Het geluid van de onbegrijpelijke liefde

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Onaantastbare liefde

Iedereen praat met jou, maar jouw gedachtes zijn ergens anders. Je bevindt je in een totaal andere belevingswereld. Eindelijk krijg je dan het sein om naar je bruid te mogen gaan. Met spanning loop je vervolgens de zaal binnen, waar jouw bruid op je zit te wachten. Het is druk en je kunt haar niet zien tussen al die mensen. Iedereen om je heen deelt de vreugde met jou, maar jij bent maar op één persoon gefocust. Niet lang daarna verschijnt haar prachtige witte jurk.

Inleiding

Liefde is gewoon niet te bevatten. Het verblindt de mens. Het is daarom onmogelijk om de liefde te verkennen. De mens is niet eens in staat om een paar seconden recht naar de zon te kijken of hij raakt al verblind door de zonnestralen. Laat staan als men de liefde wil aanschouwen. Zelfs een seconde om de ware liefde te verkennen is de mens niet gegund. Zo blijft de mens het middelpunt van de liefde, zonder daar maar iets van af te weten. Toch is er een manier om de liefde enigszins te begrijpen. Tot de kern van de liefde zal echter niemand komen. Hier zal ingegaan worden over het verkennen van de liefde. Dit zal vanuit het religieuze oogpunt besproken worden.

Liefde als uitgangspunt

22. Stralende gezichten zijn er op die dag. 23. Die naar hun Heer kijken.

Allah is een bron van licht die liefde uitstraalt. Het probleem is echter dat niet elk mens hier in deze wereld deze bron van licht kan zien. Hier hebben we het natuurlijk niet over zien als zintuiglijke waarneming. Er zijn verschillende oorzaken te noemen, waarom de mens Allah niet kan zien.

7. God heeft hun hart en oren verzegeld en over hun ogen is een sluier en hen wacht een zware straf. (Koran: hoofdstuk 2)

Er zijn mensen die bewust de waarheid verduisteren. Deze mensen zullen de barmhartigheid van Allah niet meer krijgen in deze wereld. Zonder de barmhartigheid van Allah kan een mens nooit meer tot de waarheid komen. Allah heeft, door het ontnemen van zijn barmhartigheid voor diegenen, hen zodoende blind gemaakt. De oorzaak dat deze mensen nooit meer Allah zullen zien, is omdat ze zelf blind zijn geworden. Het gaat hierbij niet om de blindheid van de ogen op het gezicht. Ze kunnen dus nog wel alles waarnemen in deze wereld.

Het kan echter ook zo zijn dat iemand niet blind is, maar toch nooit naar Allah kan kijken. Dit komt omdat het licht van Allah de mens verblindt. Zoals de zonnestralen die de mens verblinden, als hij er naar kijkt. Wil men toch naar de zon kijken, dan dient men een hulpmiddel te gebruiken als een zonnebril. Zo ook dient voor het zien van Allah een hulpmiddel in acht genomen te worden, dat wel het licht van Allah aankan.

Dit zijn Ahlalbait (a.s). Zij zijn degenen die wel in staat zijn om het licht van Allah enigszins te kunnen doorstaan. Zonder hen kan men nooit het licht en de liefde van Allah verkennen. Zij praktiseren namelijk de eigenschappen van Allah en zodoende kan men via hen meer te weten komen over het licht van Allah. Het uiten en ervaren van liefde voor Ahlalbait, is dus het verkennen van de liefde van Allah.

Het erkennen en volgen van Ahlalbait is uiteraard niet voldoende om Allah te kunnen zien. Daarvoor moet men ook zorgen dat men geen zondes begaat. Zoals de wolken de zon kunnen verduisteren, kunnen de zondes van de mens het licht van Allah verduisteren.

Licht van de bron

257. Allah is de Vriend dergenen, die geloven; Hij brengt hen uit de duisternis tot het licht. Maar de vrienden der ongelovigen zijn de duivelen, zij brengen hen uit het licht in de duisternis; dezen zijn de bewoners van het vuur, daarin zullen zij wonen. (Koran:hoofdstuk 2)

Allah beweert hier dat de gelovigen eerst in duisternis hebben geleefd en vervolgens, door de barmhartigheid van Allah, Zijn licht hebben kunnen zien. Hiermee wil Allah zeggen dat de mens geboren is met het licht van Allah, namelijk de eenheid van Allah. Dit licht is wel beperkt, want zonder Ahlalbait zal de mens nooit de bron van dit licht kunnen zien. Naarmate hij meer volwassen wordt en zijn kennis toeneemt, realiseert hij zich dat hij ook de profeten en Ahlalbait moet erkennen. Zodoende brengt Allah de gelovige uit de duisternis tot het licht. Hier heeft het woord ‘duisternis’ een relatieve waarde.

Vervolgens beweert Allah dat de ongelovigen uit het licht in de duisternis zullen gaan. Ook hiermee wil Allah zeggen dat elk mens met het licht van Allah geboren is, namelijk de eenheid van Allah. Een ongelovige raakt, door zijn afkeer tegen de waarheid, verblind gedurende zijn leven. Zo zal hij uiteindelijk in een duisternis verkeren, ondanks het feit dat hij met het licht van Allah geboren is. Hier heeft het woord ‘duisternis’ een absolute waarde.

Bron van liefde

Het is mogelijk om de gevoelens van liefde, die de mens beheerst, in woorden uit te drukken. Men kan liefde echter ook in geluid uitdrukken. Het uiten van liefde is namelijk een verschijningsvorm van de bron van deze liefde. Het nader verklaren van deze bron is lastig dan wel onmogelijk. Hoe dichter men deze bron namelijk nadert, des te sterker men de uitingen van deze liefde zal ervaren. Op een gegeven moment zal men verblind raken door deze liefde, voordat men daadwerkelijk de bron van deze liefde bereikt heeft. Zo blijft de liefde een mysterieuze bezigheid voor de mens, die nooit ontrafeld zal worden.

Slot

De bruid bevindt zich in het middelpunt van jouw liefde en begeerte. Jouw liefde voor haar overstijgt al jouw zorgen. De mensen om je heen beginnen in groten getale iets te roepen. Langzaam nader je jouw bruid. Je ziet haar liefdevolle engelenogen en raakt verblind door de liefde die deze ogen uitstralen. Je gaat naast haar staan en voelt de warmte. Op een gegeven moment begint ze iets tegen jou te zeggen, maar jij verstaat maar enkele woorden van wat ze zegt. Je knikt maar met je hoofd, zonder enig begrip. Je bent namelijk verblind geraakt door de liefde voor je partner. Zelfs het gejuich van de aanwezigen en de luide lofzang hoor je nu niet meer. Het enige wat je nu hoort is het bungelen van de oorbellen van je bruid. Het geluid dat alleen voor jou bestemd is. Het geluid van de onbegrijpelijke liefde.

Geschreven door: Mudi Al Shamma (Actieflid Mediacomité)

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Scroll naar boven