Lid worden!

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Om als Ahlalbait Jongeren onze doelen te kunnen bereiken hebben we steun nodig. Jouw immateriële en materiële steun. Zonder jou en de steun van Allah (swt) kan Ahlalbait Jongeren moeilijk bestaan. 
Wil je een donatie doen? Kijk dan op deze pagina!

Algemeen lid: algemene leden zijn de achterban van de organisatie. Zij steunen de organisatie door deelname aan alle activiteiten van Ahlalbait Jongeren en de aanwezigheid bij seminars, bijeenkomsten, lezingen, enzovoort. Ook voor de algemene leden geldt dat ze niet direct actief binnen de organisatie zijn, maar het is van essentieel belang dat deze leden hun toewijding tonen met hun aanwezigheid en deelname. Een algemeen lid kan op elk moment aangeven passief of actief te willen zijn binnen de organisatie.

Actief lid: actieve leden nemen actief deel aan de uitvoerende kant van de organisatie. Dit betekent dat ze zitting nemen in een van de comités of het bestuur en de verantwoordelijkheid hebben om bepaalde taken uit te voeren volgens de richtlijnen van de organisatie. Leden die actief willen zijn, kunnen dit aangeven bij het bestuur middels een e-mail met daarin hun naam, telefoonnummer en de gewenste functie/comité.

Passief lid: passieve leden zijn alle leden van de organisatie die niet actief deel willen nemen aan de organisatie, maar betrokken willen zijn bij activiteiten, excursies, seminars en alle andere gelegenheden van de organisatie. De passieve leden steunen de organisatie door middel van een kleine maandelijkse bijdrage. De meerwaarde voor passieve leden is dat ze hiervoor gratis of tegen korting aan alle activiteiten van Ahlalbait Jongeren kunnen deelnemen, gratis  of tegen korting boeken, cd’s of andere middelen kunnen verkrijgen of lenen. Ook krijgen passieve leden een maandelijkse digitale nieuwsbrief toegestuurd (vanaf zomer 2022). De passieve leden vormen een groot gedeelte van de achterban van de organisatie. Ook al zijn deze leden niet direct actief binnen de organisatie, is het toch van essentieel belang dat deze leden hun toewijding tonen met hun aanwezigheid en deelname.

Een passief lid kan op elk moment aangeven actief te willen zijn binnen de organisatie. Het bestuur zal dan zo spoedig mogelijk en in overeenstemming met het lid een geschikte comité/plek vinden. Geef je snel op als lid. En mocht je ook actief willen zijn binnen de organisatie, dan zullen wij daar heel blij mee zijn. De steun van passieve leden is ook essentieel voor het uitvoeren van de taken van de organisatie. Als laatste vragen we Allah (swt) om onze goede daden te accepteren en onze slechte daden te vergeven en ons te steunen om Ahlalbait Jongeren een succes te maken. Lid worden kan via het formulier onderaan de pagina.

Voordelen die Ahlalbait Jongeren biedt voor haar passieve leden:
(alle onderstaande kortingen/voordelen zijn uitsluitend voor passieve leden):
– Korting op spullen die tijdens de bijeenkomst verkocht worden.
– Korting op mogelijke excursies, seminar en reisjes (in het binnen- en buitenland) die georganiseerd worden door Ahlalbait Jongeren.
– Andere voordelen waar Ahlalbait Jongeren aan werkt en die tijdig bekend worden gemaakt bij de passieve leden.
Word dus NU passief lid van Ahlalbait Jongeren Organisatie en profiteer van al deze voordelen. Je hoeft maar vijf euro per maand te betalen, en je hebt ons voldoende geholpen.

Jouw financiële steun wordt gebruikt voor:
– Het beschikbaar maken van Nederlandse informatiebronnen over religie en dergelijke, denk hierbij aan de website, boeken, folders etc.
– Het mogelijk maken van lezingen, bijeenkomsten en herdenkingen van speciale religieuze gebeurtenissen waarbij bekende sprekers en geleerden uitgenodigd worden uit het binnen- en buitenland.
– Het aanschaffen van webruimte en het onderhouden van de website. 
– Het printen van flyers, boekjes en andere middelen van informatie.

De rest van de doelen wordt insha’Allah bereikt met behulp van jouw steun, het werk van de actieve leden en met het succes dat Allah (swt) ons schenkt. Jouw steun voor Ahlalbait Jongeren is onmisbaar. Moge Allah jou daarvoor belonen, in dit leven en in het hiernamaals.

Heb je verder nog vragen? Stuur dan een e-mail naar: info@ahlalbait.nl

© Copyright Ahlalbait Jongeren