Roken, waterpijp en andere middelen

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Hieronder zijn alle vragen te vinden die door jongeren gesteld zijn betreffende het roken. Heb je zelf een vraag wat hier niet tussen staat? Mail ons:  info@ahlalbait.nl

#1 Is het roken van waterpijp of een gewoon sigaret toegestaan?

Als algemeen regel geldt dat geleerden geen verschil maken in het roken van een waterpijp, een normale pijp of een sigaret. Deze hebben allemaal dezelfde Fiqh-regel.

De geleerden verschillen echter onderling over deze vraagstuk wat betreft ‘absoluut’ haram of ‘relatief’ haram. Zo zeggen Sayed Sistani en Sayed Khamenei dat het op zich niet haram is, in tegenstelling tot alcohol wat wel het geval is. Echter, er is een ander Fiqh-regel: namelijk dat alles wat de gezondheid schade toebrengt verboden is in te nemen of te gebruiken. Dus in hun fatwa komt naar voren dat indien roken schade aan de gezondheid toebrengt het dan verboden is; ‘relatief haram’. Ik zeg relatief haram, want als jij overtuigd bent na grondig onderzoek dat roken geen enkele schadelijke gevolgen heeft op de gezondheid dan is het roken niet haram voor jou alleen. Bovendien is Sayed Sistani van mening dat mensen die al roken en later achter komen dat roken het gezondheid schade toebrengt, dan moeten deze mensen stoppen met roken, tenzij het stoppen van het roken op het lichaam zulke ontwenningsverschijnselen geeft dat de mens daardoor gaat lijden; in dat geval moet men zelf afwegen wat erger is; het lijden door de ontwenningsverschijnselen van het stoppen van roken of het doorgaan met roken.

Het lijkt erop dat Sayed Shirazi en Sayed Fadhlullah het roken als een ‘absoluut haram’ beschouwen na de schadelijke gevolgen van het roken in overweging te hebben genomen.

Sayed Sistani: zegt dat het op zich niet verboden is, maar alles wat bekend is als schadelijk voor het gezondheid moet vermeden worden.

Sayed Sistani (via zijn website):

Q165: Many medical bulletins clearly state the harm of smoking, among them the fact that smoking is the primary cause of heart disease, disease of the blood vessels and arteries, high blood pressure, lung cancer and ulcers, in addition to the harm brought on the family and to society.

Is it permissible for a non-smoker to begin smoking?

Is it permissible for a tobacco addict to continue?

Is it permissible for a pregnant woman to smoke while the doctors say that the foetus is affected by the smoking of its mother?

A: If smoking causes substantial harm to a male or female smoker or to the foetus, then it is prohibited, whether he/she is a beginner or is addicted, assuming that he/she would not suffer substantial harm by quitting. As for the one who would suffer harm by quitting, he/she should consider which one is less harmful: to continue smoking or to quit, and act accordingly. (FM, pp. 416-17)

Sayed Khamenei: zegt dat als roken schadelijke gevolgen heeft voor de gezondheid, dan is men niet toegestaan om te roken of het te kopen met dit doel, zonder een verschil tussen het roken van een sigaret of narghila (sheesha).

Sayed al Shirazi: zegt dat de schadelijke gevolgen in overweging gebracht, is pijp, sigaret en andere vormen van tabak verboden (haram).

Sayed Fadhullah: zegt in zijn Arabische Q&A dat roken verboden is.
#2 Zijn drugs of andere verdovende middelen toegestaan in de islam?
Drugs is verboden in de islam zoals de meeste verdovende middelen. De logica hierachter is dat je onder invloed niet zal houden aan de regels van een gelovige. Verder is drugs slecht voor de gezondheid zoals bekend is.

De islam verbiedt alles wat schadelijk is voor de gezondheid. Hieronder slechts een aantal voorbeelden uit de Koran:

Allah (swt) zegt in de Koran, waarvan de vertaling luidt: “…en stort u niet met uw eigen handen in het verderf…” [2:195]

“En pleeg geen zelfmoord.” [4:29]

Hun, die de boodschapper, de reine profeet volgen, die zij in de Torah en het Evangelie beschreven vinden, legt hij het goede op en verbiedt het kwade, veroortooft hun de goede dingen en verbiedt de slechte en ontheft hen van de last en de kluisters die hen bonden. Zij, die in hem geloven en hem eren en ondersteunen en het licht dat met hem is nedergezonden volgen, zullen gewis slagen. [7:157]

Scroll naar boven