Is het noodzakelijk voor de mens om een religie te volgen?

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

De eerste vraag die hierbij gesteld kan worden is wat is de relatie tussen het leven en religie? Is het niet mogelijk om in een maatschappij te leven waarin de menselijkheid wordt gehandhaafd zonder daarbij te geloven in Allah (swt) en de islam? 

Klopt het niet dat een religieus persoon iemand is die gelooft in Allah  (swt) en alleen bepaalde handelingen uitvoert voor de tevredenheid van Allah (swt)? 

Het is mogelijk dat in een samenleving waarin de regels worden gemaakt door mensen, dat de verantwoordelijkheid van iedere deelnemer van de samenleving bepaald wordt door te kijken naar de sterke en zwakke kanten van de mensen. De regels die gemaakt zijn door de mens vervangen de religieuze regels en zodoende wordt religie als iets onnodig gezien. 

Het tegenovergestelde wordt echter bewezen wanneer we kijken naar de geboden en regels van de islam. De islam aanhangen betekent tot God bidden, maar dit is zeker niet het enige gebod. De islam kent vele instructies en regels voor individuele en sociale taken voor de mens.  

In de islam wordt er rekening gehouden met de mensheid en er wordt verwacht dat men in het dagelijks leven  handelt naar de toepasselijke regels van de islam die in overeenstemming staan met de individuele en sociale acties van de mens. 

De islam hecht veel waarde aan het geluk en vooruitgang  van een sociale samenleving. Elk rechtvaardig persoon erkent dat de regels die gemaakt zijn door de mens niet kunnen tippen aan die van een religie. 

De Almachtige Allah (swt) beschrijft de islam in de heilige Koran. 

Als voorbeeld vindt u hier een aantal verzen uit de Koran. 

”Welzeker de ware religie is met Allah (swt), de Islam. En ook met de mensen aan wie wij het Boek hebben gegeven. En die niet tegenwerkten toen kennis werd bijgebracht aan ze.  

En diegenen die niet geloven in de Tekenen van Allah (swt), Allah (swt) is welzeker snel in rekenen.” (straffen) (3:19)’

Alle profeten hebben de mensen opgeroepen tot het geloven in één God en overgave aan Allah’s (swt) geboden. Alhoewel de religieuze geleerden wel het goed van het kwaad hebben kunnen onderscheiden, hebben ze niet geaccepteerd wat rechtvaardig was, mede door hun vooroordelen en vijandigheden. Elk geleerde sloeg zijn eigen weg en dit resulteerde in verschillende godsdiensten op aarde. 

Deze mensen geloofden niet in de Goddelijke verzen.  Zij zullen de gevolgen voor hun daden niet kunnen ontlopen. 

”En wie een ander religie aanhangt dan de islam, zal niet geaccepteerd worden. En hij/zij zal in het Hiernamaals behoren tot de verliezers.” (3:85) 

”O, jullie die geloven! Geef je over aan Allah (swt) en volg niet de Shaitaan. Hij is weliswaar jullie openlijke vijand.” (2:208) 

”En kom je beloftes na, wanneer je een belofte maakt met Allah (swt). En breek je beloftes niet wanneer je ze te snel hebt gemaakt en wanneer je Allah (swt) getuige hebt gemaakt, Allah (swt) weet weliswaar wat je doet.” (16:91) 

Dit vers houdt in dat wanneer je beloften maakt met mensen of met Allah (swt), dat je deze hoort na te komen.  

”Roep mensen op tot jouw God door middel van wijsdom en goede aanmoediging en debatteer met ze op een goede manier. Welzeker, jouw God weet wie van het pad zal afdwalen en wie het juiste pad zal volgen.” (16:125) 

Dit vers houdt in dat je je geloof moet propageren door middel van het debatteren. Een moslim moet communiceren met mensen op een manier waarop de mensen 

hem/haar zullen begrijpen. En wanneer het  niet lukt om iemand te overtuigen, probeer dan een debat aan te gaan met die persoon, zodat je de waarheid kan bewijzen en de mensen kunt leiden naar de waarheid.  

”En wanneer iemand de Koran reciteert, luister er dan naar en blijf stil. Zodat Allah (swt) genadevol zal zijn.” (7:204) 

”O, jullie die geloven! Gehoorzaam Allah (swt)en gehoorzaam de Profeet (s) en gehoorzaam diegenen die de leiding hebben onder jullie. En mocht je dan een woordenwisseling met elkaar hebben, herplaats het dan tot Allah (swt) en de Profeet  (s) als je gelooft in Allah (swt) en de Dag des Oordeels. Dit is uiteindelijk beter.” (4:59) 

Dit vers geeft aan dat in een islamitische samenleving problemen alleen opgelost kunnen worden door de Koran en de Hadiths van de Profeet (s) te volgen. Als problemen opgelost worden op een andere manier door het volgen van de Koran of Hadiths, dan is dat volgens wat het meest logisch is. Dit is omdat de Koran accepteert wat het meest logisch (in een bepaalde situatie) is. 

”Zodoende, het is vanwege de genade van Allah (swt) dat je ze op een zachtaardige manier behandelt. En als je op een harde/onvriendelijke manier tegen ze had gehandeld, dan waren ze ver van je gegaan. Excuseer ze en vraag om genade voor ze. En vraag ze om raad in een bepaalde situatie en wanneer je een besluit hebt genomen, vertrouw dan op Allah (swt). Allah (swt) houdt weliswaar van de mensen die op Allah (swt) vertrouwen.” (3:159) 

Goed gedrag, genade en om advies vragen bij problemen zorgen voor enigheid en compassie. Leden van een samenleving horen hun leider te respecteren. 

Allah (swt) beveelt de leider van een samenleving om genadevol en zachtaardig te zijn en om advies te vragen. Maar het kan ook voorkomen dat iemand een verkeerd besluit neemt. Allah (swt) beveelt de leider van een samenleving om onafhankelijk en neutraal te zijn in het nemen van belangrijke beslissingen. En om in Allah (swt) te vertrouwen, want niemand kan Allah’s (swt) plan tegenwerken. 

Op dezelfde manier introduceert Allah (swt) het jodendom en christendom met hun Goddelijke boeken de Torah en de Bijbel en hun sociale richtlijnen als volgt: 

”En hoe maken ze jou een rechter en ze hebben de Torah waarin Allah’s oordeel te vinden is. Wij hebben welzeker de Torah geopenbaard waarin licht en richtlijnen zijn. Ook de profeten hebben zich overgegeven aan Allah’s (swt) oordelen. 

Tawrat en Injiel (Torah en bijbel) die nu in de handen van de joden en christenen zijn, benadrukken dit punt, omdat de Tawrat vele wettelijke en juridische bepalingen bevat en schijnbaar bevestigt en verklaart de Injiel de religieuze wetten van de Tawrat.

Conclusie

Uit bovengenoemde verklaring wordt duidelijk dat religie zoals deze beschouwd wordt volgens de visie van de islam een dezelfde manier van leven is waar een mens niet aan kan ontsnappen. Het verschil tussen religie en een menselijke wet is dat religie is neergedaald door de Almachtige Allah, terwijl sociale wetten voortkomen uit de geest van de mensen. In andere woorden, religie verenigt de mens zijn sociale leven met zijn aanbidding en gehoorzaamheid aan de Almachtige Allah, terwijl een dergelijke handeling anders dan op dit niveau, de gehoorzaamheid en aanbidding tot Allah (swt) niet bereikt kan worden door het volgen van menselijke wetten. 

© Copyright Ahlalbait Jongeren 

Scroll naar boven