Leer de fiqh: oneigenlijke menstruatie (istihadah)

In de naam van Allah, de Meest Barmhartige de Meest Genadevolle

De Fiqh (geloofsleer) is een belangrijk onderdeel van het geloof. Bij ‘Leer de Fiqh’ wordt in elk artikel een onderwerp betreft de Fiqh besproken tussen een vader en een zoon die zojuist de pubertijd heeft bereikt. Hij wil graag meer leren over het geloof en specifiek betreft de Fiqh-regels. Daarom stelt hij aan zijn vader verschillende vragen over verschillende Fiqh gerelateerde onderwerpen. De gesprekken gaan in een dialoogvorm zodat het leuk en gemakkelijk is voor de lezer en de antwoorden snel gevonden kunnen worden op specifieke vragen. Alle regels zijn in principe gebaseerd op de regels van Groot Ayatollah Sayed Al Sistani. De meeste regels gelden echter ook voor alle andere geleerden, dit zijn namelijk basisonderwerpen. Mocht je het zeker willen weten dan kun je ons een email sturen of je kunt op de website van jouw geleerde kijken.  

Mijn vader ging zitten. Vandaag gaf hij de naam istihadha aan ons gesprek. Hij had het woord nog niet uitgesproken of er daagde iets bij mij dat me herinnerde aan haydh. Ik dacht dat ze misschien met elkaar te maken hadden en dat het onderwerp over vrouwen kon gaan. En dat er soort van bloeding bij kwam.

Ik vroeg mijn vader:
* Hebben alleen vrouwen istihadha?
– Ja, maar….
* Maar wat?
– Ja, vooropgesteld dat het bloed niet dat van de haydh is, van nifas, wonden, zweren, en dat wat veroorzaakt wordt door het scheuren van het maagdenvlies.
* Er zijn heel wat verschillende soorten bloedingen.
– Sommige daarvan duiden op de vruchtbaarheid en jeugd van een vrouw. Heb je niet gemerkt dat een vrouw, wanneer zij de menopauze bereikt, geen kinderen meer kan krijgen?
* Aangezien de aard van het bloed van nifas, wonden en puisten bekend is, hoe kan een vrouw het verschil kennen tussen het bloed van istihadha en haydh?
– Weet je nog welke kenmerken het menstruatiebloed had?
* Ja, dat weet ik nog. Het is rood of zwartachtig van kleur en warm.
– Meestal verschilt de istihadha-vloed van dat van haydh. Het is geelachtig van kleur, dun van samenstelling, en sijpelt eruit zonder een steek of pijn.
* Hoe kan een vrouw bepalen of istihadha-bloed niet veroorzaakt wordt door het scheuren van het maagdenvlies, vooral tijdens de bruiloft?
– Het bloed dat veroorzaakt wordt door doorboring van het maagdenvlies is weinig. Als een vrouw een stuk katoen [of een tampon] indoet, dan zal het bloed rondom het katoen [of de tampon] een cirkel vormen. Het bloed van de istihadha daarentegen kan het stuk katoen helmaal nat maken of zelfs erger dan dat.
Dat gezegd hebbende: istihadha bestaat uit drie soorten:
De grote, waar ik het net over had, de middenvorm, waarin het stuk katoen nat kan worden, maar niet meer dan dat, en de kleine, waarbij het bloed het katoen kan bevlekken, maar niet dat het echt doorweekt wordt, omdat het daarvoor te weinig is.
* Wat zijn de regels in elk van die soorten istihadha?
– Bij een grote istihadha moet een vrouw drie keer ghusl doen, een voor subh (ochtendgebed), een voor dhohr (middag of lunchtijdgebed) en asr (namiddaggebed) als deze achter elkaar uitgevoerd worden en een voor maghrib (zonsonderganggebed en isha (avondgebed) als men besluit deze twee na elkaar te doen.
* En als ze de gebeden apart wil doen?
– Ze moet ghusl doen voor elk gebed.
* Is dit een universele regel?
– Wel, dit is de regel, als het bloeden ononderbroken is. Maar als het onderbroken is, zodat ze ghusl kan doen en één of meer gebeden kan doen voor het bloeden opnieuw begint [dan moet ze opnieuw ghusl doen. Als ze bijvoorbeeld ghusl heeft gedaan voor dhuhrgebed en het bloeden begint weer voor of tijdens het ‘asrgebed, dan moet ze een andere ghusl doen.] Maar als de onderbreking tussen twee bloedingen lang genoeg duurt om twee of meer gebeden te doen, dan hoeft ze geen nieuwe ghusl te doen.
Dit geldt voor de grote istihadha. Bij de midden-istihadha moet ze wudhu doen voor elk gebed [en ghusl een keer per dag voor de eerste wudhu].
* Kunt u me een voorbeeld geven?
– Voor het subh-gebed ontdekt een vrouw dat ze istihadha had. Ze controleert het en stelt vast dat het de midden-istihadha is, ze moet ghusl doen en wudhu voor subh. De ghusl die ze heeft gedaan volstaat voor de hele dag, vooropgesteld dat ze voor elk wudhu doet. De tweede of de derde dag herhaalt ze de hele procedure. Tenminste als er geen verandering is opgetreden in het type istihadha. En als ze de kleine istihada heeft moet ze alleen wudhu doen voor iedere gebed dat ze verricht.
* Verandert de istihadha van de ene vorm in de andere?
– Ja, het kan veranderen. Een grote istihadha kan veranderen in een kleine en andersom.
* Hoe weet een vrouw of haar istihadha is veranderd?
– Ze moet het checken voor elk gebed en handelen volgens de mate van istihadha, klein, midden of groot.
* Moet ze de verbanden wisselen die ze gebruikt tijdens de istihadha?
-Ja, als ze het wegwerpverbanden zijn. Anders moeten ze gewassen worden voor elk gebed als de istihadha klein of midden is. Als het een grote istihadha is, dan moet ze ze zo mogelijk wisselen en maatregelen nemen om te voorkomen dat er bloed uit komt in de tijd tussen de ghusl en het einde van het gebed. Maar het mag geen schade aan haar welzijn brengen.
* Moet ze gelijk bidden zodra ze tahir is geworden?
– Ja.
* Wat zijn de regels over istihadha?
1. Een vrouw in staat van istihadha moet tahir worden voor het gebed, zodra het bloeden stopt door middel van wudhu, als het een kleine of midden istihadha betrof, en door ghusl als het een grote was.
2. Het is niet toegestaan voor een vrouw in istihadha om de letters van de Qoraan aan te raken. Maar ze mag het wel nadat ze tahir is geworden.
3. Bij scheiding mag een vrouw in istihadha gescheiden worden verklaard.
4. Bepaalde verboden, zoals seksuele gemeenschap, binnengaan en blijven in de moskeeën of er iets achterlaten, en het reciteren van de ayahs van sajdah, die voor een vrouw in haydh gelden, zijn niet van toepassing op een vrouw in istihadha.
5. Het vasten van van een vrouw in kleine of midden-istihadha is aanvaardbaar, zelfs als ze geen wudhu of ghusl kon doen voor gebed. Wat betreft de vrouw met een grote istihadha meent een aantal geleerden dat de aanvaardbaarheid van haar vasten afhangt van het doen van ghusl de nacht ervoor en de ghusls tijdens de dag. Het is echter vanzelfsprekend dat dit haar vasten niet ongeldig maakt.
6. Wudhu is niet verplicht voor een vrouw in grote istihadha, want ghusl vervangt de wudhu. Maar de vrouw in middenistihadha moet wudhu doen na de ghusl [dat is verplicht voor haar].

Scroll naar boven