Leer de fiqh: menstruatie (haydh)

In de naam van Allah, de Meest Barmhartige de Meest Genadevolle

De Fiqh (geloofsleer) is een belangrijk onderdeel van het geloof. Bij ‘Leer de Fiqh’ wordt in elk artikel een onderwerp betreft de Fiqh besproken tussen een vader en een zoon die zojuist de pubertijd heeft bereikt. Hij wil graag meer leren over het geloof en specifiek betreft de Fiqh-regels. Daarom stelt hij aan zijn vader verschillende vragen over verschillende Fiqh gerelateerde onderwerpen. De gesprekken gaan in een dialoogvorm zodat het leuk en gemakkelijk is voor de lezer en de antwoorden snel gevonden kunnen worden op specifieke vragen. Alle regels zijn in principe gebaseerd op de regels van Groot Ayatollah Sayed Al Sistani. De meeste regels gelden echter ook voor alle andere geleerden, dit zijn namelijk basisonderwerpen. Mocht je het zeker willen weten dan kun je ons een email sturen of je kunt op de website van jouw geleerde kijken.  

Mijn vader nam plaats. Ik zag een brede glimlach op zijn gezicht, waardoor ik begon te denken dat hij iets ongewoons in gedachten had.
– Vandaag gaan we het hebben over haydh [menstruatie].
Voor vandaag wist ik niet wat haydh was, hoewel ik het woord wel vaker gehoord had. Wat mij was opgevallen was dat ik de vrouwen erover hoorde fluisteren, met merkbare verlegenheid, alsof er iets schaamtevols in het woord zat. Maar ik zal er geen geheim van maken dat mij, toen me duidelijk werd dat we dit onderwerp vrijuit zouden gaan bespreken, ook een gevoel van schaamte bekroop. Ik vroeg me af, dat als haydh echt zo’n vernederende zaak was om over te praten, hoe kon mijn vader het dan met mij bespreken?
Maar waren we niet de kwesties van de islamitische wet aan het bespreken? Dit onderwerp moest zeker binnen de grenzen van de islamitische jurisprudentie vallen. Dus waarom zouden we ons verlegen voelen om erover te praten? Werd het niet genoemd in de Heilige Koran? Spraken de Profeet (s) en de Imams er niet over met hun metgezellen? En waarom zouden we ons schamen om over een onderwerp te spreken, waarvan we de regels moeten kennen zodat we ze kunnen naleven?
Mijn zelfonderzoek was van korte duur aangezien mijn vader het woord hernam.
– Haydh is een bloeding uit het geslachtorgaan van een vrouw. Het treedt maandelijks met regelmatige tussenpozen op, en de kleur ervan is donkerrood. Als het bloed het lichaam verlaat, kan de vrouw de warmte ervan voelen.
* Is er een bepaalde leeftijd waarop de vrouwen menstrueren?
– Hoewel het van persoon tot persoon verschilt, kan het beginnen met negen jaar van de maankalender, tot de leeftijd van zestig, wat de overgangsleeftijd is.
Dus tussen negen en zestig jaar?
– Ja. Elk bloed dat voor negen jaar optreedt of na zestig jaar, valt niet onder de definitie van menstruatiebloed.
* Hoeveel dagen houdt het bloeden aan?
– Het minimum is drie dagen, en het maximum is tien.
* En als het nu geen drie dagen duurt en dan stopt?
– Dan is het geen menstruatiebloed.
* En als het langer dan tien dagen aanhoudt?
– Dan is het geen haydhbloed.
* Stel dat bij een vrouw haar haydh gestopt is, zij ghusl heeft gedaan en maar daarna weer bloed zag, bijvoorbeeld na negen dagen?
– Het bloed dat de vrouw ziet moet niet beschouwd worden als haydhbloed, omdat de periode tussen twee maandstonden niet minder mag zijn dan tien dagen.
* Wanneer weet de vrouw zelf dat zij menstrueert?
– Als ze begint te bloeden in de gebruikelijke tijd van haar menstruatie, of iets ervoor, zeg één of twee dagen ervoor.
* Hoe wordt bepaald dat een vrouw een vaste menstruatie heeft, dus dat het iedere maand op dezelfde tijd verschijnt (dus niet eerst een maand wel en dan 6 maanden niet en dan weer wel)?
– Dat kun je vaststellen als bij haar het bloed twee opeenvolgende keren verschijnt in een periode van twee opeenvolgende maanden, of meer. (Dus er moet twee keer een menstruatieperiode zijn in twee maanden voordat men zeker is dat de vrouw begonnen is met de menstruatie!)
* Hoe zit het met een vrouw als zij niet in de twee bovenstaande categorieën valt, bijvoorbeeld een meisje dat voor de eerste keer bloedt, of een vrouw die onregelmatig menstrueert?
– Een vrouw uit de twee bovenstaande voorbeelden die je zojuist hebt genoemd, kan zichzelf menstruerend noemen als aan een van de volgende twee voorwaarden is voldaan:
1. Het bloed kan menstruatiebloed genoemd worden, als het rood of zwart van kleur is, warm en het krachtig naar buitenkomt.
2. Als de vrouw zeker weet dat de bloeding drie onafgebroken dagen aanhoudt.
* Stel dat ze dacht dat het menstruatiebloed zoals genoemd bij punt één. Vervolgens stopt ze met bidden. Maar het bloeden stopt voor er drie dagen voorbij zijn. Wat moet ze dan doen?
– Ze moet het gebed van de tijd van haar bloeding inhalen (Omdat het niet gerekend wordt tot menstruatie maar een bloeding, dus moet zij dit inhalen.)
* Als de bloeding tien dagen duurt of minder, maar langer duurt dan haar normale menstruatie, wat dan?
– Ze kan beschouwd worden als menstruerend tijdens de duur van haar bloeding, alhoewel een deel van het bloed niet langer voldoet aan de voorwaarden van menstruatiebloed.
* En wat als de vrouw een regelmatige menstruatie heeft, zowel het aantal dagen als het tijdstip, maar de bloeding duurt [een keer] langer dan tien dagen?
– Ze moet alleen het bloeden dat samenvalt met de tijd van haar normale menstruatie als menstruatie beschouwen.
* Stel dat de vrouw niet op tijd haar menstruatie krijgt, en dan komt het bloed en houdt langer dan tien dagen aan. Maar een deel van het bloed heeft de kenmerken van menstruatiebloed en een deel ervan niet. Wat moet ze dan als haar menstruatie beschouwen?
– Het eerste deel. Maar ze moet wel rekening houden met de duur van haar normale menstruatie. Als het deel van het bloed dat voldeed aan de voorwaarden van menstruatiebloed korter duurde dan het aantal dagen van haar normale menstruatie, dan moet ze het de rest aanvullen met de dagen waarvan het bloed niet voldeed aan de criteria van menstruatiebloed. Maar als de bloeding die ze had wel menstruatiebloed genoemd kon worden volgens de criteria, dan moet ze zich aan haar normale aantal menstruatiedagen houden en het als haydh beschouwen.
* En als het bloeden langer aanhoudt dan tien dagen in het geval van een vrouw, die ofwel voor de eerste keer menstrueert, of die onregelmatig menstrueert, hoe moeten ze dan het menstruatiebloed onderscheiden van andere soorten bloed?
– Alles hangt af van de kenmerken van het bloed en de duur ervan. Als het soms de kenmerken heeft van menstruatiebloeden het duurt voor een periode van drie tot tien dagen, dan moet het als haydh beschouwd worden. Het overige bloed dient als istihadha beschouwd te worden, waar we het de volgende keer over zullen hebben.
* Als de vrouw twijfelt of haar menstruatie afgelopen is, wat moet ze dan doen?
– Dan moet ze het checken.
* Op welke manier?
– Ze moet een stuk katoen in haar vagina brengen en het daar een tijdje laten zitten en het dan eruit halen. Als er geen sporen van bloed te zien zijn, dan moet ze aannemen dat ze tahir is, ghusl doen en weer beginnen met de daden van aanbidding. Maar als het stuk katoen nog bevlekt is met bloed, dan weet ze dat ze nog steeds menstrueert.
* Als een vrouw weet dat ze menstrueert, welke dingen zijn dan toegestaan voor haar en welke niet?
– De regels voor een vrouw in haar menstruatie zijn:
1. Ze mag geen gebeden doen, noch verplicht noch vrijwillig.
2. Ze hoeft geen enkel gebed in te halen van de tijd dat ze menstrueerde.
3. Het is niet toegestaan voor haar om te vasten.
4. Ze moet de dagen die ze miste tijdens Ramadan later inhalen.
5. Tawaf tijdens de hadj, verplicht of vrijwillig, is niet geldig.
6. Men mag niet van haar scheiden als ze menstrueert, behalve in een paar gevallen.
7. Het is haraam om seksuele gemeenschap te hebben met een vrouw die menstrueert. Maar het is toegestaan nadat het bloeden is gestopt. Het mag voordat ze ghusl heeft gedaan [na het wassen van de vagina].
8. Het is haraam voor haar om een daad van aanbidding te verrichten, net als bepaalde daden niet toegestaan zijn voor iemand die in een staat van janabah is. Dit hebben we de vorige keer besproken, weet je nog?
9. Als de menstruatie voorbij is dan moet ze ghusl doen om weer te mogen bidden. Dit zal ik je uitleggen als we de dialoog over ghusl houden.

Scroll naar boven