Liefde in hogere sferen

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

De liefdevolle weg naar het aardse paradijs

Op beslagen ruiten tovert hij met kloppend hart haar wonderschone naam tevoorschijn en bekijkt vervolgens roerloos zijn waardevolle kunstwerk. Stilzwijgend volgt hij vervolgens de levendige letters van haar naam die achtereenvolgend snel weer in damp verdwijnen. Haar naam is snel in het niets verdwenen, maar haar ziel is onlosmakelijk met zijn ziel verbonden en is één geheel geworden. Geboren uit twee levende zielen en vervolmaakt tot één sterke, spirituele, liefdevolle innerlijke ziel.

Inleiding

De liefde in de wereld van de spiritualiteit is een totaal ander soort liefde; een mystieke liefde. Liefde die slechts door zeer weinig personen ervaren kan worden. Liefde die alle obstakels van het leven kan overwinnen en waar zelfs de dood geen halt aan kan toeroepen. Hieronder zal ingegaan worden op de reis die twee zielen door moeten maken om uiteindelijk gekoppeld te worden tot één volmaakte innerlijke ziel.

Doelbestemming van de spirituele reis

De doelbestemming van de spirituele reis is het aardse paradijs en deze reis kan men met zijn partner afleggen. De kenmerken van een paradijs worden alom in de Koran bekendgemaakt. Als men deze kenmerken in dit leven gaat verwezenlijken, dan zal men het aardse paradijs kunnen binnentreden. Daarom is het van belang dat men selectief en secuur een partner uitkiest die hem als reisgenoot kan vervolmaken gedurende deze reis.

Sleutel van het aardse paradijs

Imam as-Sadiq (a) heeft gezegd dat een spirituele reis naar de volmaakte liefde pas begint bij de liefde voor de partner. Allah (swt) heeft in zijn heilige Boek gezegd: En dit is onder Zijn tekenen, dat Hij uit uw midden echtgenoten voor u schiep, opdat gij er rust in moogt vinden, en Hij heeft liefde en tederheid onder u geplaatst. Daarin zijn zeker tekenen voor een volk, dat nadenkt (30:21).

Imam as-Sadiq (a) heeft tevens gezegd dat pas op het moment van daadwerkelijk praktiseren van de liefde die Allah (swt) de mens gegeven heeft om van zijn partner te houden, de liefde voor Ahlalbait (a) gerealiseerd kan worden,

Eigenschappen van de reisgenoot

Als men een partner heeft die hem steeds tot geduld aanspoort, dan zal men gedurende zijn spirituele reis eenvoudig de obstakels overwinnen. Een mens heeft namelijk spirituele steun nodig van zijn medemens. De Koran zegt: Voorzeker, de mens is te midden van verlies. Behalve degenen die geloven en goede werken doen, en elkander tot waarheid, en geduld aansporen. (103:2,3) Onder het aansporen tot de waarheid wordt verstaan: het aansporen tot het volgen van Ahlalbait (a). Naast het aansporen tot geduld moet men zijn reisgenoot ook aansporen tot de liefde voor Ahlalbait (a). Dit is namelijk ook een voorwaarde als men de uiteindelijke bestemming van de spirituele reis wil bereiken. De Koran zegt: Ga daarom in onder Mijn dienaren. En ga Mijn paradijs binnen. (89:29,30)

Toen een vrouw, in de tijd van de Profeet (s), erachter kwam dat haar partner erg bezorgd was, ging ze vredelievend naar hem toe en zei het volgende tegen hem; ‘Als je bezorgd bent over je te verdienen brood, dan moet jij je geen zorgen maken en het aan Allah (swt) overlaten. Echter als je bezorgd bent over je hiernamaals, dan hoop ik dat jouw zorgen alsmaar zullen toenemen.’ De Profeet (s) heeft gezegd dat een vrouw die haar man op het spirituele gebied op deze wijze steunt, zij door God half zoveel beloond zal worden als een martelaar.

Kenmerken van het aardse paradijs

Zij zullen daar geen ijdele gesprekken of zondige taal horen, Doch het woord “vrede, vrede.” (56:25,26) Een paradijs wordt gekenmerkt door vrede en een zorgeloos bestaan. Wanneer iemand nooit zondige taal gebruikt en altijd zijn partner tot geduld en liefde voor Ahlalbait (a) aanspoort, zal zijn levende ziel genesteld worden in de ziel van zijn partner. Zodoende zal binnen een relatie van twee personen één sterke spirituele liefdevolle innerlijke ziel ontstaan. Deze levende ziel zal in dit leven tegen alles opgewassen zijn en een oneindig zorgeloos bestaan gaan leiden. Dit aardse bestaan zal dan alle kenmerken krijgen van een paradijs en zal daarom ook beschouwd worden als het aardse paradijs.

Leven in een paradijs

Deze levende volmaakte ziel kan uitsluitend overleven in een paradijs en zal daarom van het aardse paradijs rechtstreeks naar het hemelse paradijs gaan. In een relatie waar deze ziel tot leven is gekomen, zal het echtpaar zowel in dit leven als in het hiernamaals in een paradijs leven. De Koran zegt: Maar er zullen voor hem die het verschijnen voor zijn Heer vreest, twee tuinen zijn, (55:46) Hiermee wil Allah (swt) aangeven dat de mens naast zijn beloonde paradijs nog een paradijs krijgt door de Vrijwilligheid en Barmhartigheid van Allah (swt). Echter is er één daad die deze ziel kan doen sterven en dat is het liegen. De Koran zegt: Zij doen hun ziel te gronde gaan en Allah weet dat zij leugenaars zijn. (9:42) Maar mocht deze ziel bestempeld worden door de zegeningen van Allah (swt), dan zal een leugen deze ziel nooit bereiken.

Verbonden tot in de eeuwigheid

Men spreekt niet meer van een echtpaar bestaande uit twee partners, maar van een echtpaar met één levende liefdevolle ziel. Theoretisch gezien kan men pas in een dergelijke situatie beweren dat twee partners tot in de eeuwigheid verbonden zijn.

Slot

De eerste stap die men moet zetten om de doelbestemming van de spirituele reis te bereiken is het zorgvuldig selecteren van de juiste partner. In een relatie zijn namelijk beide partners reisgenoten van elkaar en samen moeten ze alle obstakels in dit leven zien te overwinnen. Een man treft zeker geen blaam wanneer hij bij de selectie van zijn vrouwelijke partner Jennifer Lopez als schoonheidsideaal beschouwt, zolang hij maar op het gebied van de spiritualiteit Fatima al-Zahra (a) als maatstaf gebruikt. De profeet Joesof (a) is eenmaal niet door Allah (swt) gezegend vanwege zijn beeldschone uiterlijk, maar vanwege zijn vroomheid, reinheid en zijn loyaliteit tegenover Allah (swt).

De spirituele reis is door velen afgelegd, maar steeds minder bereiken daadwerkelijk de uiteindelijke bestemming. De Koran zegt: In tuinen van verrukking. Het zijn een groot aantal van de eersten. En weinigen uit later tijd. (56:12-14).

Mocht jouw reisgenoot tot deze weinigen behoren, dan zul jij ongetwijfeld de doelbestemming bereiken. De juiste keuze van een partner opent namelijk de weg naar het aardse paradijs.

Geschreven door: Mudi Al Shamma (Actief lid Mediacomité)

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Scroll naar boven