De eerste stappen als bekeerling

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle,

Hoe nu verder? Dat is de grote vraag wanneer je je oude levensstijl achter je hebt gelaten en een nieuw leven begonnen bent als moslim. Er zijn aardig wat bronnen en er zijn altijd wel mensen te vinden die hulp willen bieden bij het bestuderen van de islam. In het begin zijn die vaak lastig te vinden, maar als er eenmaal een deur is opengegaan leidt dit vaak naar nieuwe deuren. Het lijkt erop dat moslims graag mensen helpen die geïnteresseerd zijn in hun religie, ook al moet de potentiële bekeerling het meeste werk zelf doen. Maar voor degenen die al bekeerd zijn ligt het soms anders. Sommige moslims doen alsof hun taak volbracht is. Ze lijken te denken dat als iemand eenmaal bekeerd is, hij of zij geen hulp meer nodig heeft. Deze moslims hebben niet de persoonlijke ervaringen die nodig zijn om de behoeften van een bekeerling te kunnen begrijpen. De bekeerling klaagt dan waarschijnlijk dat hij of zij zich vergeten voelt en weer alleen staat in de worsteling om op het juiste pad te blijven. Dus moet je als bekeerling pro-actief zijn en doorzetten in je oorspronkelijke zoektocht naar hulp en informatie.

Veel bekeerlingen zijn ooit geïnspireerd geraakt om de islam te bestuderen door hun ontmoeting met een moslim. Dit komt dan door het gedrag van die moslim. Ze zagen geestelijke rust, vrijgevigheid, geduld, doorzettingsvermogen en een oprechte nederigheid tegenover God. Zelfs moslims die slechts gedeeltelijk hun geloof praktiseren hebben vaak deze eigenschappen. Door deze kwaliteiten gaan niet-moslims anders naar de religie kijken. Misschien meer dan welke andere religie dan ook, wordt de islam beoordeeld naar het gedrag van de volgelingen.

De islam is een sociale religie en een geïsoleerde moslim is een incomplete moslim. Iemand die in een moslimfamilie en binnen een moslimgemeenschap geboren wordt is zich misschien niet bewust van het effect van isolatie. Een ongetrouwde bekeerling leeft op een plek waar niemand anders ’s ochtends opstaat voor het gebed, waar niemand anders aandacht besteedt aan het naderen van het volgende gebed, waar niemand vast, niemand zich bezig houdt met islamitisch gedrag en waar niemand anders alcohol en varkensvlees vermijdt. Als dit lange tijd zo doorgaat, eist het zijn tol. Mensen die binnen een moslimfamilie geboren zijn kunnen dit begrijpen als ze in hun familie de enige zijn die probeert op tijd te bidden of de hidjab te dragen, enzovoorts. In het begin zijn ze nog in staat om op het rechte pad te blijven, maar wanneer ze omringd worden door mensen die dat niet doen, verliezen ze na verloop van tijd hun kracht, of dat wat de anderen doen lijkt toch logischer. 

Veel moslims isoleren zich van niet-moslims, omdat ze weinig met elkaar gemeen lijken te hebben of vanwege verzen in de Koran die zeggen dat men niet de ongelovigen boven de gelovigen als vrienden moet kiezen. Dat gedrag is onjuist, want het leidt tot het verwaarlozen van de plichten als goede buren. 

“God heeft jullie niet verboden om degenen, die niet tegen jullie hebben gevochten vanwege de godsdienst en jullie niet uit jullie huizen hebben verdreven, goed te doen en rechtvaardig te behandelen. Voorwaar, God heeft de rechtvaardigen lief.” (60:8)

Soms vergeten we God en laten we ons afleiden door de verleidingen van deze (materiële) wereld. We denken dan bijvoorbeeld dat we beter geen baard kunnen laten staan of een hoofddoek dragen omdat we dan moeilijker aan geld zullen komen. Maar als we even stilstaan bij God’s Woord, dan realiseren we dat dit onzin is want het geld komt uiteindelijk van God. Als je God gehoorzaamt, dan zul je beloond worden – niet andersom. Als je ongehoorzaam bent aan God en van allerlei rijkdommen geniet, dan kan dit een vloek zijn in plaats van een zegen. 

“Laat daarom noch hun rijkdommen noch hun kinderen u verwonderen. God wil hen er slechts mee beproeven in het wereldlijke leven en hun zielen zullen heengaan terwijl zij ongelovigen zijn.” (9:55)

Mocht iemand erover denken zich te bekeren en bezorgd zijn over de reactie van zijn of haar familie: laat zoiets je niet tegenhouden als je ervan overtuigd bent dat de islam de waarheid is. Het is niet makkelijk, maar het huis kan niet de hele tijd in rep en roer zijn. Families reageren verschillend en vaak reageren ze op de lange termijn beter dan verwacht. Bijna alle bekeerlingen vertellen dat hun families beter reageerden dan ze hadden verwacht. Er zijn veel goede momenten en vaak lijkt het alsof er niets veranderd is. Toch zal je relatie met je familie nooit meer helemaal hetzelfde zijn – je zult niet precies op dezelfde manier bij hen horen als eerst. Dus mocht je je zorgen maken over welk onderdeel dan ook van dit leven, inclusief de relatie met je familie, probeer jezelf dan te herinneren:

“En wat degenen betreft die in God geloven en zich aan Hem vasthouden, God zal hen zeker tot Zijn barmhartigheid en genade toelaten en hen op het rechte pad tot Zich voeren.” (4:175)

Het doet pijn om te weten dat je moeder je niet waardeert zoals je bent en het niet kan accepteren. Het doet pijn om iets te doen als je weet dat het haar pijn doet en hoeveel strijd het thuis veroorzaakt. Dat is het moeilijkste van bekeren. Het is vreemd om iets te doen waarvan je denkt dat het juist is, maar wat door je familie gehaat wordt.

“En Wij hebben de mens geboden aardig te zijn voor de ouders, maar als zij proberen u iets met Mij te laten vereenzelvigen waarvan u geen kennis hebt, gehoorzaam hen dan niet. Tot mij is uw terugkeer en Ik zal u vertellen wat u deed.” (29:8)

Het doel van het leven is niet om de hele tijd gelukkig te zijn en het makkelijk te hebben. Onze moeilijkheden zijn er met een bedoeling. Als we er geduldig mee omgaan dan zullen we tot de succesvolle mensen behoren. Het is goed om moslim te zijn, zelfs als het soms impopulair is of verkeerd begrepen wordt. Het is goed om moslim te zijn zelfs als anderen tegen je in gaan. Het is goed om moslim te zijn omdat je heldere doelen in het leven hebt. 

Kort samengevat: de weg na de bekering is niet altijd makkelijk. Een bekeerling komt vaak allerlei beproevingen tegen, van moslims en van niet-moslims. Maar hij of zij zal ook veel steun ontvangen. Binnen korte tijd zal hij of zij een graag gezien lid van de islamitische gemeenschap zijn en daar een positieve bijdrage aan kunnen leveren. En God is de grootste steun.

Bron: http://www.al-islam.org/es/printpdf/book/export/html/28395

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Scroll naar boven