Leer de fiqh: grote wassing (ghusl)

In de naam van Allah, de Meest Barmhartige de Meest Genadevolle

De Fiqh (geloofsleer) is een belangrijk onderdeel van het geloof. Bij ‘Leer de Fiqh’ wordt in elk artikel een onderwerp betreft de Fiqh besproken tussen een vader en een zoon die zojuist de pubertijd heeft bereikt. Hij wil graag meer leren over het geloof en specifiek betreft de Fiqh-regels. Daarom stelt hij aan zijn vader verschillende vragen over verschillende Fiqh gerelateerde onderwerpen. De gesprekken gaan in een dialoogvorm zodat het leuk en gemakkelijk is voor de lezer en de antwoorden snel gevonden kunnen worden op specifieke vragen. Alle regels zijn in principe gebaseerd op de regels van Groot Ayatollah Sayed Al Sistani. De meeste regels gelden echter ook voor alle andere geleerden, dit zijn namelijk basisonderwerpen. Mocht je het zeker willen weten dan kun je ons een email sturen of je kunt op de website van jouw geleerde kijken.  

Ik verklap geen geheim als ik zeg dat ik van water hou. Het is iets dat me na aan het hart ligt omdat ik er goede herinneringen aan bewaar. Als kind speelde ik met water met mijn moeder, en sproeide haar nat. Ik deed hetzelfde met mijn vriendjes. En daar ik wist dat water een bron voor persoonlijke hygiëne is en voor lichamelijke verzorging, kreeg deze dialoog een toegevoegde waarde.
Mijn vader vertelde dat er twee soorten van ghusl bestaan: de eerste waarbij het hele lichaam ondergedompeld wordt en de tweede waarbij in een bepaalde volgorde te werk gegaan wordt.

* Hoe gaat het bij de eerste soort?
– Die wordt gedaan door het hele lichaam, van top tot teen, in één keer onder water te dompelen.
* En die waarbij men in een volgorde te werk gaat?
– Daarbij moet je eerst je hoofd, je oren en je nek wassen.
Daarna was je je rechterkant met inbegrip van het aangrenzende deel van de nek aan die kant. De derde stap is dat je je linkerkant wast , op precies dezelfde manier. Maar het is toegestaan je hele lichaam in één keer te wassen, nadat je je hoofd en je nek gewassen hebt.
* Zijn er bepaalde voorwaarden bij het uitvoeren van de ghusl waaraan moet worden voldaan?
– Alle voorwaarden die gelden voor de wudhu, gelden ook voor de ghusl, zoals niyyah, de zuiverheid en de overvloed van het water, de volgorde waarin het lichaam gewassen moet worden enzovoorts (zie Dialoog over Wudhu).
Niettemin verschilt ghusl van wudhu op twee manieren.
* Op welke manieren dan?
1. Het is niet nodig om de delen van het lichaam te wassen van boven naar beneden, zoals bij wudhu het geval is.
2. Bij ghusl is het niet noodzakelijk om ononderbroken te wassen, zoals bij wudhu, waarbij je het vanaf het begin tot eind het moet uitvoeren. Je mag bijvoorbeeld je hoofd en je nek wassen, dan de rest van je lichaam na een poosje, ook als de delen die al gedaan zijn, opgedroogd zijn. Dit kan je niet doen bij wudhu. Er komt nog iets bij als het om een ghusl voor janabah gaat, dat het de wudhu kan vervangen.
* Kan het nog meer vervangen?
– Het kan ook de ghusl voor juma’ vervangen. Dat betekent dat je ofwel één niyyah doet, uitsluitend die voor ghusl voor janabah, of je maakt niyyah voor beide. [Je moet voor ghusl voor juma’ altijd niyyah doen, zij het in algemene termen, aangezien geen andere ghusl die niyyah kan vervangen.]
* Als een vrouw de drie types van ghusl moet doen, die van janabah, hayd en juma’, hoe moet ze dat dan doen?
– Ze kan één ghusl doen met de niyyah van alledrie. Voor de niyyah van haydh kan ook volstaan worden met alleen de niyyah voor janabah – maar dit geldt niet voor de niyyah van juma’, zoals eerder besproken.
Maar er zijn meer dingen om op te letten.
1. Zorg ervoor dat elk spoor van zaad verwijderd is van het lichaam voordat je aan de ghusl begint.
2. Men dient te urineren om elk spoor van zaad dat zich in het urinekanaal bevindt, voor men ghusl doet.
3. Men dient alle barrières te verwijderen die aan het lichaam kleven en het directe contact met het water verhinderen, zoals lijm of verf. Als de barrières moeilijk te verwijderen zijn, dan dien je tayamum te doen. En als ze voorkomen op de delen die je gewoonlijk wast (of overheen strijkt) tijdens wudhu, dan moet je zowel de wudhu als de 1 doen.
4. Als je na het wassen van een deel van het lichaam begint te twijfelen of je het wel gewassen hebt, dan hoef je je geen zorgen te maken, dus dan hoef je het niet opnieuw te doen. Maar als je tijdens het wassen van de rest van het lichaam begint te twijfelen of je je hoofd en nek wel goed gewassen hebt [dan moet je opnieuw beginnen bij het deel waarvan je denkt dat het niet gewassen is.]
* U heeft in onze gesprekken een behoorlijk aantal ghusls genoemd – die van haydh, nifas, istihadha, de doden, en het aanraken van een gestorven lichaam. Dit zijn allemaal verplichte typen van ghusls. Tijdens deze dialoog had u het ook over een andere ghusl, die van juma’. Zijn er soms ook nog andere ghusls?
– Ja, er zijn nog andere ghusls. Maar deze zijn mustahab, niet wajib. Ik noem er een aantal:
a. De ghusl van juma’. Het is een sterk aanbevolen mustahab type ghusl. De tijdspanne begint bij zonsopgang tot aan zonsondergang. Maar het aanbevolen om het voor zawal te doen.
b. De ghusl van ihraam.
c. De ghusl van de eerste twee dagen van de twee grote feesten (ieds). De tijd waarin deze ghusls gedaan kunnen worden is van zonsopgang tot zonsondergang. Maar het is aanbevolen dat ze gedaan worden vóór het ied-gebed.
d. De ghusl van de achtste en de negende Dhul-Hidja. Het is aanbevolen dat de ghusl op de negende gedaan wordt ten tijde van de zawal.
e. De ghusl tijdens de nachten van Ramadan, de eerste, de zeventiende, de negentiende, de eenentwintigste, en de drieëntwintigste.
f. De ghusl van istikhara. (Het gebruik om Allah om de juiste leiding te vragen wanneer je in bepaalde zaken niet zelf kunt beslissen door bijvoorbeeld de verzen van de heilige Qoran te raadplegen.
g. De ghusl voor het gebed om regen (Istisqa’).
h. De ghusl voor het binnengaan van Mekka.
i. De ghusl uit respect voor de heilige Ka’aba.
j. De ghusl voor het binnengaan van de Moskee van de Profeet.
Als deze ghusls uitgevoerd worden, vervangen ze de wudhu.
Er zijn er nog meer. Sommige van deze ghusls kunnen de wudhu vervangen, en sommige niet. De meetlat waaraan wordt afgemeten of een ghusl de plaats van wudhu kan vervangen ligt in het feit dat aangezien de eerste groep van ghusls sterk zijn aanbevolen, waarvan hadith het bewijs leveren, zij mustahab geworden zijn.
De tweede groep omvat de ghusls waarvan niet onweerlegbaar kan worden aangetoond in de hadith dat ze sterk zijn aanbevolen. Ze worden gedaan met als enige doel een goede daad te doen en beloning te verdienen.
* Mijn laatste vraag over het onderwerp van ghusl is: Stel dat ik na janabah niet heb geplast, zodat mijn penis vrij werd van spermaresten, en ik deed dan de ghusl van janaba. Daarna ontdek ik sporen van sperma die ik eerder niet gezien had. Is de ghusl dan nog steeds geldig?
– Nee, je moet de ghusl opnieuw doen. Het maakt niet uit of het sperma geloosd is met of zonder seksuele opwinding of aanraking. Je moet de ghusl opnieuw doen, ook als het sperma op een andere manier naar buiten is gekomen dan ik zojuist beschreef.

Scroll naar boven