De echte ‘power couples’

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Waar denk je aan als je het woord ‘power couple’ hoort? Grote kans dat je denkt aan een beroemd stel als bijvoorbeeld een voetballer en een zangeres die vaak op de cover van de roddelbladen staan. Het kan een stel zijn, dat een eigen reality show heeft, dat de problemen van hun slecht functionerende familie aan de hele wereld laat zien. Of het is een stel dat erg rijk is en naar allerlei exotische plaatsen op de wereld reist.

Wikipedia definieert een power couple als ‘een populair en/of financieel welvarend paar dat het publiek intrigeert en op intense of zelfs obsessieve wijze fascineert’. Mensen houden van power couples. We vinden het heerlijk om te zien wat ze doen, waar ze heen gaan, wat ze zeggen en vooral wat ze aandoen. Voor sommigen zijn zij waar we naar moeten streven en velen van ons zullen dan ook alles doen om hun standaard te bereiken.

Laten we, nu dat we de visie van de maatschappij op een power couple hebben weergegeven, eens kijken wat de islamitische kijk daarop is. De Heilige Profeet (s) geeft het goed weer als hij zegt: “Laat uw kinderen trouwen (zonen en dochters), want daardoor kan Allah ze kalmte geven, hun uithoudingsvermogen groter maken en hun eergevoel laten groeien.” Hij zei ook: “Degene die trouwt wint de helft van zijn geloof, daarna moet hij bewust zijn van God om de andere helft te kunnen bezitten.” Dus is een islamitisch power couple gelovig, heeft het een goed karakter en is het eerbaar. Nogal een verschil met de definitie die de huidige maatschappij aan een power couple geeft;

Een gewoon power couple is veel bezig met kleding en het oordeel van de maatschappij. Een islamitisch power couple wil graag bescheiden gekleed gaan en vindt het belangrijk hoe het door God beoordeeld wordt. Een gewoon power couple is steeds bezig zichzelf mooier te maken en de laatste gadgets en auto’s in het bezit te krijgen. Een islamitisch power couple besteedt het grootste deel van de tijd met het mooier maken van de ziel en verzekert zich ervan aan de religieuze verplichtingen te voldoen.

Een gewoon power couple besteedt zijn avonden aan feesten en roddelen. Een islamitisch power couple besteedt zijn avond vredig, om dichter bij de Heer te komen.

Een normaal power couple probeert zo rijk mogelijk te worden en geeft zijn geld uit aan luxueuze vakanties. Een islamitisch power couple is er niet mee bezig rijk te worden, maar streeft ernaar genoeg te hebben om in hun noden te voorzien en zijn religieuze verplichtingen na te kunnen komen. Een gewoon power couple zorgt ervoor dat het weet wat de laatste trends zijn op het gebied van mode en muziek. Een islamitisch power couple probeert de verleidingen van deze wereld te vermijden en verlangt naar de hemel en nabijheid van de Heer.

Een gewoon power couple is ermee bezig zijn buren en andere mensen om hen heen in de gaten te houden, zodat ze altijd iets hebben om over te roddelen en om hen materieel steeds een stap voor te zijn. Een islamitisch power couple is ermee bezig te kijken wie in zijn omgeving hulp nodig heeft en doet zijn best mensen op een eerzame manier te helpen, zonder hen in verlegenheid te brengen. Een gewoon power couple denkt bij het horen van dingen die in de wereld gebeuren alleen aan zichzelf en het effect wat het op hem en zijn status kan hebben. Een islamitisch power couple denkt bij het horen van dingen die in de wereld gebeuren aan de effecten die deze gebeurtenis op anderen kan hebben en probeert hen zo goed mogelijk te helpen.

Een gewoon power couple brengt niet veel tijd met elkaar door, omdat de beide echtelieden bezig zijn met hun individuele doelen. Het stel besteedt niet voldoende tijd aan het voeden van de relatie. Een islamitisch power couple besteedt voldoende tijd aan ieders individuele werk en doel, maar het belangrijkste is om voldoende tijd aan echtgenoot (te) en kinderen te besteden.

Een gewoon power couple is er zo mee bezig om materiële goederen te verwerven, dat het zijn familie en geliefden vergeet, vaak praten ze maanden of jaren niet met elkaar. Een islamitisch power couple ziet het belang van het in stand houden van een goede relatie met de familie in, omdat dat een bevel van God is en zorgt voor onderlinge steun.

Ten slotte drukt een gewoon power couple geen positief stempel op deze wereld en neemt het niets mee naar het hiernamaals. Een islamtisch power couple laat kennis achter en alles wat het aan anderen heeft gegeven en het heeft veel goede daden gedaan die het op de dag des oordeels kan redden.

We zouden nog veel meer voorbeelden kunnen geven van de verschillen tussen power couples die voor dit leven leven en degenen die voor het volgende leven leven. Imam Ali (vrede zij met hem) beschrijft op een mooie manier en heel duidelijk wat het betekent om deel uit te maken van een islamitisch power couple. Toen hem gevraagd werd wat voor echtgenote Fatima (vrede zij met haar) was voor hem antwoordde hij dat zij de beste echtgenote was, omdat ze hem zoveel mogelijk steunde om God te dienen. Dat is uiteindelijk het criterium van een echt islamitisch power couple.

Auteur artikel: Wajahat Hussain

Bron: http://islamicinsights.com/features/home-and-family/the-real-power-couples.html

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Scroll naar boven