De geboorte van een magische glimlach!

In de naam van Allah, de meest Barmhartige de meest Genadevolle

Drang naar liefde

Wachtend op de glimlach die wonderen doet. Het is niet de glimlach die je elke dag op je gezicht van je partner ziet, wanneer je wakker wordt. Het gaat hier om de geboorte van een magische glimlach. De keuze om geen kinderen te krijgen ligt bij de mens en de keuze om wel kinderen te krijgen ligt bij Allah (swt). Na maanden in afwachting en spanning is het eindelijk zo ver. De buik van je vrouw begint meer naar voren te komen. Dat is een goed teken voor jullie beiden. Je legt je hand op de ontblote buik van je vrouw en voelt de bewegingen van het geschenk van Allah (swt). Met een grote glimlach ervaar je voor het eerst het vadergevoel.

Inleiding

Voordat de grote glimlach van de zwangere vrouw ook tevoorschijn komt, is het belangrijk dat beide partners zich deze maanden alvast gaan beraden over hun taken betreffende de zorg en de opvoeding van hun kind. Het is namelijk van belang dat men de grote glimlach op het gezicht van zijn partner zo lang mogelijk moet behouden. Dit is alleen mogelijk als beide partners samen tot een compromis komen. Wie moet bijvoorbeeld de zorg van het kind op zich nemen en van wie is de taak eigenlijk om ‘s nachts op te staan als de baby zijn stem weer laat horen?

Het is raadzaam om de religieuze rechten en plichten van de man en de vrouw buiten beschouwing te laten, als men daadwerkelijk op een transparante manier met elkaar wil gaan onderhandelen. Men doet er verstandig aan om zich te laten leiden door zijn drang naar de ware liefde. Als beide partners dit in acht nemen, dan zullen ze samen makkelijker tot een compromis komen. Hier zal kort ingegaan worden over dit onderwerp. Vanuit het religieuze oogpunt zal dit onderwerp behandeld worden.

Spoed

10. Maar de eerstgekomenen zijn het eerst gekomenen. 11. zij zijn het die in de nabijheid [van God] zijn gebracht. (Koran 56:10)

Dit vers maakt de mens duidelijk dat degenen die met spoed alle goede handelingen verrichten, in de nabijheid van Allah (swt) worden gebracht. De belangrijkste daad is dat men zich overgeeft aan Allah (swt). Hoe sneller iemand dit bewerkstelligt, des te dichter hij bij Allah (swt) zal zijn. Zo zien we dat Imam Ali (a) als eerste mens de boodschap van onze profeet (s) heeft geaccepteerd. Uit dit vers kunnen we opmaken dat Imam Ali (a) in de nabijheid van Allah (swt) is gebracht. Hij is de eerste, na de komst van de islam, die zijn leven aan Allah (swt) heeft overgegeven. Het is ook niet voor niets dat onze profeet (s) vrijuit zijn liefde voor Imam Ali (a) kenbaar heeft gemaakt. Hieruit kan men leren dat de drang naar de ware liefde voor Allah (swt), de mens tot een hoge positie brengt.

21. Spoed dus voort naar vergeving van jullie Heer en naar een tuin zo breed als de breedte van de hemel en de aarde.. (Koran 57:21)

Een goede zorg voor het kind behoort eveneens tot de goede daden, die Allah (swt) ons bevolen heeft. Is men daadwerkelijk op zoek naar de ware liefde, dan moet men zich laten leiden door zijn drang naar de liefde voor Allah (swt). Dit betekent dat men met spoed de goede handelingen zal moeten gaan verrichten. Mocht er onenigheid bestaan tussen de partners over de verantwoordelijkheden van ieder om de zorg van het kind op zich te nemen, dan moet men de liefde voor Allah (swt) als wapen gebruiken voor deze onenigheid. Wanneer de nachtrust verstoord wordt door het gehuil van de baby, dan moet men met spoed opstaan en zorg gaan dragen voor zijn kind. Eigenlijk voordat zijn partner zich haast naar deze goede handeling en zo men niet meer tot de eerst gekomenen kan behoren. Om in de nabijheid van Allah (swt) te mogen zijn, moet men zich dus haasten naar de goede handeling als het zorg dragen voor het kind. De liefde voor Allah (swt) moet de boventoon voeren, wanneer er enigszins een meningsverschil ontstaat tussen beide partners.

Evenwicht

Het onderwerp evenwicht komt ter sprake bij de opvoeding van de kinderen. Om een goede opvoeding te geven, is het belangrijk dat men zijn kinderen vanaf jongs af aan gelijk behandelt. In de kindertijd van de kleinzonen van onze profeet (s), waren Imam Hassan (a) en Imam Hussain (a) op de grond aan het stoeien. Hun grootvader zag toe op het gestoei van zijn kleinzonen. Onder het gezag van hun grootvader, probeerden de kleinzonen elkaar op de grond te krijgen.

Op een gegeven moment kwam hun moeder aanlopen en zag dat hun grootvader één van zijn kleinzonen ging aanmoedigen. Fatima Zahra (a) keek onbegrijpend naar onze profeet Mohammed (s), omdat hij steeds riep ‘Kom op Hassan, kom op Hassan, kom op Hassan’. Fatima Zahra vroeg aan onze profeet (s), waarom hij alleen zijn kleinzoon Imam Hassan (a) aanmoedigt en niet zijn andere kleinzoon Imam Hussain (a). Ze was bang dat haar zoon Imam Hussain (a) zich alleen zou voelen, omdat niemand aan zijn zijde zou staan. Onze profeet antwoordde hierop; ‘O mijn dochter, daar aan de overkant is de engel Gabriël aanwezig en die roept steeds met een luide stem ‘Kom op Hussain, kom op Hussain, kom op Hussain’.

23. Opdat gij niet moogt treuren over hetgeen gij verloren hebt noch juichen over hetgeen Hij u heeft gegeven.. (Koran 57:23)

De uitingen van liefde bij de geboorte van een kind moeten ook in evenwicht zijn. Men moet niet gaan treuren als er sprake zou zijn van een miskraam. De wens om iets te krijgen moet namelijk gerelateerd zijn aan de wens van Allah (swt). Bij de geboorte van een gezond kind moet men niet gaan juichen. Een bescheiden glimlach is meer dan voldoende. Hoewel de glimlach veelal wordt onderschat, weet alleen de partner wat de wonderen zijn van deze bijzondere glimlach. Een unieke ervaring.

Slot

In deze maanden kun je alleen toekijken hoe je vrouw haar eerste zwangerschap moet voldragen. Wachtend tot haar eerste grote glimlach. Uiteindelijk is het zo ver. Je hebt haar hand vast, terwijl jouw vrouw langzamerhand moeder begint te worden. Voor het eerst zie je het gezicht van je kind. De moeder krijgt direct de baby op haar borst. Je kijkt naar het ontroerde gezicht van je vrouw. Met de vingertoppen van je hand probeer je de vreugdetranen, die over haar wangen rollen, weg te vegen. Achter de tranen van vreugde schuilt de glimlach van blijdschap. Een glimlach die liefde uitstraalt. Een glimlach die de baby tot bedaren brengt. Een glimlach die jou alles doet vergeten. Een glimlach die jou diep van binnen raakt. Een welwillende glimlach, die niet meer is weg te denken van het gezicht van je partner. Het is niet de geboorte van je baby, maar de geboorte van de magische glimlach van je partner die onuitwisbaar in je hart blijft bestaan!

Geschreven door: Mudi Al Shamma (actief lid van OC en MC)

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Scroll naar boven