Nabijheid bij Allah (swt) en berouw tonen

In de naam van Allah, de meeste Barmhartige de meeste Genadevolle

-Hoe kunnen we nabijheid van Allah (swt) bereiken? 

-Op welke manieren kunnen we berouw tonen na een zonde? En wat zijn de consequenties van het niet tonen van berouw na het begaan van een zonde? 

De maand Muharram is een maand waarin we naar Allah (swt) kunnen keren en kunnen reflecteren op ons leven, door onszelf af te vragen: ‘Waar staan we? Staan we voor de waarheid?’. Ook is de maand Muharram een gelegenheid om geïnspireerd te raken door Imam Hussain (a) en de daden van de metgezellen van Imam Hussain (a) op de dag van Ashura. Een voorbeeld van een van deze metgezellen is Al-Hurr Ibn Yazeed Al Riyahi. Een paar uur voor het gevecht begon kwam hij naar het kamp van Imam Hussain (a) was en toonde hij berouw; hij veranderde van de vijand van Imam Hussain (a) naar één van zijn nabije metgezellen. Uiteindelijk gaf hij zijn leven tijdens het gevecht! Dit is het bewijs voor ons dat berouw tonen niet iets onmogelijks is: we kunnen het in een paar uur of – als we dat écht willen – zelfs in een paar minuten bereiken.

Waarom is berouw tonen belangrijk?

Berouw tonen is belangrijk omdat ons hart het meest belangrijke orgaan is dat we bezitten. De meest dodelijke ziekte die een hart kan hebben, is wanneer iemand een zonde begaat. Een zonde kan het hart vernietigen. Soms zien we het gevaar van een zonde over het hoofd en denken we dat deze zonde vast wordt vergeven wanneer we bijvoorbeeld op hajj gaan of ziyareh gaan doen. Zo ver mag het niet komen! Een zonde hoort het hart niet te bezetten. Als iemand een zonde begaat, moet diegene daarom onmiddellijk berouw tonen en om vergiffenis vragen.

Een mooi voorbeeld waarom het tonen van berouw belangrijk is, komt uit een overlevering van de Profeet (s). In deze overlevering staat dat het hart schoon en puur is, maar dat op het moment dat iemand een zonde begaat er een donkere vlek verschijnt op het hart. Als je berouw toont, zal deze vlek verdwijnen. Doe je dit niet en bega je nog meer zondes, worden deze vlekken meer en meer tot er een dag komt waarop deze vlekken het hele hart bedekken. Als het zo ver komt, is er geen weg meer terug naar het geloof. Ook is berouw tonen een traditie (soenna) van de Profeet (s). Wanneer de Profeet (s) een gezelschap verliet herhaalde hij 70 keer: ‘Astaghfirullah Rabbi Wa Atubu Ilayh’, ondanks het feit dat hij de méést onfeilbare persoon is! 

Het is belangrijk om te weten dat zelfs als je denkt dat je de grootste zonde hebt begaan, er nog steeds ruimte is om naar Allah (swt) te keren. Geef niet op. Allah is bereid álle zonden te vergeven. Er is geen reden om bij jezelf te denken dat Allah (swt) veel zonden vergeeft, maar die ene zonde die jij hebt gepleegd niet. De genade van Allah (swt) omvat alles in dit heelal! Wel moeten we ons beseffen dat er twee soorten rechten zijn: rechten van Allah (swt) en rechten van de mensen. Iemand die een zonde begaat tegenover een mens – zowel verbaal, fysiek als financieel – moet verschillende stappen ondergaan. De eerste stap houdt in dat deze persoon het uitpraat met degenen die hij/zij onrecht heeft aangedaan. Probeer te bereiken dat anderen jou vergeven en keer dán naar Allah (swt). 

Als mensen op Hajj gaan is het gebruikelijk dat ze hun excuses aanbieden aan de mensen die ze (mogelijk) hebben gekwetst. Want als die persoon hun niet heeft vergeven, vergeeft Allah (swt) hen ook niet. Natuurlijk kan het gebeuren dat iemand de excuses van de persoon die op Hajj gaat niet aanvaardt; dit is wrok. En wrok is onacceptabel in de Islam. Het hart van een gelovige mag geen wrok kennen. Iemand vroeg Imam Al-Sadiq (a): “Dus ik mag niemand haten? Ik mag niet boos worden of me gekwetst voelen?”. Imam Al-Sadiq (a) antwoordde hierop dat als iemand jou boos maakt en je provoceert, je natuurlijk boos mag worden op dat moment. Maar: je woede moet eindigen aan het einde van dat gesprek! Je mag het niet met je mee naar huis nemen. Houd je hart daarom altijd puur.

Een ander voorbeeld waarom berouw tonen belangrijk is, komt uit een hadith al-qudsi: ‘Het hele universum kan geen huis voor mij betekenen. De enige plek die dit voor mij kan doen is het hart van een ware dienaar’. We moeten ons hart daarom altijd reinigen van wrok, jaloezie en haat. Als we het daar houden, zal het hart lijden. Vergeef mensen daarom, net zoals dat je zelf vergeven wilt worden door Allah (swt). 

Wat zijn de consequenties van het niet tonen van berouw na het begaan van een zonde? 

In de Edele Koran staan een aantal verzen met daarin de gevolgen van het niet tonen van berouw na het begaan van een zonde. Omdat mensen sommige fouten als normaal en acceptabel zien, komt er een dag dat ze niet meer kunnen stoppen met het begaan van deze zonde. Neem als voorbeeld bijvoorbeeld het plegen van belastingfraude of roddelen.

Een andere consequentie van het niet tonen van berouw na een zonde is terug te zien in het verhaal van een arme metgezel van de Profeet (s): Tha’labah. Deze metgezel was altijd met de Profeet (s) in de moskee en vroeg de Profeet (s) om een gunst: hij wilde dat de Profeet (s) tot Allah (swt) bad om hem meer te schenken in het leven. De Profeet (s) vertelde zijn metgezel dat het beter was om minder te hebben en daarmee tevreden te zijn, dan meer te hebben en Allah (swt) niet te bedanken. Toch bleef de metgezel de Profeet (s) vragen om voor hem te bidden. De Profeet (s) deed dit. Allah (swt) begon Tha’labah te geven wat hij wilde. En hoe meer Allah (swt) Tha’labah gaf, hoe minder Tha’labah naar de moskee ging. Op een gegeven moment weigerde Tha’labah zelfs verplichte aalmoezen te geven. Tha’labah was zó bezig met zijn geld dat hij begon te liegen: in het begin had hij de Profeet (s) verteld dat wanneer Allah (swt) hem meer geeft, hij ook anderen meer zou geven. Deze belofte is hij niet nagekomen. 

Tips over hoe we berouw kunnen tonen 

Berouw tonen zou een gewoonte moeten zijn. Wanneer we bij onszelf denken dat we vandaag helemaal niks verkeerds hebben gedaan en er geen enkele reden voor ons is om berouw te tonen, is dat een influistering van de duivel. Want als er dan tóch een dag komt dat we een zonde plegen, zullen we deze influistering weer horen en zullen we geen berouw tonen. Berouw tonen zou daarom een gewoonte moeten zijn: iets wat we in de ochtend, middag én avond doen. Het is een traditie van de Profeet (s). Ook is het de bedoeling dat we wéten waarom we berouw tonen en wat de woorden ‘Astaghfirullah Rabbi Wa Atubu Ilayh’ inhouden. Berouw tonen is iets wat je diep in je hart moet voelen. Ook zijn er na middernacht uren waarin we helemaal alleen kunnen zijn met Allah (swt). Maak gebruik van deze uren! Ben je niet in staat om Salaat Al-Layl te verrichten, maar word je toch wakker ’s nachts? Neem dan een paar minuten de tijd om met Allah (swt) te praten en Hem te vertellen dat je van Hem houdt, je niet wilt dat Hij je verlaat en dat Hij jou állerbeste vriend is. 

Bron: interview met Sayed Moustafa Al-Qazwini, http://www.youtube.com/watch?v=e_2iLdpk4iA

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Scroll naar boven