Waarom islam?

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Als we kijken naar de geschiedenis, zien we dat de islam zich erg snel heeft verspreid over de wereld. Eerst verspreidde de islam zich over Azië en Afrika en daarna ook over Europa. Geen enkele godsdienst is zo snel gegroeid over de wereld zoals de islam. Welke factoren hebben ervoor gezorgd dat de islam zich zo snel heeft verspreid over de wereld? 

1. De Heilige Koran. 

Het is een niet te ontkennen feit dat de Koran een boek is dat miljoenen mensen tot op de dag van vandaag heeft geïnspireerd en beïnvloed, vanwege de schoonheid en de stijl van de Heilige Koran. De schrijftaal van de Koran was en is nog steeds een uitdaging. De Koran is niet een verhalenbundel of een historisch boek. Het is een boek voor alle tijden en samenlevingen om de mensen te leiden op het rechte pad van liefde, vergevingsgezindheid, barmhartigheid en betrouwbaarheid. De Koran is een heilig Boek, dat sinds de zevende eeuw tot aan de dag van vandaag in de twintigste eeuw een wonder en leiding is voor de gehele mensheid. 

2. De persoonlijkheid van de Profeet van de islam. 

De Profeet Mohammed (s)  was geboren onder het stralende licht van de geschiedenis. De Profeet is een deel van zowel de religieuze als de wereldse geschiedenis. Hij was geboren in Mekka en hij leefde veertig jaar met hen (de bevolking van Mekka)  voordat hij door Allah (swt) als een profeet werd uitgekozen. In zijn kindertijd waren eerlijkheid en integriteit zijn kenmerken en was hij hierin zeker een voorbeeld. Mensen vonden nooit een fout in hem. Zij noemden hem de Waarheidsgetrouwe en de Betrouwbare. De Profeet Mohammed leidde niet een geïsoleerd leven. Integendeel. Hij had altijd contact met de mensen. De Profeet reisde en communiceerde met alle mensen die afkomstig waren van allerlei verschillende culturen. Het verschil was alleen dat de Profeet Mohammed niet geïnteresseerd was in hun wereldse verlangens die van een laag niveau waren. Hij leefde in een samenleving waarin mensen standbeelden aanbaden, maar hij sloot zich nooit aan bij hun overtuigingen noch ging hij akkoord met hun ideeën. Zijn vijanden respecteerden de Profeet Mohammed en de vrienden van de Profeet bewonderden hem. Geen profeet in de geschiedenis ontving zoveel spontane gehoorzaamheid van zijn gemeenschap als de Profeet Mohammed. 

3. Het sterke geloof van de vroegere moslims. 

Door de complete eerlijkheid en de invloed van de persoonlijkheid van de Profeet Mohammed, was het geloof van die moslims érg sterk. Ons is verteld dat de volgelingen van Mozes weigerden om Jeruzalem te betreden toen hen dit werd gecommandeerd. Mozes vertelde zijn volgelingen dat hij en God zijn vijanden moesten gaan bevechten. Ons is verteld dat de meeste volgelingen van Jezus, Jezus verlieten op het moment dat er een crisis was. Zelfs een leerling van Jezus liet Jezus in de steek toen er crisis was. Niemand van de volgelingen van deze profeten en andere profeten in de islam steunde de profeten écht in tijd van nood. 

Echter, de metgezellen van Mohammed waren verschillend. Toen Mohammed in Mekka was, was hij samen met zijn volgelingen machteloos en hadden ze geen bescherming. Allen stonden in de test van crisis en niemand van de metgezellen van de Profeet Mohammed verloor het vertrouwen in de Profeet Mohammed. Zij bleven sterk, want zij hadden de Profeet bij hun. De actie van die moslims heeft hun sterke geloof en vertrouwen bewezen in de islam en in de Profeet Mohammed. Zij allemaal predikten de islam en praktiseerden wat zij predikten. Het geloof van iedere moslim geeft een moslim de steun en vertrouwen in wat hij zegt en in wat hij doet. 

4. De principes van de islam waren een geweldige bron van aantrekkelijkheid, omdat zij logisch en duidelijk waren en zijn. 

Iemand kan heel gemakkelijk een religieuze leer accepteren dat het volgende verklaart: 

Er is geen God maar de Almachtige Wie het hele universum heeft geschapen; niemand is waardig in aanbidding behalve Hij; Hij is de Heer alleen, zonder partner, vennoot of zoon; Hij heeft niet verwekt noch werd Hij verwekt, en niets is aan Hem gelijk; Hij is de Rechtvaardige, de Barmhartige, en de krachtige, noch antropomorfe noch fysiek; en Zijn macht omvat het hele universum.

Zo een simpel en eerlijke monotheïsme is gemakkelijk te accepteren voor het geheugen van een mens, dat uitleg zoekt over het bestaan van de wereld. Deze religie, de islam, verwart niet het hoofd van een mens, omdat het  zegt dat God de Enige is. Noch representeert de islam God als een mens dat is geboren uit een ander mens. 

5. De principes van de islam zijn consistent en samenhangend. 

Ze spreken elkaar niet tegen en zij spreken ook geen enkele religie tegen. Het christendom, jodendom en islam pleiten alle drie voor de rechtvaardigheid van God en Zijn eerlijkheid. Echter, de islam neemt dit fundamentele begrip en volgt het grondig. Als God rechtvaardig en eerlijk is, zou Hij geen enkele ziel iets opleggen wat een ziel niet aankan. Islam vertelt ons dat de meest Rechtvaardige niet verantwoordt, alleen als het individu zelf iets volgens zijn eigen keuze maakt. God stelt een mens niet verantwoordelijk voor de zonden van zijn vader of grootvader, omdat hij daar geen controle over kan hebben. Islam leert de mensheid dat ieder mens vrij en puur van iedere zonde is geboren.

6. De principes van de islam hebben een positieve houding jegens alle aspecten van het leven van een mens.

De islam is in vergelijking met andere religies, de enige religie die het belang van de spirituele en materiële aspecten van het leven van een mens benadrukt. God, volgens de islam, wil niet dat mensen hun biologische behoeften verwaarlozen noch bestaat er een conflict tussen het beantwoorden van deze biologische behoeften en onze spirituele ontwikkeling. Ze zijn juist onderling afhankelijk van elkaar. Als een mens geen voeding, een dak boven zijn hoofd en warmte krijgt, dan wordt het erg moeilijk om te mediteren of iets goeds te doen voor een ander mens. Maar als zulke benodigdheden voor een mens zijn vervuld, kan een mens gemakkelijk zijn toevlucht zoeken bij zijn Heer. De islam doelt niet op de onderdrukking van de biologische verlangens van een mens; het doelt op de ontwikkeling van de biologische verlangens en voorkomt dat een individu beschadigend en excessief is voor zichzelf of zijn omgeving in de samenleving. 

7. De principes van de islam zijn universeel.

De principes van de islam zijn universeel. Dit kunnen we allemaal terugzien in de manier waarop de islamitische leer niet-discriminerend is overgebracht bij anderen. Ook de profeten in de islam worden allemaal erkend. Mensen zijn in de islam gelijkwaardig in Gods ogen en eenieder heeft een toegang tot het rijk van God als hij of zij maar rechtvaardig is. Een waarheid spreekt nooit een andere waarheid tegen. Daarom verkondigt de islam dat er alleen een religie is dat geopenbaard is in verschillende tijden naar verschillende profeten, die God had gekozen om Zijn bericht te openbaren aan de mensheid. Het is ondenkbaar dat de Almachtige een bepaalde doctrine zou openbaren aan een boodschapper en dan een andere boodschapper een doctrine laat openbaren die de eerste doctrine tegenspreekt. De Almachtige heeft Zijn hemelse principes, geboden en wetten geopenbaard in verschillende stadia van de menselijke beschaving op basis van de capaciteit van het menselijk begrip. Daarom zegt de islam dat het een plicht is voor iedere moslim om Jezus, Mozes en alle profeten te herkennen, te respecteren en hun leer te waarderen.  

 “Say: We believe in God and (in) that which has been revealed to us, and to Abraham, …and that which was given to Moses and Jesus, and that which was given to the prophets from their Lord. We do not make any distinction between any of them, and to Him do we submit.” (Koran 2:136)

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Scroll naar boven