Halsoverkop weer smoorverliefd worden

In de naam van Allah, de meest Barmhartige de meest Genadevolle      

Boodschap van liefde

Je hebt echt van alles geprobeerd, maar het wil maar niet lukken. Door het geven van vele kostbare cadeaus probeerde je je partner te laten zien hoeveel je wel niet van hem/ haar houdt. Van een gouden ketting tot een gloednieuwe auto, maar niets helpt. Je partner blijft maar ontevreden over jou. Niets wil lukken. Zelfs een simpel gebaar als het geven van een rode roos aan je partner, was geen succes. Je blijft daar dagenlang over tobben. Wat is het dierbaarste dat je aan je partner kunt geven, waardoor je partner halsoverkop weer smoorverliefd op je wordt?

Inleiding

Het uiten van liefde moet wel op de juiste manier verlopen. Soms zijn er momenten waarbij men heel graag aan iemand wil laten zien, hoeveel liefde hij om diegene geeft. Hierbij moet men wel beseffen, dat men diegene iets moet geven wat hem/ haar erg dierbaar is. Ieder persoon heeft wel iets wat hij erg lief heeft. Het is daarom van belang om te weten waar de liefde van iemand vooral naar uit gaat. Alleen dan is men in staat om te weten hoe men de liefde van diegene kan winnen. Hier zal ingegaan worden op de boodschap van liefde. Hoe kan men het beste zijn boodschap van liefde overbrengen op de ander? Dit onderwerp zal vanuit het religieuze oogpunt behandeld worden.

Dierbare liefde

De mensen die de profeet Mohammed (s)vergezelden wilden hem dolgraag belonen. Ze wilden hun liefde voor hem kenbaar maken. Velen hebben geprobeerd kostbare spullen aan onze profeet te geven. Zo hoopten ze enigszins de liefde van hem te winnen. Zij zagen echter in, dat onze profeet niet uit was op materiële zaken.

23. ..Zeg: “Ik vraag u geen loon voor (mijn prediking), behalve liefde van verwanten.”.. (Koran 42:23)

Vervolgens is het bovenstaande vers geopenbaard. Hier wil Allah laten zien dat niets de liefde kan evenaren. Wil men daadwerkelijk de liefde van onze profeet winnen, dan dient men dat te doen door datgene wat dierbaar is voor onze profeet lief te hebben. Hier maakt Allah de mensen duidelijk, dat het dierbaarste voor onze profeet zijn familieleden zijn, die tot Ahlalbait (as) behoren. Zij zijn degenen, waar de liefde van onze profeet naar uit gaat.

Wil men zijn boodschap van liefde aan onze profeet kenbaar maken, dan kan dat alleen door Ahlalbait (as) lief te hebben. Dat is de enige manier om de liefde van onze profeet te winnen. De boodschap die Allah op de mens wil overbrengen is duidelijk. Men kan pas de profeet lief hebben, als men Ahlalbait lief heeft.

Lot van de Liefde

61. Als dan iemand met jou over hem redetwist na wat er aan kennis tot jou gekomen is, zeg dan:<Komt, laten we onze zonen en jullie zonen, onze vrouwen en jullie vrouwen en onszelf en julliezelf bijeenroepen. Laten we dan plechtig tot God bidden en Gods vloek afroepen over hen die liegen>” (Koran, Hoofdstuk 3; 61)

Onze profeet, die zijn jonge kleinzonen Imam Hassan en Hoessein (as) droeg en die vergezeld was met zijn dochter Fatima Zahra (as) en zijn neef Imam Ali (as), trad met alleen deze personen de Christenen tegemoet, om Gods vloek af te roepen. De Christenen wisten heel goed dat deze personen heel dierbaar zijn tot onze profeet en hen niet zomaar mee zou nemen naar zo een gevaarlijke missie. Zij realiseerden zich mede daardoor dat onze profeet er volop van overtuigd was, dat Gods vloek niet op hem en zijn familieleden zou komen. Dit bracht hen in twijfel en angst en zodoende hebben ze zich teruggetrokken. Dierbare liefde overwint alles.

Reikwijdte van liefde

De liefde voor Ahlalbait moet even groot zijn als de liefde die onze profeet voor hen had. Het is daarom goed om even stil te staan bij deze bijzondere liefde.

Toen Imam Hussain (a.s) nog een baby was, huilde hij zoals alle baby’s weleens huilden. Toen onze profeet zijn gehuil hoorde, zei hij tegen Fatima Zahra (as) dat ze snel haar kind moest gaan troosten. Het gehuil van Imam Hussain als baby deed onze profeet veel pijn en deed hem denken aan het feit dat zijn kleinzoon Imam Hussain ooit alleen in een slagveld zou komen te staan. Dat hij bedrogen zal worden door de mensen die hem om hulp smeekten en dat hij uiteindelijk samen met zijn geliefde familieleden vermoord zou worden.

Toen onze profeet de dood naderde, werd hij in de richting van Mekka gepositioneerd. Hij ging zich voorbereiden op zijn dood. Op een gegeven moment klommen zijn kleinzonen, Imam Hassan (as) en Imam Hussain (as), op zijn buik. Zijn moeder, Fatima Zahra, wou hen van onze profeet vandaan halen. Onze profeet hield haar tegen en zei dat hij graag in de nabijheid van zijn kleinzonen is. De liefde voor zijn kleinzonen kende dus geen grenzen.

Liefde en relatie

Men is voortdurend op zoek naar liefde. Men weet echter niet goed waar men precies moet zoeken. Zo ontstaan er vaak problemen binnen relaties. Liefde binnen een relatie komt altijd van twee kanten. Als men de liefde van zijn partner niet kan winnen, dan sterft de liefde binnen een relatie op den duur uit. Hoewel liefde veel aspecten kent, kan men eenvoudig de liefde van zijn partner winnen. Ieder persoon heeft namelijk iets, dat voor hem erg dierbaar is. Zijn liefde gaat dan ook voornamelijk daar naar uit. Men moet dus achterhalen wat voor zijn partner zo dierbaar is.

Slot

Op een gegeven moment geef je de hoop op. Wellicht zal jouw partner simpelweg nooit meer tevreden over jou worden. Het doet pijn om deze gedachte te accepteren, maar je kunt niet anders. Het leven is nou eenmaal niet altijd even gemakkelijk. Je staat maar weer eens op om naar je werk te gaan. Net wanneer je op het punt stond om te vertrekken, zie je opeens je partner voor je verschijnen. Die komt schuddend met zijn hoofd naar je toe lopen. Het geeft je een gevoel alsof hij dit keer eindelijk gaat zeggen, wat hij al heel lang voor je verborgen heeft gehouden. Je bent vastberaden dat je partner niet zomaar naar je toe komt lopen op deze manier. Hij gaat eindelijk onthullen, wat hij nou zo graag van je had willen zien. Hij doet de voordeur dicht, die je net geopend had. Je houdt je hart vast.

Hij vraagt jou vervolgens of jij nou werkelijk niet realiseert wat voor hem zo dierbaar is. Dat is wat hem zo teleurgesteld heeft. Dat jij niet eens beseft wat zo belangrijk is voor het leven van jou partner. Je stond met een mond vol tanden. Hij vraagt vervolgens of je vandaag niet vrij kan nemen van je werk. Een hele dag samen doorbrengen met hem. Dat was alles wat je partner had verlangd. Jouw aanwezigheid is de boodschap van liefde voor je partner. Niets is dierbaarder voor jouw partner, dan jouw aanwezigheid. Het is niet de gouden ketting of de gloednieuwe auto, maar het is jouw stem, jouw frisse adem en jouw gezicht, die de liefde bij jouw partner weer doen oplaaien.

Geschreven door: Mudi Al Shamma (actief lid OC en MC)

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Scroll naar boven