Ziekte, zegening en beheersing

In de naam van Allah, de meeste Barmhartige de meeste Genadevolle

Koorts en haar zegeningen

Imam Ali (a) zei: als een gelovige koorts kreeg, dan zullen zijn zondes vallen zoals de bladeren van de boom. Als hij in bed lag; dan is zijn gekreun een lofspraak, zijn geschreeuw een toejuiching en zijn omdraaiing in zijn bed is net als iemand die met zijn zwaard slaat op de weg van Allah. Als hij Allah aanbidt tussen zijn vrienden dan is hij vergeven. Als hij dood gaat, dan is het goed voor hem en het is zijn onheil als hij terug is. Echter genezing hebben we het liefst. [1]

Van Ali Ibn Al Hussein (AL-Sajaad) (a) zei: “koorts van één avond is gelijk aan een vergeving van een jaar, want de veroorzaakte pijn blijft een jaar in het lichaam” [2]

De profeet (s) zei: Koorts van één avond is gelijk aan een vergeving van een jaar. [3]

Zo hebben meerdere Imams (a) duidelijk gemaakt dat bij het hebben van koorts veel van je zondes vergeven worden. Van Abi Djafer (a) zei: Koorts van één avond is gelijk aan het gebed van één jaar, koorts van twee avonden is gelijk aan het gebed van twee jaren en koorts van drie avonden is gelijk aan het gebed van zeventig jaar.Toen vroeg Abo Hamza: Als hij die leeftijd niet bereikt?. Toen zei (a): Dan is het voor zijn vader en moeder. Toen zei hij: Als zij ook die leeftijd niet bereiken?. Toen zei (a.s): Dan is het voor zijn familie. En toen zei hij: Als ook zij die leeftijd niet bereiken?. Toen zei (a): Dan is het voor zijn buren. [4]

Het zieke kind van Abi Abdullah Al Hussein zei eens: De aanbieder van Allah heeft bij Allah een niveau(een waarde). Als hij dat niet bereikt met zijn daden, dan wordt hij aangetast aan zijn lichaam, of aan zijn bezittingen of aan zijn kinderen. Als hij het geduldig doorstaat, dan zal hij dat niveau van Allah alsnog bereiken. [5]

De profeet (s) zei eens: Als het kind ziek wordt, vormt zijn ziekte een vergeving voor zijn ouders. [6]

De aantasting van zijn organen van Ibn Fahed van Djaber zei: Een dove, spraakloze man ging voor de profeet (s) staan en wees met zijn hand. Toen zei de profeet (s); Schrijf hem een bericht waarin in jullie hem verheugen met het paradijs, want er is geen moslim die aangetast wordt aan zijn oog of zijn tong of zijn gehoor of zijn been of zijn hand en bovendien God heeft gedankt voor wat hem getroffen is, dan wordt dat mee gerekend bij Allah, doordat Allah hem gaat redden van de hel en hem in het paradijs gaat plaatsen.Dan vervolgde de profeet (s); Mensen in onheil in dit leven bereiken hoge niveaus in het hiernamaals die niet bereikt kunnen worden met daden. Door wat men zal zien van de goede beloningen door Allah voor mensen in onheil die Allah één hebben, want Allah accepteert geen daden buiten de islam, zal men daardoor gaan verlangen dat zijn lichaam werd afgeknipt. [7]

Verminderen van het medicijnen gebruik

Er wordt aangeraden om geen medicijnen te gebruiken als het geen gevaar levert en men geduldig tegen de kwaal kan opbrengen. Vooral verkoudheid, hoest of blaren zijn aandoeningen die vanzelf overgaan. Het gebruik van medicijnen kan de kwaal soms zelfs verergeren.In een gezegde van de profeet (s): Vermijd het geneesmiddel, want je lichaam kan de ziekte niet aan. Als het lichaam de ziektes niet aankan, dan kan het lichaam ook het geneesmiddel niet aan. [8]

Imam Ali (a) zei: Wie veel geneesmiddelen gebruikt, wordt zijn genezing niet gekend. Het is ook wetenschappelijk bewezen, dat zonder het gebruik van geneesmiddelen het lichaam de gelegenheid krijgt om zijn eigen afweersysteem te activeren, waardoor het lichaam in staat wordt gesteld om ziektes en infecties te weren.

Het geduld van de zieke

Het is aangeraden voor een zieke persoon om geduld te hebben tegen zijn ziekte en de pijn daarvan en Allah (swt) te danken voor alles. Ziekte is namelijk een gevangenis waarin Allah (swt) de gelovige opsluit om hem te redden van de hel. De zieke krijgt meer zegeningen als hij ziek is dan zegeningen die hij verdient aan goede daden als hij gezond was.

Van Imam Al Sadiq (a): geduld en onheil gaan samen voor een gelovige, als hij onheil tegenkomt, dan is hij geduldig. Onheil en bekommerdheid gaan samen bij een ongelovige, als hij onheil tegenkomt dan is hij bekommerd. [9]

Het geklaag vermijden

Het is aan te raden om klagen te vermijden. Wie dat kan volhouden, zal Allah (swt) zijn vlees en bloed zuiveren en hem dus een zuiver mens maken. Als Allah hem in het leven liet, dan is hij niet aan het zondigen en als Allah hem laat sterven dan is het uit genadigheid.

Voor wie een dag en een avond ziek geweest is en niet heeft geklaagd over zijn ziekte, stuurt Allah (swt) hem op dag des oordeels met zijn vriend(=gelieel) Abraham (a) totdat hij net als de bliksem en de meteoor (vallende ster) de Al-Siraat doorlopen heeft.

Allah smeken voor gezondheid

Het vragen van Allah (=dua doen) om de gezondheid is aan te raden. Als de profeet (s) een puist zag op zijn lichaam, dan richtte hij zich tot Allah om dichter bij hem te komen. Iemand vroeg de profeet (s); Oh gezant van Allah is dat erg? Toen zei hij (s): Als Allah de wil heeft om iets klein te vergroten dan zal hij dat doen en als hij de wil heeft om iets groot te verkleinen dan zal hij dat doen. [10]

Gift(=Sadaka)

Het is aan te raden voor een zieke om een donatie te geven voor de armen (=Sadaka). Er kan ook een donatie gegeven worden namens de zieke. Zo zei de profeet(s): Genees jullie zieken met een gift. [11] En ook zei (s): De gift werkt de afschuwelijke dood tegen. [12]

Een zieke bezoeken

Het is zeer aangeraden en ook gezegend om een zieke persoon te bezoeken. Dit om zijn pijn en eenzaamheid te verlichten. Het is zeer aan te raden om daarbij de volgende dingen te doen: Voor het bezoek een toestemming vragen, het is ook aan te raden om de zieke aan te raken, om aan te tonen dat je met hem leeft. Zo zei de profeet (s): Voltooien van het bezoek aan de zieke, dat een van jullie zijn hand op hem legt en hem vraagt hoe het is met hem? en hoe hij geworden is? En hoe zijn avond was?  De beste voltooiing is hem een hand te geven. Een cadeau mee te nemen(om te laten zien dat men de zieke niet heeft vergeten).

Om het nieuws van de mensen te vertellen (waarvan men denkt dat dat niet de zieke slecht zou beïnvloeden). Blijf niet lang bij de zieke(zieken moeten vaak rusten).Vraag Allah om de zieke gauw te genezen.

Gechreven door Monomeer

© Copyright Ahlalbait Jongeren

________________________________________

Informatie bronnen:

[1] Mekaarem Al Aglaak blz:358

[2] Mekaarem Al Aglaak blz:358

[3] Moestadrek Alwasael deel 2, blz 62, hoofdstuk 1, serie 1416

[4] Mekaarem Al Aglaak blz:358 en Al-Momen(=De gelovige) blz 27, hoofdstuk 1, serie 45

[5] Moestadrek Alwasael deel 2, blz 67, hoofdstuk 2, serie 1432

[6] Iedet Alda blz 128

[7] Mekaarem Al Aglaak blz:362

[8] Wasael Al-Shia (=Shia middelen), deel 3, hoofdstuk76, blz 256, serie 3565

[9] Mekaarem Al Aglaak blz:357

[10] Tieb Alama(=Geneeskunde der Imamen) blz 123, hoofdstuk Gift

[11] Wasael Al-Shia (=Shia middelen), deel 2, hoofdstuk 22, blz 433, serie 2565

De tekst en de informatie bronnen zijn vertaald uit het Arabische artikel op: http://www.14masom.com/teb-masomeen/pages/33.htm

Scroll naar boven