Het erkennen van de door God gegeven positie aan de Profeet en zijn Huisgezin

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Tawalla en Tabarra:
Tawalla is het tonen van liefde en respect aan Ahlalbait (a). Tabarra is het afkeren tegen de vijanden van Ahlalbait (a).
Ahlalbait (a) is de familie van de profeet Mohammed (s), hiermee wordt bedoeld; Mohammed (s), zijn dochter Fatima (a) en de twaalf Imams (a).

In de heilige Koran staat duidelijk de verplichting voor alle moslims om van Ahlalbait (a) te houden. In soerat al-Shuraa geeft Allah (swt) de opdracht aan de heilige Profeet (s) om een belangrijke boodschap aan de mensheid te geven. In vers 23 zegt Allah (swt): Zeg ( Mohammed): “Ik vraag u geen loon voor (mijn prediking), behalve liefde van verwanten. En hij die het goede verricht zullen Wij in goedheid doen toenemen. Voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Waarderen”.

In soerat al-Sabaa vers 47, beveelt Allah (swt) de heilige profeet als volgt: Zeg: “Welk loon ik ook van u vraag, dat is voor u. Mijn loon is bij Allah; en Hij is Getuige van alle dingen”. De liefde voor Ahlalbait (a) wordt op deze manier verplicht gesteld voor alle moslims als beloning voor de heilige profeet (s) voor het doorgeven van de boodschap van Allah (swt). Zonder dergelijke liefde, zou het geloof van een moslim lijken op het profiteren van een dienstverlening zonder daarvoor betaald te hebben.

In soerat al-Taubah vers 24 staat: Zeg: “Indien uw vaders en uw zonen en uw broeders en uw vrouwen en uw verwanten en de rijkdommen die gij verkregen hebt en de handel waarvan gij slapte vreest en de woningen waarvan gij houdt, u liever zijn, dan Allah en Zijn boodschapper en het streven voor Zijn zaak, wacht dan, tot Allah met Zijn oordeel komt; Allah leidt het ongehoorzame volk niet”. Hiermee wordt bedoeld dat we liefde aan Allah (swt) moeten tonen voor het feit dat hij de Schepper is en dat we liefde en respect aan Ahlalbait (a) moeten tonen, omdat zij de voorbeelden zijn van de boodschap van Allah (swt).

We moeten de Profeet (s) en zijn Ahlalbait (a) dankbaar zijn en ons dank kunnen we uiten in de vorm van liefde en respect. Diegenen die ons willen misleiden bij het volgen van de geboden van Allah moeten we afscheiden als vijanden van Ahlalbait (a) en met de vijanden moeten we strijden of afstand van ze nemen. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld denken aan Salman Rushdi die afgescheiden werd als vijand door Imam Khomeini (r.a.), omdat hij de heilige Koran en de Profeet Mohammed (s) had beledigd. Het aantal moslims wordt wereldwijd geschat op zo’n 20 procent van de wereldbevolking oftewel ruim 1,2 miljard mensen. Als al deze moslims zouden voldoen aan Tawalla en Tabarra dan zouden wij een eenheid vormen en er zou dan geen plaats meer zijn voor Bush, Saddam, Sharon etc.

De Profeet Mohammed (s) vroeg aan zijn volgelingen welke taak van de religie volgens hen het belangrijkste was en de volgelingen gaven als antwoord dat uiteraard de heilige Profeet (s) en Allah (swt) het beter wisten. Echter gaven ze wel hun mening. Zo noemde iedereen een andere taak op, zoals het gebed, het vasten enz. Nadat ze uitgepraat waren gaf de Profeet (s) aan dat hij niet het juiste antwoord had gehoord. Natuurlijk waren alle taken die ze genoemd hadden wel belangrijk, maar Tabarra en Tawalla hadden ze niet opgenoemd, terwijl deze twee punten heel erg belangrijk zijn voor de Islam.

De kern van de Islam is in feite het tonen van liefde voor Allah (swt), Ahlalbait (a) en je medemens.
Wat is eigenlijk de “liefde” die wij aan Ahlalbait (a) tonen?  Het wordt vermeld in Al Kafi (Volume 2, pagina 74, Hadith Nr. 3) Imam Mohammed al-Baqir (a) vroeg aan Jabir [1] het volgende:
“O Jabir, denkt u dat het voldoende is om voor iedereen mondeling te beweren dat je van Ahlalbait (a) houdt? Word je op deze manier onze Sjiiet? Jabir, ik zweer bij de Almachtige dat als een persoon vreest voor Allah en hem gehoorzaamt, hij niet kan eisen dat hij tot onze Sjiieten behoort. Hij moet nederigheid tonen, zijn beloften nakomen, zo veel mogelijk zich verbinden met Allah (swt), aan zijn verplichtingen voldoen zoals het gebed en het vasten, genegenheid, sympathie en gehoorzaamheid aan zijn ouders tonen, vriendelijk zijn tegen de buren, het helpen van de armen die in schulden zijn en medeleven en genegenheid aan de wezen tonen. Hij moet altijd trouw zijn. Hij zou de Koran moeten lezen en bestuderen. Er mag nooit kwaadwilligheid in zijn hart zijn. Zonder deze kwaliteiten kan hij niet beweren dat hij van ons houdt of onze Sjiiet is.

O Jabir, het is niet genoeg om te zeggen dat je van Imam Ali (a) en Ahlalbait (a) houdt. Je moet de ‘seerah ‘ (manier van leven) van de Profeet Mohammed (s) en Ahlalbait (a) volgen en volgens de sunnah handelen die door hen wordt gevestigd. Als je niet voldoet aan deze eis kan de liefde voor Ahlalbait (a) nooit voor je ten goede komen. O Jabir, zonder ‘ ita’ah ‘ (gehoorzaamheid), kan niemand de nabijheid van Allah (swt) bereiken. Wij houden er niet van om van hen te eisen onze vrienden te zijn, als zij niet aan alle voorwaarden voldoen. Een zondige persoon is onze vijand. Zonder goede daden en onthouding van zonden, is de enige eis van vriendschap aan ons van geen resultaat.”
Dezelfde overwegingen zoals hierboven is van toepassing op de leer van Tabarra. Tabarra is gebaseerd op het voorschrift van de Koran dat de gelovigen zich tegen het kwade zouden moeten keren. Wie Tawalla (respect tonen voor Ahlalbait ((a) doet zal zich van het kwade doen scheiden. Zowel Tawalla als Tabarra weerspiegelen in het leven de gehoorzaamheid aan de Profeet (s) en aan zijn Ahlalbait (a). De herhaalde uitingen van uitdrukkingen van liefde of haat vormen geen tawalla of tabarra, tenzij dergelijke herhaalde uitingen als verklaring van verplichting bedoeld zijn. Alleen de beredenering dat wij de vijanden van Ahlalbait (a) haten is niet genoeg.
Er moet een volledige scheiding zijn met hun manier van leven. Men kan niet voldoen aan de voorwaarden van tabarra, door vloeken te herhalen en toch volgens hun seerah te leven. De vloeken die wij uiten moeten we beschouwen als een plechtig belofte door nooit hun ita’ah (gehoorzaamheid) te volgen en de zonden te begaan die zij doen.

Wij kunnen niet aan de bovengenoemde verplichting ontsnappen door de verontschuldiging te doen dat wij niet de Ahlalbait (a) kwetsen door onze zonden. Rekening houdend met de bovenstaande overlevering van onze vijfde Imam (a), dat als ons leven niet overeenkomstig is met de principes van de Islam zoals die door de Heilige Imam (a) wordt herhaald; dan kwetsen wij daarbij Ahlalbait (a), door de grote opoffering te beledigen die zij hebben gemaakt om die principes voor ons te bewaren.

Mededoor Tawalla en Tabarra kunnen we onze vrienden en vijanden onderscheiden. Tawalla verplicht ons om van onze medemens te houden vanwege het feit dat ze geschapen zijn door Allah (swt).Tabarra verplicht ons om op te komen voor onze rechten en te strijden tegen onderdrukkingen. Het is niet zo dat moslims mensen moeten aanvallen omdat ze anders denken en zijn, zoals het staat in Sura Al-Kaafiroen: Derhalve voor u uw godsdienst en voor mij mijn godsdienst.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

[1] Jabir was een volgeling van Imam Mohammeed al-Baqir (a)

Bronnen
Boek Feroea Al-Dien, Ayatollah Mohammed Shirazi
Website www.al-islam.org

Scroll naar boven