Het zachtmoedige schouderklopje van je partner

In de naam van Allah, de meest Barmhartige de meest Genadevolle  

Kwetsbare liefde

Normaal komt rond deze tijd net de zon op en zit jij met je partner aan de keukentafel, terwijl de kinderen zich haasten om naar school te gaan en de tv luid op het nieuws aanstaat. Vandaag zijn de tijden gekeerd. De zon lijkt niet meer op te komen. De dag begint met donder en bliksem. Het lijkt wel een nachtmerrie. Een uitgelopen ruzie met je partner overwint de liefde. De kinderen rennen dit keer niet om je heen, maar staan perplex naar je te kijken. De woorden van je partner zijn heel duidelijk overgekomen.

Inleiding

Als liefde altijd de boventoon zou voeren binnen een relatie, dan zou er nooit sprake kunnen zijn van een huwelijkscrisis. Men moet dus elke dag de liefde herleven. Het belangrijkste is dat men met al zijn handelingen aan de liefde denkt. Als eenmaal de liefde ontbreekt, dan zal een handeling geen waarde meer kennen. Zonder de liefde voor de mens, zou Allah nooit een mens geschapen hebben. Zonder de liefde voor de partner, zou een huwelijk nooit succesvol zijn. Niets kan bestaan zonder liefde.

Dat iedereen vanuit de liefde handelt staat vast. De vraag is alleen waar de liefde naar uit gaat. In dit stuk zal ingegaan worden over het feit dat een handeling altijd gebaseerd is op liefde. Alles moet afgeleid zijn van liefde, verwezenlijkt worden door liefde en resulteren in liefde. Verder zal aandacht besteedt worden aan het feit dat men altijd de liefde moet herleven om een succesvolle relatie te behouden. Dit alles zal vanuit het religieuze oogpunt besproken worden.

Ongeschonden liefde

8. En zij geven voedsel, uit liefde voor Hem, aan de armen, de wees en de gevangenen. 9. (Zeggende): “Wij voeden u slechts ter wille van Allah. Wij verlangen geen beloning noch dank van u.10. Wij vrezen van onze Heer een moeilijke en drukkende Dag.” 11.

Daarom zal Allah hen voor het kwade van die Dag beschermen en zal hun blijdschap en geluk schenken. (Koran hoofdstuk 76)

Ahlalbait (a.s) waren aan het vasten, toen een behoeftige aan hun deur klopte voor voedsel. Ze gaven al hun voedsel aan hem. De tweede dag kwam een wees bij hen langs en de derde dag een gevangene en weer stonden ze al hun voedsel af, waardoor ze zelf drie dagen lang zonder eten bleven. Nadien is bovenstaand vers geopenbaard. Dit vers laat zien dat een handeling uit liefde voort komt, door liefde verricht wordt en in liefde zal resulteren. Dit zal verder geïllustreerd worden.

Allah zegt duidelijk dat Ahlalbait bovengenoemde goede daad alleen uit liefde voor Hem hebben gedaan. De beweegredenen voor Ahlalbait om deze goede daad te verrichten, is dus louter en alleen gebaseerd op liefde. Een goede daad moet dus altijd afgeleid zijn van de liefde.

Vervolgens zien we dat Ahlalbait niet naar een beloning verlangden, toen zij de behoeftige, de wees en de gevangene, voedsel doneerden. Ook verlangden zij niet naar dank van de bedelaars voor hun donaties. Zij vreesden namelijk voor Allah en probeerden altijd goede handelingen te verrichten, om zo de goede relatie met Allah te behouden. Hier zien we dus dat liefde de boventoon voert binnen een succesvolle relatie.

Tot slot wijst Allah ons op het feit dat een handeling pas gewaardeerd wordt, als het uit liefde voort komt. Uiteindelijk resulteerde deze goede daad in liefde. Allah vertelt ons meteen dat Hij Ahlalbait zal beschermen van het kwaad en hen blijdschap en geluk zal schenken. Ahlalbait hebben dus met deze goede handeling de liefde van Allah gewonnen.

Herboren liefde

Om de liefde te behouden binnen de relatie, is het van belang dat men altijd in staat is om zijn tekortkomingen te erkennen. Vanuit deze visie is het dus gewenst dat men zoveel mogelijk het woord ’ik’  in zijn mond neemt. Zo zegt Imam Ali in dua Komayl het volgende; ‘ik heb tegen mezelf een vonnis geveld. Ik volgde de grillen van mijn eigen ziel.’

Verder is het belangrijk dat men altijd aan de liefde denkt. Zelfs in pijnlijke momenten moet men altijd aan de liefde denken. Waar zou de mens zich in eerste instantie zorgen om maken, als Allah hem Zijn straf in het Hiernamaals laat beproeven?

Zal hij dan denken aan de pijn van de bestraffing of zal hij dan denken aan het feit dat hij niet meer naar de Milddadigheid van Allah kan staren? Zal hij dan denken aan de strengheid van de bestraffing of zal hij dan denken aan het feit dat hij de liefde voor Allah niet meer kan waarmaken? Zal hij dan denken aan de lengte en de duur van de beproeving of zal hij dan denken aan het feit dat hij Allah heel erg zal missen?

Tegenpool van de liefde

Een huwelijkscrisis zorgt voor een breuk in de liefdesrelatie. Alle mooie momenten, die men samen heeft meegemaakt, lijken opeens minder belangrijk te worden. Men begint zich voornamelijk te focussen op alle tegenpolen van de liefde. Er ontstaat een strijd tussen het kwaad en de liefde, waardoor dubbele gevoelens ontstaan. Wat het resultaat in deze strijd ook moge zijn, de liefde moet altijd centraal staan. Of de afloop goed of slecht is, liefde mag nooit ondergewaardeerd worden. Als men zelfs in een huwelijkscrisis bereid is om zijn gevoelens van liefde te uiten, dan zal deze huwelijkscrisis op een liefdevolle manier verlopen. Ongeacht de afloop.

Slot 

Je ziet het verdriet van je partner in zijn ogen en voelt de pijn waarmee hij deze woorden uitspreekt. Woorden die een einde maken aan jullie liefdesaffaire. Je hebt altijd het leven van je partner geleefd en bent dus onlosmakelijk met hem verbonden. Toch lijkt jouw droom in rook op te gaan. Je hebt altijd gehoopt dat de dag, waarop jullie de belofte aan elkaar deden, een eeuwigheid zou duren. De dag waar jullie samen zij aan zij stonden en de mensen jullie vreugde deelden. Vandaag kijken jullie echter elkaar aan met een gebroken hart. De pijnlijke woorden van je partner komen niet overeen met zijn liefdevolle blik voor jou. Met tranen in zijn ogen van ontroering geeft hij jou een zachtmoedig schouderklopje. Onschendbare liefde met intens verdriet. Gebroken harten met eeuwige liefde. Een pijnlijk afscheid met troostende blikken.

Geschreven door: Mudi Al Shamma (actief lid OC en MC)

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Scroll naar boven