De huwelijksakte

In de naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle,

De nikah ceremonie (huwelijksakte)

Volgens de shariah, zegt de aanstaande bruid: “An Kah’tu nafsaka a’lal mah’ril ma’loom.”

Dit betekent: “Ik heb mezelf weggegeven in nikah aan jou, op de afgesproken mahr.”

Onmiddellijk zegt de aanstaande bruidegom: “Qabiltun nikaha.”

Dit betekent: “Ik heb de nikah geaccepteerd.”

Met deze verklaringen, worden zij echtgenoot en echtgenote.

Als de huwende partners de formule niet in het Arabisch kunnen reciteren, worden één of twee personen of een geestelijke benoemd en gemachtigd om te verrichten. Degene die de bruid vertegenwoordigt moet eerst expliciete toestemming van haar krijgen om namens haar te verrichten, en dit geldt ook voor wie namens de bruidegom handelt. Natuurlijk is er een kleine variatie in de gereciteerde verklaringen, omdat de personen die hen reciteren zijn aangesteld. Een persoon die de bruid vertegenwoordigt zal het huwelijk inwijden door te zeggen: “Ankah’tu muwakkilati muwakkilaka a’lal mah’ril ma’loom.” Dit betekent:

“Ik geef in nikah de vrouw weg die mij net heeft aangesteld en gemachtigd, aan de man die jou heeft gemachtigd, met de overeengekomen mahr.”

De vertegenwoordiger van de bruidegom zou antwoorden: “Qabiltunnikaaha limuwakkili a’lal mah’ril ma’loom.”

“Ik accepteer de nikah namens de persoon die me heeft aangesteld, met de overeengekomen mahr.”

Het is mustahab (aanbevolen) om een korte preek of een khutba (preek) te reciteren alvorens de bovenstaande formule nikah wordt opgesomd. In deze khutba, wordt Allah geprezen voor Zijn Wijsheid in het regelen van het wettige proces van voortplanting, en vervolgens worden de tradities van de Profeet (s)ook gereciteerd.

Andere voorwaarden:

– De partners moeten vrijwillig akkoord gaan (trouwen onder dwang is niet toegestaan)

– De aanstaande bruid moet toestemming hebben van haar vader wanneer ze voor het eerst gaat trouwen. 

– Getuigen bij de bovenstaande ceremonie zijn niet verplicht maar wel erg aanbevolen.

– Voor een permanent huwelijk moet de aanstaande partner een moslim zijn

– Voor een huwelijk zijn de religieuze voorwaarden enkel dat het huwelijksverbintenis wordt uitgesproken door beide partners. Documenten zijn geen vereisten.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Scroll naar boven