Leer de fiqh: bloeding na de bevalling (nifas)

In de naam van Allah, de Meest Barmhartige de Meest Genadevolle

De Fiqh (geloofsleer) is een belangrijk onderdeel van het geloof. Bij ‘Leer de Fiqh’ wordt in elk artikel een onderwerp betreft de Fiqh besproken tussen een vader en een zoon die zojuist de pubertijd heeft bereikt. Hij wil graag meer leren over het geloof en specifiek betreft de Fiqh-regels. Daarom stelt hij aan zijn vader verschillende vragen over verschillende Fiqh gerelateerde onderwerpen. De gesprekken gaan in een dialoogvorm zodat het leuk en gemakkelijk is voor de lezer en de antwoorden snel gevonden kunnen worden op specifieke vragen. Alle regels zijn in principe gebaseerd op de regels van Groot Ayatollah Sayed Al Sistani. De meeste regels gelden echter ook voor alle andere geleerden, dit zijn namelijk basisonderwerpen. Mocht je het zeker willen weten dan kun je ons een email sturen of je kunt op de website van jouw geleerde kijken.  

Ik ga het vandaag hebben over nifas.
* Wat is nifas?
– Het is de bloeding die optreedt na de bevalling.
* Hoe lang duurt die bloeding?
– Maximaal tien dagen.
* Is er een minimum aantal dagen?
– Er is geen ondergrens.
* Varieert het van de ene vrouw tot de andere?
– Een vrouw die in staat van nifas zit kan in een van drie categorieën vallen:
De eerste categorie is van de vrouw, wier bloeding niet langer dan tien dagen duurt.
* Wat zijn de regels in haar geval?
– De hele periode van bloeden wordt als nifas beschouwd.
De tweede categorie is die van vrouwen, die regelmatig menstrueren gedurende een periode van, laten we zeggen, vijf dagen en wiens bloeding(nifas) langer duurt dan tien dagen.
* Wat zijn de regels in haar geval?
– Ze moeten de duur van hun nifas gelijkstellen aan die van hun menstruatie, zoals in het geval dat ik eerder gaf.
* En hoe zit het dan met de resterende dagen?
– Die moeten als istihadha beschouwd worden.
De derde categorie is die van vrouwen, die niet regelmatig menstrueren en ook geen vast aantal dagen hebben, bij wie de bloeding (nifas) langer duurt dan tien dagen.
* Wat zijn de regels in haar geval?
– Ze moet alleen tien dagen als nifas beschouwen.
* Maar neem nou het geval van een vrouw in een toestand van nifas, die regelmatig menstrueert en het bloeden (nifas) duurt langer dan het vaste aantal dagen waarop ze gewoonlijk menstrueert. Ze weet niet of de bloeding(nifas) zal stoppen voor of na de tien dagen. Wat moet ze doen?
– Ze moet geen daden van aanbidding verrichten tot na de periode van tien dagen. Als het bloeden stopt, moet ze de hele periode als nifas beschouwen. Maar als het bloeden doorgaat na de tiende dag, dan moet ze ghusl doen en de regels volgen van een vrouw in istihadha.
* En die tussenliggende dagen dan, tussen het eind van haar menstruatieperiode en het voltooien van de tien dagen, waarbij ze geen daden van aanbidding verricht?
– Ze moet het beschouwen als istihadha en de daden die ze gemist heeft, alsnog inhalen.
* Als de bloeding onderbroken is tijdens de tien dagen, wat moet ze dan doen?
– De eerste en de tweede bloeding worden als nifas beschouwd.
* Hoe zit het dan met de tussenliggende tahir periode?
– Zij moet de plichten verrichten (bijv. gebed, sawm etc.) en al het andere vermijden (bijv. moskeeën betreden, gemeenschap, Qoraan aanraken etc.)
* Als de hele periode van bloeding niet langer duurt dan tien dagen, maar het bloeden treeft op met onderbrekingen, hoe moet de vrouw er dan mee omgaan?
– Alle dagen dat ze bloedde, moet ze beschouwen als nifas. De dagen ertussen, toen ze niet bloedde [moet ze combineren met de daden van aanbidding alsof ze tahir was en stoppen met de daden alsof ze in een staat van nifas was.(Zij moet de plichten verrichten (bijv. gebed, sawm etc.) en al het andere vermijden (bijv. moskeeën betreden, gemeenschap, koran aanraken etc.)
* Wat zijn de regels voor een vrouw die de tien dagen volmaakt, om daarna opnieuw te gaan bloeden?
– Elk soort bloed dat optreedt na de tien dagen, of het nu wel of niet voldoet aan de criteria van haydh-bloed of samenvalt met haar menstruatie, moet beschouwd worden als istihadha.
* Wat zijn de regels die nageleefd moeten worden door een vrouw in staat van nifas?
– Alles wat een vrouw tijdens de haydh wel en niet mag doen geldt ook voor de vrouw tijdens haar nifas. Het maakt geen verschil of de daden van aanbidding verplicht of vrijwillig zijn, makrouh of haram {zelfs het verbod om de ayas van Sajdah te reciteren van de hoofdstukken van Azaa’im (De vier verzen in Iqra’, an-Najm, as-Sajdah en Fussilat in de heilige Qoraan, omdat het dan verplicht is om voorover te knielen als je ze leest of hoort), toegang tot de heilige moskeeën in Mekka en Medina, behalve als je er alleen doorheen komt, het binnengaan en blijven in andere moskeeën of er iets achter laten. Zie ook de dialoog over haydh.

Scroll naar boven