Het vasten

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle


Het vasten (Al-saum) wordt ook door niet islamitische (wetenschappelijke) bronnen gewaardeerd, want Vasten is zo oud als de mensheid zelf en werd al vroeg in de volksgeneeskunde gepraktiseerd. Intuïtief hebben zieke mensen, vooral kinderen, vaak een afkeer van voedsel. Ook dieren onthouden zich van voedsel als ze ziek zijn. Vasten is meer dan hongeren. De vrijwilligheid is een voorwaarde voor genezend vasten. Bij vrijwillig vasten wordt eerst het zieke weefsel afgebroken, daarna het overbodige en onnodige en pas na lang vasten gezond weefsel.  Het vasten heeft veel maatschappelijk/sociaal, gezondheid(van geest en lichaam) en religieuze voordelen.


Definitie van het vasten in de islam

Het vasten betekent het onthouden van eten, drinken en geslachtsgemeenschap uit nederigheid en onderdanigheid voor Allah. Het vasten voorgeschreven voor iedere moslim die de puberteit bereikt heeft, geestelijk gezond is en in staat is om te vasten. Dit geldt voor zowel man als vrouw, in gehoorzaamheid aan de bevelen van Allah. Vanaf de gebedstijd van Fadjer (ochtendgebed) tot Maghrib (avondsgebed) moet, negen dingen vermeden worden die later zullen worden behandelt. In het tweede jaar na de uittocht van de heilige profeet Mohammed (vzmh) in Medina, werd het vasten verplicht gesteld en de maand Ramadan voor dit doel afgezonderd. Er zijn andere dagen waar het vasten op die dagen zeer aanbevolen (Mustahab) is.


Het doel/voordelen van het vasten

Het belangrijkste doel van het vasten is, om in een zodanige staat terecht te komen, dat wij in harmonie en vrede leven met onszelf(zowel geestelijk als lichamelijk), onze omgeving en onze Schepper. Dit doel van het vasten blijkt ook uit hoofdstuk 2 vers 183 van de Heilige Koran: “O gelovigen! Het vasten is u voorgeschreven, zoals het degenen vóór u werd voorgeschreven, opdat u zich voor het kwaad zult hoeden.”

Door weg te blijven van slechte handelingen, beantwoorden wij aan het belangrijkste doel van het vasten en komen wij steeds dichter bij de staat van vrede en harmonie, zoals de natuur ons dat toont. Het vasten, een maand lang, is derhalve een training om zoveel mogelijk van het slechte weg te blijven. En zodoende terug te keren naar deze staat van harmonie. En Ied ul-Fitr, ofwel het feest van de natuur, of Ied ul-Fetir ofwel het feest om vasten te bereken. En te gelijke tijd meeleven met de behoeftige.

Pas in dit tijdperk van dieet wordt het ook voor niet-moslims duidelijk dat het vasten iets heilzaam is. Het vasten zuivert de darmen, herstelt de maag, ontdoet het lichaam van achtergebleven schadelijke stoffen en helpt het overtollige vocht dat opgeslagen is kwijt te raken. Het geeft rust aan het hart en bevordert de bloedsomloop. En zoals de heilige profeet (v.z.m.h) het zegt “Een gezonde geest in een gezonde lichaam”.

Mensen die vertrouwd zijn met het vasten hebben zichzelf leren bedwingen. Door het jaarlijkse vasten kan een moslim eigenschappen aanleren als discipline, uithoudingsvermogen, zelfbeheersing en respect ten opzichte van de medemensen en de schepper. Door gezamenlijk je vasten te bereken (iftar) en daarna(na de Salaat natuurlijk) kennissen en vrienden te bezoeken, versterk je de familieband en versterk je sociale contacten, waardoor de maatschappij in evenwicht komt.

Door te vasten kom je dichter bij Allah de al Machtige. De heilige maand Ramadan is van groot belang om dichter bij de gezegende leiding van de Koran te komen die in deze maand geopenbaard is.


Voor wie is het vasten in Ramadan verplicht?

– Geestelijk gezond zijn: er rust geen plicht op een dwaas om te vasten totdat hij zijn verstand terug krijgt
– Het in staat zijn om te vasten: een persoon krijgt vrijstelling wanneer hij verhinderd wordt te vasten door ouderdom of een ongeneeslijke ziekte. Hij moet dan voor iedere dag waarop hij niet vast een arme voeden, of in andere dag inhalen.
– Het eindigen van nifaas : Vrouwen mogen niet vasten totdat zij rein zijn van nifaas ( = periode na baren van een kind).
– Puberteit: een kind hoeft niet te vasten totdat hij de puberteit bereikt heeft. Maar is bevolen om mee te vasten als hij daartoe in staat is, zodat hij kan wennen.
– Het eindigen van de menstruatieperiode: menstruerende vrouwen mogen niet vasten totdat de menstruatie eindigt.
– Islam: er rust geen plicht op een ongelovige om  te vasten totdat hij moslim wordt.

In de maand Ramadan moet de moslim de intentie hebben om de gehele maand te vasten: er wordt aangeraden om iedere gevaste dag met een intentie of voornemen (niyeet) te beginnen, maar het hoef niet. Voor de eerste dag van Ramadan de intentie opzeggen is het al genoeg!


Zaken die het vasten ongeldig maken (tussen zonsopgang en  zonsondergang)

– Het eten en het drinken.
– Seksuele betrekkingen.
– Masturbatie, wat zelfmisbruik betekent, dat in ejaculatie resulteert.
– Toeschrijvend valse dingen aan Almachtige Allah, of zijn Profeet of aan opvolgers van Heilige Profeet.
– Met opzet stof laten zijn keel bereiken.
– Het onderdompelen van zijn volledig hoofd in water.
– Blijvend in Janabat of Haidh (ongesteldheid) of Nifaas (periode na het baren van een kind) tot Adhan voor de Fadjer gebed .
– Enema met vloeistoffen.
– Het (opzettelijk) braken.


Bijzondere regels voor degenen die vrijgesteld zijn van het vasten van de Ramadan

– Een reiziger die bij zijn huis aankomt na Zuhr (=middaggebed)of op een plaats bereikt waar hij tien dagen van plan is weg te blijven. De zelfde regel is van toepassing als hij dergelijke plaatsen vóór Zuhr bereikt en als hij reeds zijn vasten heeft verbroken tijdens het reis. Die dient de niet gevaste dagen in te halen.

– Een patiënt die na Zuhr of zelfs als hij vóór middag herstelt van zijn ziekte, hoewel hij handelingen kan begaan hebben die het vasten ongeldig maken. En als hij zulk handeling niet heeft begaan, dan is zijn verplichting verklaard.

– Vrouwen die aan de menstruatie(Haidh) of Nifaas zijn hebben een vrijstelling en mogen niet vasten. Die moeten de niet gevaste dagen inhalen in andere tijd.

– Vrouwen die zwanger zijn en/of borstvoeding geven, voor hen geldt het volgende: wanneer zij vrezen dat het vasten de gezondheid van het kind zal schaden krijgen zij vrijstelling, zij moeten dan voor ieder dag die zij niet gevast hebben een arme te eten geven. Een dienen de niet gevaste dagen in te halen wanneer zij daartoe in staat zijn.

– Degene die door ouderdom niet in staat is te vasten, moet voor iedere dag die hij niet vast een arme te eten te geven met hetgeen wat hij dagelijks eet en wel een hoeveelheid van ongeveer anderhalve kilogram.


Het vasten is één van Gods- rechten voor moslims

Het recht van het vasten is dat, u zou moeten weten dat het een sluier is, die de God over uw tong, uw hoorzitting, uw gezicht, uw privé delen en uw maag heeft opgezet. Is om u tegen het vuur te beschermen. Deze betekenis wordt beschreven in een Hadith van de profeet(v.z.m.h): “Het vasten is een pantser(=schild) tegen de Brand”. Aldus als uw delen binnen de sluier kunnen kalmeren van het vasten, en u zult beschermt worden. maar als u de sluier verlaat of de sluier weg heft van sommige delen van u, dan zullen zij dingen bekijken die niet wettig zijn om te bekijken die verlangen en bevoegdheden oproepen dat voorbij de grenzen van God- vrezenheid zijn. Het is dus niet veilig voor u om door de sluier te breken en te verlaten.

Scroll naar boven