Leer de fiqh: gezamenlijk gebed

In de naam van Allah, de Meest Barmhartige de Meest Genadevolle

De Fiqh (geloofsleer) is een belangrijk onderdeel van het geloof. Bij ‘Leer de Fiqh’ wordt in elk artikel een onderwerp betreft de Fiqh besproken tussen een vader en een zoon die zojuist de pubertijd heeft bereikt. Hij wil graag meer leren over het geloof en specifiek betreft de Fiqh-regels. Daarom stelt hij aan zijn vader verschillende vragen over verschillende Fiqh gerelateerde onderwerpen. De gesprekken gaan in een dialoogvorm zodat het leuk en gemakkelijk is voor de lezer en de antwoorden snel gevonden kunnen worden op specifieke vragen. Alle regels zijn in principe gebaseerd op de regels van Groot Ayatollah Sayed Al Sistani. De meeste regels gelden echter ook voor alle andere geleerden, dit zijn namelijk basisonderwerpen. Mocht je het zeker willen weten dan kun je ons een email sturen of je kunt op de website van jouw geleerde kijken.  

* Soms zie ik een groep gelovigen het gebed samen doen.
– Ja, dit wordt het gezamenlijk gebed genoemd (salatul jamaa’).
* Hoe wordt dit gedaan?
– Als er twee of meer mensen zijn, dan kunnen ze het gebed gezamenlijk doen. Het is een belangrijke vereiste, dat degenen die het gebed gaat leiden (imam) aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Degenen die deelnemen aan het gezamenlijk gebed krijgen extra thawab (beloning van God).
* Betekent dit dat het een mustahab daad is?
– Ja, vooral wanneer de imam een geleerd persoon is. Hoe meer mensen gezamenlijk bidden, hoe meer thawab ze zullen ontvangen.
* U had het over voorwaarden waaraan de persoon die het gebed leidt, moet voldoen. Wat zijn die?
– Hij moet volwassen zijn, bij zijn verstand, vroom, rechtvaardig, en niet opstandig jegens de bepalingen van Allah, hij moet ook een wettige afkomst hebben, en man zijn als de gelovigen man zijn.
* Wat is de manier om deze eigenschappen bij iemand vast te stellen, zodat ik achter hem kan bidden?
– Zijn verschijning moet deze eigenschappen suggereren.
* Zijn er nog andere voorwaarden waaraan een imam moet voldoen?
– Ja. [Hij mag niet zijn veroordeeld volgens het islamitisch strafrecht]. Hij moet recht van lijf en leden zijn, zodat hij de bewegingen van het gebed volledig kan uitvoeren, vooral wanneer degenen die achter hem bidden ook lichamelijk gezond zijn. Wat betreft de richting van de qiblah: zowel de imam als degenen achter hem moeten het eens zijn over de goede richting.
Wie zich laat leiden in het gezamenlijk gebed moet er zeker van zijn dat het gebed van de imam in orde is. Bijvoorbeeld: als degenen die deelneemt aan het gezamenlijk gebed zeker weet dat de wudhu van de imam niet in orde is, omdat hij zonder te weten water had gebruikt dat najis was, mag hij niet het gebed achter de imam verrichten.
* Hoe moet ik het gezamenlijk gebed doen?
– Als jullie met z’n tweeën zijn, moet degenen die rechts staat enigszins achter degene die het gebed leidt, staan. Maar als er meer dan twee mensen zijn, dan moeten de anderen achter de imam staan zonder een barrière tussen hen in, zoals een muur, die hen van de imam scheidt. De plaats waar het gebed wordt gedaan moet gelijk van hoogte zijn. De standplaats van de imam mag niet hoger zijn dan die van de volgelingen. De kloof tussen de imam en zijn volgelingen mag niet groot zijn. Ook mogen degenen die zij aan zij bidden niet van elkaar gescheiden staan.
* Kan ik zeggen dat de ruimte tussen de gelovigen (die achter de imam bidden) niet meer dan ongeveer een meter lang mag zijn?
– [Ja, ongeveer één meter]. Om een link te leggen tussen gelovigen die aan het bidden zijn. Moet een gelovige naast een ander gelovige staan bidden(maximaal een meter afstand). Al staat er een alleen aan van een kant (dus rechts/links/voren/achteren). In ieder geval moet er minimaal aan een zijde van je een andere gelovige staan die bidt. Het maakt niet uit van welke kant. Maar de link moet er dus we zijn.
* En wat nog meer?
– De gelovigen moeten de imam volgen in wat hij zegt en doet vanaf de takbiratul ihram tot de tasliem; ze mogen niets zeggen of doen vóór hem. Het enige verschil is dat de volgelingen niet de twee surahs (dus al-fatiha en de kleinere soera erna) reciteren, want de recitatie van de imam vervangt die van hen.
* Stel dat ik aan de late kant was om deel te nemen aan het gezamenlijk gebed. Wanneer kan ik dan meedoen?
– Je kunt meedoen als de imam ofwel staat, ofwel in ruku staat. Als je erbij komt tijdens de ruku, dan hoef je je geen zorgen te maken over het reciteren van de twee surahs.
* En als hij bezig is met ruku’ doen, hoe kan ik dan meedoen?
Zeg dan takbirat elihram (“Allahu Akbar” ) en ga dan gelijk buigen om ruku’ te doen en ga dan verder gewoon meedoen aan het gebed.
* En als ik erbij kwam terwijl de imam de tasbihat uitsprak in de derde of vierde ruku’?
– Dan moet je de takbiratul ihram zeggen op zachte toon, en als er geen tijd is voor beide surahs dan volstaat het om alleen al-Fatiha te reciteren.
* Stel dat de gemeenschap het asrgebed deed en ik wou dhor doen. Is het dan toch goed om mee te doen?
– Ja, er is geen beperking om mee te mogen doen aan het gezamenlijk gebed, ongeacht de vorm van verschil tussen het gebed dat je van plan bent te doen en het gebed dat de gemeenschap doet. Kwesties zoals de aard van de recitatie (hoorbaar of onhoorbaar), qasr en tamam gebeden, qadha’ of ada’ worden genegeerd.
* Kunnen vrouwen gezamenlijk bidden?
– Ja, het is toegestaan voor vrouwen om samen te bidden achter een mannelijke imam. Een vrouw kan ook het gebed leiden voor andere vrouwen. Maar als een vrouw het gebed leidt dan mag ze niet voor de anderen staan, maar moet ze in dezelfde rij staan.
Als vrouwen deelnemen aan het gezamenlijk gebed met mannen, dan moeten ze de achterste rijen gebruiken, of die aan de zijkant, maar met een barrière ertussen, zoals een scherm.

Scroll naar boven