Voorbereiding op het gebed

In de naam van Allah de Barmhartige, de Genadevolle,

Het is aangeraden voor mannen en vrouwen om voor elk dagelijks verplicht gebed de Athan en de Iqama te reciteren. Voor aanbevolen gebeden zijn de athan en de Iqama niet voorgeschreven.

De Athan

Allahu Akbar – vier keer

(Allah is groot)

Ash hadu an la ilaha illal lah – twee keer

(Ik getuig dat er geen God is behalve Allah)

Ash hadu anna Muhammadan Rasu lul lah – twee keer

(Ik getuig dat Mohammed de boodschapper is van Allah)

Hayya’alas Salah – twee keer

(Haast je tot het gebed)

Hayya’alal Falah – twee keer

(Haast je tot de grote winst)

Hayya’ala Khayril ‘Amal – twee keer

(Haast je tot het beste van de daden)

Allahu Akbar – twee keer

(Allah is groot)

La ilaha illal lah – twee keer

Er is geen God behalve Allah

De Iqama

Allahu Akbar – twee keer

(Allah is groot)

Ash hadu an la ilaha illal lah – twee keer

(Ik getuig dat er geen God is behalve Allah)

Ash hadu anna Muhammadan Rasu lul lah – twee keer

(Ik getuig dat Mohammed de boodschapper is van Allah)

Hayya’alas Salah – twee keer

(Haast je tot het gebed)

Hayya’alal Falah – twee keer

(Haast je tot de grote winst)

Hayya’ala Khayril ‘Amal – twee keer

(Haast je tot het beste van de daden)

Qadqa matis Salah – twee keer

(Het gebed zal beginnen) 

Allahu Akbar – twee keer

(Allah is groot)

La ilaha illal lah – één keer

Er is geen God behalve Allah

Opmerking:

Ash hadu anna Amiral Mu’minina ‘Aliyyan Waliyyullah – twee keer 

Ik getuig dat Ali de “gekozen leider/Imam” is van Allah

Is geen onderdeel van de Athan of de Iqama maar het wordt aangeraden om dit te reciteren na:

Ash hadu anna Muhammadan Rasu lul lah – twee keer

Ik getuig dat Mohammed de boodschapper is van Allah

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Scroll naar boven