Gebed van (natuur)verschijnselen (Salat Al Ayat)

In de naam van Allah, de barmhartige, de genadevolle — Wat is Salat Al Ayat? —

Dit gebed is vereist voor elke mukallaf (personen voor wie de normale gebeden en daden ook verplicht zijn), behalve voor vrouwen in hun hayd of nifas. Salatul Ayat moeten verricht worden als er een eclips (verduistering) is van de zon of de maan, [aardbevingen], elk ander verschijnsel dat in de lucht gebeurt zoals donder, of aarde,  zoals een aardverschuiving, vooropgesteld dat zulke fenomenen de meeste mensen bang en bezorgd maken. Het gaat hierbij om dat het verschijnsel optreedt in jouw gebied. Als je het niet kan zien, door wolken bijvoorbeeld, maar je weet wel dat het optreedt in jouw gebied dan moet jij alsnog dit gebed verrichten. 

Dit gebed kan individueel gedaan worden. Maar tijdens de  eclips moet het gezamenlijk gedaan worden indien dit mogelijk is.

— Wat is de beste tijd om salatul Ayat te doen? —

Bij het begin van de eclips tot de schijf van de zon of de maan weer volledig zichtbaar is. 

— Hoe verricht ik dit gebed? —

Het gebed bestaat uit rak’ateen (2x raka), die elk uit vijf ruku bestaan. Na het zeggen van de takbiratul ihram, lees je al-Fatiha en een ander volledige surah, en dan buig je in ruku, daarna ga je terug naar de staande positie. Voor de tweede keer reciteer je al-Fatiha en een andere surah, dan buig je weer, enzovoorts, tot je vijf ruku voltooid hebt. Na de vijfde ruku, doe je twee sujuds, precies zoals je gewend bent in het dagelijks gebed. Je staat op voor de tweede raka, en doet evenveel buigingen als bij de eerste raka (weer 5x een ruku). Als je klaar bent met de tiende ruku (5e ruku van de tweede ruka), doe je weer twee sujuds, dan zeg je tashhahud en tasliem.

Dit is de makkelijkste manier naar onze mening. Er is ook nog een andere manier. Deze wordt in de onderstaande video o.a. uitgelegd. 

https://www.youtube.com/watch?v=-0ppuuRB8Ik

— Inhalen van het gebed —

(1) Als je het gebed hebt gemist (vergeten of met opzet) terwijl jij op dat moment wist dat er zonsverduistering was, dan moet je het gebed inhalen (qadha), ongeacht mate van zonsverduistering.

(2) Als je het gebed hebt gemist omdat jij niet wist van de zonsverduistering en er was sprake van 100% zonsverduistering dan moet je het gebed inhalen (qadha).

(3) Als je het gebed hebt gemist omdat jij niet wist van een zonsverduistering en er was sprake van een onvolledige zonsverduistering dan is inhalen van het gebed niet verplicht.

Lees hier meer over hoe het gebed te verrichten en wat een ruku en sujud precies is:

http://ahlalbait.nl/index.php/handelingen/266-hoe-bid-ik

Mochten er nog vragen zijn dan horen we het graag!

— Uitgebreid over Salat Al Ayat —

Salat al-Ayat als een les voor monotheïsme (tawhid)

In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle,

Het optreden van grote, natuurlijke gebeurtenissen werd door de tijd heen door de mensen gezien als een teken van de toorn van de natuur en werd tevens als Gods woede beschouwd. Omdat mensen zich niet bewust waren van de aard en de oorzaken van deze gebeurtenissen, waren ze nalatig jegens God en vestigden ze hun aandacht op de levenloze natuur. Met name de zon- en maanaanbidders hadden hun eigen bijgelovige ideeën.

De gedachte achter het bidden van salat al-Ayat is het vestigen van de aandacht op de richting van de primaire bron van de schepping en de natuurlijke veranderingen, namelijk God de Verhevene. Ook geeft salat-al-Ayat een les over monotheïsme (tawhid).

Er wordt verteld dat er een zonsverduistering op heeft getreden bij Profeet Ibrahim (a) toen de zoon van de Profeet (a) stierf. De mensen beweerden dat het verlies van zijn zoon de reden was achter de zonsverduistering. 

De profeet Ibrahim (a) corrigeerde de verkeerde opvattingen en aannames op de preekstoel. Na het loven en verheerlijken van God, zei hij: “O mensen! De zon en de maan zijn onder de tekenen van Allah. Ze draaien door Zijn bevel en zijn ondergeschikt aan Hem. Verduisteringen vinden niet plaats door de dood of het leven van een persoon. Dus, als er een zons- of maansverduistering is, dient er gebeden te worden.” Na deze toespraak ging hij van de preekstoel af en bad hij samen met de mensen voor de zonsverduistering.

We kunnen twee lessen leren uit dit gedrag van de Profeet (a): Eén van deze lessen is dat de Profeet (a) in eerste instantie de gedachten over natuurverschijnselen uit heeft gelegd en vervolgens een gebed voor natuurlijke fenomenen heeft uitgevoerd. Het impliceert dat een goed begrip over de verschijnselen en het correct denken belangrijker zijn dan aanbidding en het gebed zelf. 

De andere les was de toewijzing naar God. De profeet Ibrahim (a) is waarlijk een man die toegezonden is door God en een ware boodschapper. Hij sprak de waarheid en trok de aandacht van de mensen naar God. Zou iemand anders (een bedrieger) een gebeurtenis als deze willen uitleggen, dan had diegene ervan willen profiteren door te wijzen naar zichzelf; hij zou de gebeurtenis analyseren en op basis van zijn zelfzuchtige verlangens betekenis geven aan de natuurlijke gebeurtenissen.

Imam al-Sadiq (a) heeft overgeleverd dat zijn vader zei: “Aardbevingen, zons- en maansverduisteringen en sterke en geduchte winden, zijn onder de tekenen van de Dag der Opstanding. Telkens als je hen toevallig getuigt, denk dan aan de Dag der Opstanding, zoek toevlucht in moskeeën en verricht het gebed.”

Deze overlevering vestigt ook de aandacht van de mensheid op de Heer van de natuur, en uiteindelijk is deze ‘God-gerichtheid’ te bereiken door middel van dit gebed.

Bron: http://www.imamreza.net/eng/imamreza.php?id=9194

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Scroll naar boven