Fatima al Masuma (a) (zus van Imam Reza)

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Een vrouw die Fatima Al- Masuma (a) heet en die in de eerste zes jaar van haar leven dat zij met haar liefdevolle vader, de zesde imam, imam Al Kathim (a) heeft geleefd, de hoge kennis van haar vader (die oorspronkelijk afkomstig is van de Profeet Mohammed) heeft overgenomen en heeft verspreid via het antwoord geven op vragen via brieven en via haar eigen morele deugden en prachtige daden omwille van Allah (swt). Haar moeder was Najmah Kathun die een slaaf was uit Noord Afrika en gekocht werd door de geliefde Hamidah, de moeder van Imam Al Kathim (a). Nadat Najmah Kathun in het huis kwam van de Ahlalbait (a), bereikte zij een hoge niveau van intellectuele kennis en spirituele uitstekendheid door de leer van de geliefde Hamidah, de moeder van Imam Al Kathim (a). Deze bijzondere en eervolle vrouw verspreidde de Islam van haar grootvader, de Profeet Mohammed (s), en had als vrouw een hoge positie en status in de familie, in de maatschappij én in de Islam. Een moedige vrouw die ondanks het feit dat haar vader, Imam Al Kathim (a) gearresteerd werd door de bevelen van Harun (de vijfde Abbasid Kalief) en via Basra van Medina naar Bagdad werd gebracht en vervolgens daar werd gevangen tot zijn dood, geduldig bleef vasthouden aan de Islamitische leer en wijsheden van haar vader die bekend stond om zijn verdraagzaamheid tegen woede, ofwel de onderdrukker van woede in tijden van onrecht en vernedering.

Deze vrouw, moge Allah (swt) de zegeningen sturen naar haar en naar de Ahlalbait (a), bezat al als kind een zeer hoge niveau van kennis en haar spirituele bewustheid was bijzonder hoog. Nadat Fatima Masuma (a) zes jaar heeft genoten onder de bescherming van haar vader Al Kathim (a), heeft Imam Al Reza (a) voor eenentwintig jaar de liefde en het respect geschonken aan zijn zusje Masuma (a). Masuma (a) heeft, ondanks dat haar vader Al Kathim (a) onbeschrijfbare onrecht werd aangedaan, volhardend vastgehouden aan haar broer, Imam Al Reza (a) die haar ook leerde over de ware islam en over de leringen van de vorige imaams.

Deze moedige en vrome vrouw die met haar bescheidenheid en haar wijsheid geschiedenis heeft geschreven, heeft de titel ‘Masuma’ gekregen door haar broer, Imam Al Reza (a). Deze titel werd haar gegeven na haar dood en werd niet gebruikt tijdens haar leven. Zij kreeg deze titel, omdat zij over zo een hoge niveau van spiritualiteit bezat, dat haar broer haar de titel Masuma (de onfeilbare) heeft gegeven. Dit was een zeer hoge lofspraak, zeker omdat het afkomstig is van een imam.

Een vrouw die zichzelf alleen afhankelijk stelde van Allah (swt) en die de Islam heeft verdedigt met de pen en met de tong. Een vrouw bij wie de ogen beginnen te stralen en de lippen beginnen te glimlachen, omdat zij een belangrijke rol heeft bijgedragen aan de verspreiding van de wetenschap, de kennis en de deugden van de Profeet Mohammed (S). Masuma (a) is de dochter van de martelaar Al Kathim (a) en heeft de voetsporen gevolgd van haar grootmoeder Fatima Al Zahra (a) die de Islam representeerde volgens het Woord van Allah (swt) in daden en in woorden. Masuma (a) heeft net als haar grootmoeder, Fatima Al Zahraa (a), bewezen dat de rol van de vrouw in de maatschappij een onmisbare rol is, zolang zij de maatschappij maar dient met de zuivere intenties en met het behoud van haar eigen religie en haar eigen sterke en bescheiden karakter.

Fatima Masuma (a) leert de vrouwen van de Islam om te staan voor hun Islamitische waarden en normen en om het ware gezicht te geven van de Islam door niet alleen woorden, maar ook door daden. De daden die iedere Islamitische vrouw verplicht is om te verrichten zijn het informeren van de maatschappij over de échte nodige deugden door haar eigen inspirerende gedrag en over de behoefte aan houvast aan Allah (swt) door haar eigen vertrouwen in Allah (swt), de Verhevene. Wij vrouwen, wij volgelingen van Fatima Masuma (a), vinden onze rechten, maar ook onze plichten bij deze vrouwelijke rolmodellen die in hun leven de ware betekenis van vrijheid en onafhankelijkheid hebben vertegenwoordigd omwille van de enige religie bij Allah (swt), namelijk de Islam. Als Islamitische vrouwen houden wij ons vast aan onze leefstijl en onze principes die afkomstig zijn van onze religie de Islam, omwille van onze dankbaarheid voor het bloed dat op het slagveld van Karbala viel en omwille van de tranen van puurheid die uit de ogen van Zahra (a) vielen door de onderdrukkers van de Islam die in de naam van Allah (swt) de Ahlalbait (a) en hun nakomelingen onrecht hebben aangedaan. Onze opoffering zit in onze geestelijke kracht die sterker en waardiger is en waarmee wij zijn geschonken door Allah (swt). Wij dwingen de maatschappij te focussen op deze innerlijke kracht door de hidjab te dragen, want nu confronteren wij de maatschappij met iets wat uitdagender en wat eeuwiger is dan uiterlijke schoonheid. Ik dank Allah (swt) voor de rolmodellen uit de Ahlalbait (a) waarmee Hij, De Verhevene, de moslima’s heeft geschonken.
Wij leven nu in een maatschappij waar de vrouw geen bescheidenheid kent en waar het doodnormaal is om naakt op het strand te liggen, terwijl de vrouw die zich bedekt om haar eigenwaarde en haar zelfrespect afkomstig van Allah (swt) te beschermen, al gauw wordt beschouwd als een volger van een één of andere terroristische groepering die niets anders dan het tegengestelde van de Islam representeren met hun gruwelijke activiteiten. Echter, deze vooroordelen die op niets anders dan onwetendheid gebaseerd zijn, onderdrukken de moslima niet, want de moslima laat zich niet leiden door de tevredenheid of de goedkeuring van de maatschappij. De moslima die de Ahlalbait (a) volgt, laat zich leiden door religie en niet door dwaling. De moslima die Fatima Al Zahra (a) voor ogen houdt, laat zich leiden door bescheidenheid en niet door losbandigheid, want vraag nu aan iedere geleerde persoon wat de innerlijke schoonheid van de vrouw doet accentueren en ik durf te wedden dat hij zal kiezen voor psychische en lichamelijke bescheidenheid en zo niet, dan zou ik wel even graag naar zijn argumenten willen luisteren.

De islam heeft de vrouw compleet gemaakt en haar de waarde geschonken die zij net als ieder volwaardig mens verdient. Dus denk niet dat een paar vooroordelen of een paar afkeurende blikken die op onzin zijn gebaseerd, de moslima afzwakken. Integendeel, dankzij de Ahlalbait (a) – die als een hand zijn naar Allah (swt) – heeft de moslima in Nederland én in het jaar 2015, kansen om te groeien in wijsheid en in spirituele ontwikkeling en zolang Allah (swt) het haar verplicht heeft gemaakt deze kansen te grijpen, zal zij deze ook grijpen omwille van Hem en omwille van de opoffering en de boodschap van de Ahlalbait (a) en uiteindelijk ook om de maatschappij te dienen en te informeren over de waarde van bescheidenheid en het belang van geloof in een samenleving die deze waarde en dit belang niet of nauwelijks kent.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Scroll naar boven