Leer de fiqh: onreinheid

In de naam van Allah, de Meest Barmhartige de Meest Genadevolle

De Fiqh (geloofsleer) is een belangrijk onderdeel van het geloof. Bij ‘Leer de Fiqh’ wordt in elk artikel een onderwerp betreft de Fiqh besproken tussen een vader en een zoon die zojuist de pubertijd heeft bereikt. Hij wil graag meer leren over het geloof en specifiek betreft de Fiqh-regels. Daarom stelt hij aan zijn vader verschillende vragen over verschillende Fiqh gerelateerde onderwerpen. De gesprekken gaan in een dialoogvorm zodat het leuk en gemakkelijk is voor de lezer en de antwoorden snel gevonden kunnen worden op specifieke vragen. Alle regels zijn in principe gebaseerd op de regels van Groot Ayatollah Sayed Al Sistani. De meeste regels gelden echter ook voor alle andere geleerden, dit zijn namelijk basisonderwerpen. Mocht je het zeker willen weten dan kun je ons een email sturen of je kunt op de website van jouw geleerde kijken.  

Mijn vader begon de dialoog vol vastberadenheid, zeggende:
– Laat me je een principe uitleggen, dat van invloed zal zijn op je leven, namelijk: “Alles is tahir.” Alles, zeeën, rivieren, regenwater, bomen, woestijn, bergen, gebouwen, werktuigen, potten, kleding, je broers etc. Alles is tahir, tot het najis of bevuild wordt, behalve…
* Behalve wat?
– Behalve de dingen die van zichzelf najis zijn.
* Wat zijn de dingen die van zichzelf najis zijn?
– Dat zijn tien dingen:
1 en 2: Menselijke urine en uitwerpselen. Dierlijke urine en uitwerpselen van dieren die niet halal zijn om te eten, als ze etherische zielen hebben, zoals katten (de urine van andere schepselen als ze geen etherische ziel hebben, maar wel vlees).
* Wat is een etherische ziel?
– Het is een term die we nog vaak tegen zullen komen tijdens dit gesprek. Daarom kunnen we het maar beter verhelderen. We zeggen van een dier dat hij een etherische ziel heeft als zijn bloed, wanneer hij geslacht wordt, uit zijn lichaam spuit, omdat hij slagaderen heeft. Bij een dier dat geen etherische ziel heeft, daar sijpelt het bloed langzaam naar buiten als het geslacht wordt, zoals bij vissen. Dit komt omdat hij geen slagaderen heeft.
3: Mieta (karkas) van dieren die etherische zielen hebben.
* Wat is mieta?
– Elk dier dat sterft zonder geslacht te zijn volgens de islamitische shari’a wet.
* Zoals bijvoorbeeld?
– Bijvoorbeeld een dier dat sterft aan een ziekte, ongeluk, of op een onwettige manier is gedood. De karkassen van deze dieren worden mieta genoemd.
* Als een mens sterft, wordt zijn lichaam dan ook najis?
– Ja, behalve martelaren en degenen die ghusl hebben gedaan voor ze geëxecuteerd worden volgens de islamitische strafmaat.
* Blijven alle andere lichamen najis?
– Nee het lijk van een moslim wordt tahir nadat drie soorten van ghusl uitgevoerd zijn op het lichaam, wat ik in een andere sessie met je zal bespreken.
4:Menselijk sperma en het sperma van een dier met een etherische ziel, ook die waarvan het vlees wel gegeten kan worden.
5:Menselijk bloed en het bloed van dieren met een etherische ziel.
* En het bloed van dieren die geen etherische ziel hebben?
– Dat is tahir, zoals vissenbloed.
6: Alle delen van het lichaam van een wilde hond, zowel levend als dood.
7: Alle delen van het lichaam van een varken, levend of dood.
* En zeehonden?
– Zij zijn tahir.
8: Alcohol (en bier).
9: De ongelovigen, levend of dood, behalve de Christenen, joden en de Majoos (vuuraanbidders).
10. Het zweet van dieren die zich voeden met menselijke uitwerpselen.
Deze tien dingen zijn allemaal najis. Hun najasah (onreinheid) maakt andere dingen onrein door contact als er vochtigheid is.
* En als er geen vochtigheid is?
– De najasah verspreidt zich niet over dingen waar het mee in aanraking komt als het droog is of te verwaarlozen vochtigheid.
* Zijn de urine en ontlasting van dieren, en vogelurine en vogelmest, als ze halal zijn om te eten, zoals kippen en andere vogels enkoeien, schapen enz. tahir of najis?
– Ze zijn tahir.
* En de ontlasting van vleermuizen?
– Zij zijn tahir.
* Wat kunt u zeggen over de onderdelen van de dode dieren envogels: veren, mohair, wol, nagels, hoorns, tanden, snavels enklauwen. Zijn ze tahir?
– Ze zijn allemaal tahir.
* En het vlees dat we kopen bij de slager, als we daar nog sporen van bloed op vinden?
– Dit bloed is tahir, en het bloed dat achterblijft in het karkas, nadat het dier volgens de islamitische shari’a wet is geslacht, is tahir.
* En de keutels van ratten en muizen?
– Die zijn najis. Als je nagaat wat ik verteld heb, had je deze vraag zelf kunnen beantwoorden. Denk maar aan ons gesprek wat we eerder hadden over dieren die slagaders hebben, die ervoor zorgen dat het bloed eruit spuit tijdens het slachten. De twinkeling in de ogen van mijn vader, die ik aan het begin van ons gesprek had gezien, kwam weer tevoorschijn. Hij keek naar mij en ging verder:
– Zoals je weet, begon ik deze dialoog met een algemeen principe, dat van invloed zou zijn op je leven. Ik zal besluiten met een paar andere basisprincipes van evenveel belang.
Principe nummer één: Alles is tahir. Als je echter twijfelt of dat nog het geval is, dan moet je je twijfel opzij zetten, dus het blijft tahir.
* Zoals?
– Als je denkt dat je beddengoed tahir is, dan mag je het als tahir beschouwen.
Principe nummer twee: Alles wat najis was, en je weet niet zeker of je het tahir gemaakt hebt, blijft najis.
Bijvoorbeeld?
– Je hand. Je was er zeker van dat hij najis was, maar je raakte aan het twijfelen of je hem tahir gemaakt had, dan blijft hij najis.
Principe nummer drie: Alles waarover je geen kennis had of het najis of tahir was, moet als tahir worden beschouwd.
Bijvoorbeeld?
– Een vloeistof in een glas, waarvan je de zuiverheid betwijfelt. Als je niet weet of het tahir of najis is, dan moet je aannemen dat hij tahir is.
Principe nummer vier: Alles waarover je in twijfel verkeert of het najis is of niet, doordat het met iets wat najis was in aanraking is gekomen, dan hoef je geen onderzoek in te stellen, groot of klein, om je ervan te vergewissen dat het tahir is. Je moet gewoon aannemen dat het tahir is.
* Zoals?
– Stel dat je zeker weet dat je hemd tahir is. Nu komt er twijfel bij je op of het wel tahir is. Je denkt dat het misschien vervuild is met urine. Dan hoef je geen onderzoek in te stellen en naar sporen van urine te zoeken. Je moet gewoon aannemen dat het tahir is.

Scroll naar boven