Egosysteem bepaalt succes huwelijk

In de naam van Allah, de meeste Barmhartige de meeste Genadevolle

Inleidng

Tot U aanbidden wij (soerat Al-Fatihe)

De koran geeft antwoord op al onze vragen. Als we kijken naar de sociale problemen, dan zien we dat vooral de problemen binnen het kader van het onderwerp huwelijk steeds ingewikkelder worden. Hoe weet men wie de ware is en waarop moet men letten als men op zoek is naar de ware liefde? Hier wordt getracht om de zoekende naar de juiste weg te leiden. De weg die Allah ons bevolen heeft.

De zinsopbouw

De Shaitan (duivel) heeft vele jaren Allah aanbeden. Hij behoorde tot een van de dienaren van Allah tot het moment dat Allah zijn dienaren beval om voor Adam te knielen. De Shaitan voelde zich oppermachtig tegenover de mens en weigerde het bevel van Allah op te volgen.”Ik ben beter dan hij, want hij is geschapen uit aarde en ik uit vuur.” (soera Al-Hidjr).

Het woord “ik” die de duivel gebruikte in zijn zin toen hij Allah ging aanspreken was een teken van egoïsme. Het eerste woord dat de duivel gebruikte, het woord “ik”, heeft ervoor gezorgd dat de Shaitan het bevel van Allah niet ging opvolgen. Dat was de reden dat de Shaitan van een dienaar tot een duivel werd en dus niet vanwege het feit dat hij niet knielde voor Adam (a).

Dat hij Allah niet gehoorzaamde was meer een gevolg van het gehoorzamen van zijn ego. De basis van alle zondes is ook gebaseerd op het ego van de mens. De zondes die begaan worden zijn alleen maar een gevolg van het ego van de mens. Als de mens zijn ego kon overwinnen, dan zou hij geen enkele zonde begaan.

Allah is de opvoeder en hij heeft de mens opgevoed om een zo ver mogelijke afstand te nemen van het egoïsme. Ten eerste heeft hij de mens geleerd om zoveel mogelijk het woord ‘ik’ te vermijden. Vandaar dat het bovenstaande vers niet geformuleerd is als; ‘Tot U aanbid ik’, maar als ‘Tot u aanbidden wij’. Bovendien heeft hij de mens geleerd dat wanneer de mens Hem wil aanspreken dat hij dat moet doen zonder te beginnen met het woord wij. Vandaar dat het bovenstaande vers in de koran niet geformuleerd is als “Wij aanbidden U”.

Nu plaats je het woord “wij” voor het woord U, Allah. Nu begin je dus met het ego van de mens, net als de Shaitan die begonnen is met het woord “ik” toen hij Allah ging aanspreken. Allah maakt ons met dit vers duidelijk dat wanneer wij Allah willen aanspreken, dat we daarvoor eerst afstand moeten nemen van ons ego door onze positie te onderschikken aan de positie van Allah.

Overgave tot Allah

Toen de profeet de moslims had bevolen om te bidden, kwamen sommige moslims naar hem toe en vroegen of hij Allah kon vragen om het gebed te veranderen. Zij vonden namelijk dat bij het knielen tot Allah hun achterwerk hoger komt te liggen dan hun hoofd. Daardoor wordt hun egosysteem aangetast en dat konden ze niet accepteren.

Als de mens zijn ego totaal zou negeren, dan zou hij nooit een zonde begaan. Bovendien zou er geen onenigheid meer bestaan tussen moslims onderling. Als alle moslims een afstand zouden nemen van hun ego, dan zou iedereen het met elkaar eens worden. Er zou geen plaats meer zijn voor relatieproblemen binnen een huwelijk.

De mens bezit niets. Zelfs de lichaamsonderdelen van de mens behoren in eerste instantie niet tot de mens, maar tot Allah. De mens heeft het in bruikleen genomen en moet zich dus hiervoor verantwoorden aan Allah als hij zijn verplichtingen niet nakomt. Allah heeft namelijk alles geschapen en is de heerser over alles.

Zo heeft sayed Al Goemeinie in een van zijn veertig hadieth het volgende vermeld; Als je tevreden wordt met een goede handeling die jij hebt verricht en als jij jezelf daarvoor gaat aanprijzen, dan is er sprake van eigen lof. Dit komt voort uit het egosysteem dat de mens beheerst. God is duidelijk hierover. Eigen lof komt voort uit egoïsme. Lof zij Allah, de Heer van de wereldbewoner (soera Al-Fatihe).

Conclusie

Hierbij kunnen we concluderen dat de overgave aan Allah niets anders betekent dan dat men zich distantieert van zijn ego. De relatieproblemen die ontstaan binnen huwelijken zijn allemaal gebaseerd op het begrip egosysteem. Wil men de ware liefde ontdekken, de liefde voor degenen die hun ego totaal hebben genegeerd, dan moet men zich realiseren dat dat alleen mogelijk is als men Ahlalbait leert kennen. Voor het maken van de juiste keuze voor een geschikte partner moet men allereerst letten op het feit in hoeverre het egosysteem diegene overheerst heeft. Let men name op zijn zinsopbouw; zegt hij bijvoorbeeld “Met ons is God” of “God is met ons”. In hoeverre heeft diegene zich overgegeven aan Allah? Let vervolgens op hoe vaak hij Allah herdenkt, want iedere seconde dat hij Allah niet herdenkt gehoorzaamt hij zijn ego.

Mocht jij een keer stapelverliefd worden op een ander. Zodanig dat je de nachten wakker doorbrengt en dat je hart al bij het horen van de naam van die persoon harder begint te kloppen. Wat zou je dan wensen, als je een wens mocht doen. Zou je wensen dat diegene met jou zou gaan trouwen of zou je wensen dat diegene gelukkig wordt (of dat nou met jou of iemand anders is). Pas in het tweede geval kan men spreken van ware liefde. Zou jij jouw liefde volledig aan hem toewijden of zou je jouw liefde voor die persoon delen met de liefde die jij hebt voor jouw ego? Zou je bereid zijn jouw liefde voor diegene op te offeren voor het feit dat hij gelukkig wordt of zou je in zo een instantie volledig beheerst worden door je eigen egosysteem?

De keus is aan jou.

Geschreven door: Mudi (Actieflid Media)

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Bronnen:

-Tafseer Al Mizan van Said Al Tabatabaie

-veertig hadieth van Said Al Goemeinie

Scroll naar boven