Smeekbeden & Ziarat

En wanneer Mijn dienaren jou (o Mohammed) over Mij vragen: “Voorwaar, Ik ben nabij. Ik verhoor de smeekbeden van de smekende wanneer hij Mij aanroept. Laat hen Mij daarom gehoorzamen en in Mij geloven, opdat zij geleid zullen worden.
Soerat al Baqarah, vers 186

Dua Tawassul (Smeekbede van Bemiddeling)

Dua Kumayl (Smeekbede van Kumayl)

Dua al Marefat van Imam al Sadiq (a)

Videos

Hier kun je een lijst vinden van verschillende smeekbeden en ziarat (videos):

Scroll naar boven