Waarom religie?

In de naam van Allah, de meest Barmhartige de meest Genadevolle,

Ik opende mijn ogen in de ochtend, toen ik een bericht zag van een oud klasgenootje op mijn telefoon. Ik opende het berichtje en las de woorden:

“Hallo Zeyneb, hoe gaat het met je? Vanuit mijn opleiding Theologie werd mij gevraagd een verslag te schrijven over bepaalde aspecten uit de islamitische godsdienst en de islamitische cultuur. Ik heb jou hier voor nodig, omdat ik je een aantal vragen moet stellen. Zou ik vanmiddag langs kunnen komen?” Groetjes, Samantha.

Ik keek naar het scherm van mijn telefoon. Ik dacht na over hoe Allah (swt) mensen uitkoos om te spreken over Zijn godsdienst. Een religie die door giftige pennen in de maatschappij vaak werd geschetst als een haatdragende ideologie. Een religie die door onwetendheid van de samenleving niet werd erkend als een religie die staat voor vrede, maar voor terreur. Ergens kon ik dat zeer begrijpen, aangezien de even onwetenden in de naam van Allah (swt) geweld plegen en hiermee met name de moslims afslachten. Echter, een Nederlander kan ook in de naam van Beatrix geweld plegen, maar ik neem aan dat Nederland dan ook niet zo gauw zal zeggen dat Beatrix gewelddadig is. Ik wilde altijd al dat ik de puzzelstukjes die verkeerd zaten in de hoofden van mensen, weer goed kon zetten met de juiste kennis over mijn religie, de islam. Toch besefte ik dat ik mij uit het slachtofferschap moest redden, ondanks het feit dat het niet altijd even gemakkelijk was om je in een omgeving te bevinden die jou als moslima aankeek én behandelde op grond van onjuiste vooroordelen.  Ik koos ervoor om de maatschappij te confronteren met argumenten die op waarheid berusten en die Allah (swt) mij en de rest van de mensheid met Zijn leer had geleerd, door middel van de wonderbaarlijke pen, waarmee Hij ingang gaf naar een beetje van Zijn waardevolle kennis. Ik dankte Allah (swt) dat Hij mij de eer wilde geven om te spreken over de godsdienst die mij leerde om zelfdiscipline en moraliteit te ontwikkelen, door de weg van de Profeet Mohammed (s) en zijn familie (a) te volgen.

“Goedemorgen Samantha! Natuurlijk, je bent hier van harte welkom. Ik zie je dan straks! Tot zo. Groetjes, Zeyneb.”

***

“Selam aleikom! Kom binnen, meid”, zei ik met een opgewekte stem tegen Samantha.

“Hey! Dat is lang geleden, hè. Dankjewel dat ik mocht komen. Ik moet mijn verslag volgende week al inleveren, dus je begrijpt dat de tempo er wel in moét zitten”, zei Samantha, terwijl ze gehaast haar schoenen uitdeed om binnen te komen.

Ik liet Samantha op de bank zitten en vroeg haar of ze iets wilde drinken.

“Water, graag”, zei ze met een glimlach.

Terwijl ik water voor haar inschonk, hoorde ik haar druk spreken aan de telefoon om afspraken in te plannen, ondanks haar inmiddels volle agenda.

“Zo, alsjeblieft!”, zei ik terwijl ik het water op de tafel voor haar plaatste.

Ze bedankte mij en nam een slok. “Zullen we maar meteen beginnen met de vragen? Ik werd net gebeld dat ik over circa drie kwartier op het station moest zijn”, zei Samantha.

“Ja, natuurlijk. Is niet erg. Laten we dan maar beginnen”, zei ik .

“Oké, ik heb eigenlijk één hoofdvraag die ik graag wil stellen aan iemand die kennis heeft over de islam en die deze kennis over de islam ook praktiseert. Ik dacht meteen aan jou en ben daarom naar jou toegekomen. Mijn vraag is, “Waarom religie?” Waarom denk jij dat het nog nodig is om nog in deze tijd een religie te hebben?”

Ik keek haar aan en wist wat ik moest antwoorden, maar voordat ik begon te spreken, dacht ik na over wat handig was om te zeggen. Mijn religie heeft mij geleerd om te spreken op het niveau van degene die jou aanspreekt. Dat is niet altijd gemakkelijk om in te schatten! Allah (swt) heeft degene om wie Hij geeft, geschonken met het intellect. Echter, zelfdiscipline in de mens kwam niet door het intellect, maar door inspanning te vertonen en te streven op het pad van Allah (swt). Ik als moslima streefde er daarom naar om kennis op de manier van onze Heilige Profeet Mohammed (s) en zijn Ahlalbait (a) te verspreiden. Uiteindelijk is de kunst om de kennis waarover je als moslim of moslima beschikt, te delen met de maatschappij om op die manier een samenleving op een liefdevolle en harmonieuze manier te onderwijzen.

Ik nam een slokje van mijn thee en keek haar aan met een warme blik.

“Als allereerst Samantha, is de islam een religie die niet tijdsgebonden is. De islam is geopenbaard aan de profeet Mohammed (s) door dezelfde God die de andere profeten heeft gestuurd in een andere tijd. Alle profeten die werden gestuurd vóór de profeet Mohammed (s), waren de profeten voor díe tijd en voor díe mensen. Echter, de profeet Mohammed (s) was de profeet die door Allah (swt) werd gestuurd voor de gehele mensheid en voor alle tijden. Zo is het wonder van alleen de profeet Mohammed (s) overgebleven in deze tijd. Dit wonder is de Heilige Koran. Als religie tijdsgebonden was, dan was de Koran er niet meer in deze tijd en hadden velen hun leefstijl ook niet laten bepalen door de verzen van de Heilige Koran. Geen enkel boek kan jou in detail vertellen wat er in het verleden was gebeurd, wat er nu gaande is en wat er in de toekomst zal gebeuren, behalve de Koran. Geen enkel boek wordt beschermd na de uitgave ervan, behalve de Koran, omdat het de plicht is van Allah (swt) om ervoor te zorgen dat corruptie of leugens de Koran niet aantasten. Als religie tijdsgebonden was, waarom is de islam dan tot op heden de snelst groeiende religie, denk je? Geen enkele religie in de geschiedenis heeft zich zo snel verspreidt als de islam. Het westen gelooft er heilig in dat deze verspreiding van de islam door het zwaard werd veroorzaakt. Maar als de islam volgens hen toén werd verspreid met het zwaard, waarom bekeren mensen zich dan nú in deze moderne tijd tot de islam?”

Ik stopte even met spreken en zag dat Samantha uitvoerig aantekeningen aan het maken was. Ik ging door met spreken.

“Ieder mens heeft behoefte aan religie, omdat wijsheid dicteert dat ieder mens dankbaar zou moeten zijn voor de voordelen die hij heeft ontvangen in zijn leven. Het is ons goed geluk om te kunnen profiteren van alle wonderen van het leven in deze wereld, zoals ons verteringsstelsel, luchtwegen, hart en andere organen van het lichaam. De licht van de zon, het bestaan van planten, de hemel en de mijnen die diep verborgen zijn in het hart van de aarde, zijn allemaal voordelen waarmee de mens gebruik van kan maken door de kennis en de kracht dat hem is gegeven. Nu zal ik jou iets vragen. Zouden wij onszelf niet moeten bezighouden met onderzoek, totdat, als er een weldoener is, we deze weldoener erkennen, om zo onze plicht te vervullen en Hem onze dank te bieden?

“Sorry Zeyneb, ik begrijp je laatste zin niet. Zou je dit misschien kunnen uitleggen met een voorbeeld?”,  vroeg Samantha, terwijl ze druk bezig was haar aantekeningen op orde te zetten.

“Ik zal je een voorbeeld geven hierover. Stel je even een welwillende en liefdadige man voor die een baby adopteert die zijn moeder en zijn vader heeft verloren. Hij voorziet hem van elke vorm van voedsel om te kunnen leven en om te kunnen groeien. Hij zorgt ervoor dat het kind wordt opgevoed en dat het kind, wanneer het zover is, wordt onderwezen met de beste leraren en boeken. Deze barmhartige man beschermt dit kind en zorgt ervoor dat hij in alle opzichten wordt voorzien in zijn welzijn. Heeft dit kind dan niet de plicht om te proberen te onderzoeken wie deze man eerst is en daarna  onderzoek te doen over zijn vrijgevigheid en barmhartigheid, om vervolgens zijn eigen ziel over te laten stromen met dankbaarheid voor zijn weldoener?

Hetzelfde geldt dus met het bestaan. Wij zijn verplicht om onderzoek te doen, totdat we de Begunstiger en Schepper zelf vinden en Hem onze dankbaarheid schenken. Het is belangrijk voor eenieder om inspanning te vertonen om de juiste religie te vinden. Hij die het rechte pad nog niet heeft gevonden en die wandelt zonder richting, zou niet moeten rusten, totdat hij het pad van de Waarheid en de ware religie heeft gevonden en overtuigd is door de verhelderende bewijzen en duidelijke bewijs.

Daarnaast is de vraag naar religie onmisbaar, omdat wijsheid ook meegeeft dat de mens behoefte heeft aan het voorkomen van iedere vorm van gevaar of schade. Stel dat je in de duisternis van de nacht aan het reizen bent in een land. Je weet dat er aan het einde van de weg misdadigers zijn die wachten op jou om jou iets levensgevaarlijks aan te doen. Zonder twijfel, zou je geen enkele stap zetten, totdat de weg veilig werd om over te reizen.

Dit leven hier is ook een reis, maar daarom heeft Allah (swt) ons de profeten geschonken, om deze reis naar Hem, op een verstandige en overtuigde manier te nemen via de deur van kennis. De mens heeft behoefte aan een Beschermer, een hogere Macht. Een Schepper die je helpt en die naar je luistert wanneer je in levensgevaar bent. Het is onze Schepper die de weg veilig maakt, maar die ons eerst naar Hem uitnodigt, voordat Hij ons pad veilig maakt. Velen blijven ondankbaar en ontkennen Zijn bestaan, waardoor zij dit wereldse leven en het Hiernamaals waar Hij voor heeft gewaarschuwd, verliezen. Maar velen houden zich ook vast aan Zijn woord, omdat ze zich realiseren dat het onmogelijk is om onafhankelijk van een Schepper te staan in dit leven en dat zelfs degenen die het bestaan van God ontkennen, verbonden zijn met Hem, of ze het nou willen of niet”.

“Samantha, religie is nodig voor ieder mens, want zonder geloof, is de mens niet in staat tot zelfverbetering en zal de maatschappij niet vooruit gaan in de waarden gelijkheid, harmonie, vrijheid, veiligheid en vrede. De islam is de enige religie bij Allah (swt) en is niet een religie die tijdsgebonden is of die is bedoeld voor alleen de mensen aan wie het islamitische geloof met de opvoeding is meegegeven. Integendeel, de islam stimuleert íeder individu op aarde om op zoek te gaan naar de waarheid en zelf de gunsten van Allah (swt) te ontdekken. Het toewijden van jezelf aan Allah (swt) is niet iets wat alleen in de tijd van de profeten kon gebeuren. Toewijding en overgave aan Allah (swt) zijn eigenschappen die in ieder ziel voorkomen en die in iedere tijd en iedere plaats kunnen worden toegepast. Echter, het ligt aan de mens zélf of hij de wilskracht heeft om bewust te worden van deze sluiers die tussen de dienaar en Allah (swt) in staan, zodat deze bewustwording helpt bij het overwinnen van deze obstakels en uiteindelijk de mens begeleidt bij het ervaren van de zoetheid van het geloof op ieder moment van zijn leven”.

Ik keek Samantha aan die stopte met schrijven en meeging in mijn verhaal.

“Je hebt mij echt doen verbazen over het belang van godsdienst voor de mens en de maatschappij. Als ik dit had geweten, dan had ik jou niet eens zo’n vraag gesteld. Ontzettend bedankt! Ik zal alles wat je mij hebt verteld verwerken in mijn verslag”, zei Samantha rustig.

Ik keek haar aan en stond op. “Graag gedaan lieverd. Dank is aan Allah (swt), zonder Hem zou ik dit niet hebben kunnen vertellen. Dit besef van afhankelijk van mijn Heer, heeft de deuren tot het dienen van mijn maatschappij voor mij geopend”, zei ik terwijl mijn ogen op de grond waren gericht en ik dacht aan Allah (swt), de Verhevene.

“Ik heb nooit geloofd dat een religie, zoals jij beschreef, een houvast was in het leven van de mens. Maar nadat ik met je heb gesproken, heb je twijfels bij mij omhoog gebracht”, zei Samantha terwijl ze haar jas pakte van de kapstok.

“Deze twijfels, zijn jouw eerste stap naar Allah (swt).”

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Scroll naar boven