Leer de fiqh: janaba

In de naam van Allah, de Meest Barmhartige de Meest Genadevolle

De Fiqh (geloofsleer) is een belangrijk onderdeel van het geloof. Bij ‘Leer de Fiqh’ wordt in elk artikel een onderwerp betreft de Fiqh besproken tussen een vader en een zoon die zojuist de pubertijd heeft bereikt. Hij wil graag meer leren over het geloof en specifiek betreft de Fiqh-regels. Daarom stelt hij aan zijn vader verschillende vragen over verschillende Fiqh gerelateerde onderwerpen. De gesprekken gaan in een dialoogvorm zodat het leuk en gemakkelijk is voor de lezer en de antwoorden snel gevonden kunnen worden op specifieke vragen. Alle regels zijn in principe gebaseerd op de regels van Groot Ayatollah Sayed Al Sistani. De meeste regels gelden echter ook voor alle andere geleerden, dit zijn namelijk basisonderwerpen. Mocht je het zeker willen weten dan kun je ons een email sturen of je kunt op de website van jouw geleerde kijken.   

Anders dan anders was mijn vader vandaag eerder aanwezig dan ik. Toen ik binnenkwam, merkte mijn vader mijn komst eerst niet op. Hij was stil en diep ingedachten verzonken. Toen hij merkte dat ik er was, zei hij:
– Ik begin de dialoog van vandaag met een introductie van het onderwerp janabah.
In de dialoog over najis dingen, hebben we gesproken over de onreinheden waardoor het menselijk lichaam haar natuurlijke reinheid verliest.
In de dialoog over rituele reinheid (Taharah) hebben we gesproken over de zuiverende middelen, die onze lichamen en andere dingen weer terug kunnen brengen in hun eigenlijke staat van zuiverheid.
Zoals je misschien nog weet zeiden we, dat najis dingen materiële dingen zijn, kortstondige verschijnselen, die uit het lichaam verschijnen of uit iets daarbuiten. Er zijn echter andere verschijnselen, die als ze optreden, het lichaam onrein maken. Daarna is het vereist om er weer voor te zorgen dat het haar verloren zuiverheid terugkrijgt.Er zijn twee soorten: Groot en klein:
Grote verschijnselen zijn janabah, haydh, nifas, grote istihadha, het aanraken van een dood lichaam en de dood zelf. Kleine verschijnselen zijn urine, ontlasting, een wind laten, de slaap en de kleine istihada.
Grote verschijnselen worden gezuiverd door ghusl of weggeveegd door tayamum. Kleine verschijnselen kunnen gezuiverd worden door wudhu of tayamum. In onze gesprekken zullen we al deze dingen een voor een behandelen. Maar deze keer zullen we het over janabah hebben.
Ik zei tegen mijn vader:
* Hoe word je janabah?
– Het gebeurt door het volgende dingen:
1. Een zaadlozing die plaatsvindt door seksuele gemeenschap of door een droom, masturbatie of op welke manier dan ook.
* Wat zijn de kenmerken van sperma?
– Het is een plakkerige vloeistof die naar deeg ruikt. De kleur is melkachtig met een tikje groen of geel erin. Het wordt geëjaculeerd als een orgasme bereikt is, waarna het lichaam zich ontspannen voelt.
* En als je nu niet zeker weet of die vloeistof sperma was?
– Het moet drie eigenschappen hebben om zaad genoemd te worden. Het zijn: seksuele opwinding, zaadlozing, en daaropvolgende ontspanning van het lichaam. Bij zieke mensen echter is seksuele opwindingen voldoende.
* Hebben vrouwen net als mannen sperma?
– Ja, uitscheiding van de vagina van de vrouw tijdens het hoogtepunt van de seksuele daad lijkt op het sperma van de man. Het kan optreden als de vrouw wakker is of tijdens de slaap.
2. Seksuele gemeenschap, ongeacht of het tot ejaculatie heeft geleid. We spreken al van seksuele gemeenschap als alleen het voorste deel van de penis waarop de voorhuid zit, in de vagina is geweest.
* Wat gebeurt er als je een zaadlozing hebt gehad of seksuele gemeenschap?
– Dan worden beide partijen janabah, ongeacht hun leeftijd of de geestestoestand.
* En als dat dan zo is, wat dan?
– Dan wordt ghusl verplicht, zodat je bijvoorbeeld het gebed kan doen of tawaf (zeven keer rond de Ka’aba gaan) tijdens de hadj. Want gebed en tawaf kunnen niet geldig zijn zonder de ghusl. Hoe je de ghusl moet doen zal ik je uitleggen in de dialoog over ghusl.
Hoe dan ook, bepaalde daden worden onwettig als je in staat van janabah bent, zoals:
1. Het aanraken van de letters van de Heilige Qoraan

2. Het aanraken van de naam van de Almachtige, d.w.z. de Arabische naam Allah (en andere namen en eigenschappen die Hem toebehoren, zoals al-Khaliq – de Schepper)
3. Recitatie van de vier ayahs van as-Sajdah in de soera’s Iqra, an-Najm, as-Sajdah en Fussilat uit de Heilige Qoraan.
4. Moskeeën binnengaan en daarin blijven, of iets eruit halen of erin brengen [vanaf de buitenkant of in het voorbijgaan]. Het is echter wel toegestaan dat iemand in een staat van janaba door de moskee heen gaat, dus door de ene ingang in en de andere er weer uit. Dit mag alleen niet bij de Grote Moskee in Mekka en de Heilige Moskee van de Profeet in Medina [dezelfde regel geldt voor de heilige graven van de Onfeilbaren].
* Vallen de voorhoven en de gangen, als ze niet tot het bepaalde gebied van de moskee gerekend worden, onder dezelfde regel?
– Nee, dat doen ze niet.
* Omdat we het over het onderwerp janabah hebben, heb ik een brandend verlangen om u een bepaalde vraag te stellen, maar ik schaam me ervoor.
– Vraag maar wat je wilt. Het uitgangspunt is: “Er zij geen schaamte in zaken van het geloof.”
* Soms als ik seksueel opgewonden ben, dan merk ik dat een plakkerige, doorzichtige en witte vloeistof vrijkomt uit mijn penis.
– Ja, en dit type vloeistof is tahir. Je hoeft dus geen ghusl of wudhu te doen als dit gebeurt. Er is een andere soort van uitscheiding die soms na het urineren komt. Die is ook tahir.
* En hoe zit het dan met masturbatie?
– Dat is haraam. Je moet het niet doen. Het volstaat om te vermelden dat Imam Ja’far as-Sadiq (a) het in sommige overleveringen omschreven heeft als een vorm van overspel.

Scroll naar boven