Dua Kumayl (Smeekbede van Kumayl)

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Het is inmiddels weer donderdagavond en op deze avond voor de vrijdag is het aangeraden om Dua Kumayl te reciteren. Maar waar komt deze smeekbede nou eigenlijk vandaan?

Kumayl Ibn Ziyad was één van de vertrouwenspersonen van Imam Ali Ibn Abi Talib (a). Hoewel de naam van de dua je anders zou doen vermoeden, werd deze dua het eerst gereciteerd door de prachtige stem van Imam Ali (a). Volgens overleveringen van Allama Majlisi (Moge Allah tevreden over hem zijn) was Kumayl tijdens een specifieke nacht, de nacht van de 15e van Shaban,.in de moskee in Basra naar een lezing van Imam Ali (a) aan het luisteren. Imam Ali (a) zei:

“Wie in deze nacht wakker blijft vanwege toewijding aan God en de Dua van de Profeet Khizr (a) reciteert, zal zijn smeekbede ongetwijfeld worden gehoord en worden beantwoord.”

Toen de bijeenkomst was afgelopen, ging Kumayl naar de plek waar Imam Ali (a) zou overnachten en vroeg hem opnieuw de Dua van Profeet Khizr (a) te reciteren. Imam Ali (a) vroeg aan Kumayl om te gaan zitten en de dua die Imam Ali (a) aan Kumayl dicteerde tot zich te nemen en te herinneren.

Imam Ali (a) adviseerde Kumayl vervolgens om deze dua iedere donderdagavond te reciteren, of eenmaal per maand of op zijn minst eenmaal per jaar, zodat in de woorden van Imam Ali (a): “Allah hem zou beschermen van de duivelse plannen van de vijanden en de bedriegers. O Kumayl! Vanwege jouw broederschap en begrip geef ik jou deze eer en vertrouw ik jou deze dua toe!”

Uitleg betreft bepaalde stukjes

In de dua wordt onder andere gezegd:

Uitleg 1

اللّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تَحْبِسُ الدُّعأَ

O Allah! Vergeef me de zonden die de smeekbeden tegenhouden.

Volgens Imam al Sadiq (a) zijn deze zonden: onvoldoende geloof, niet meer geloven dat je gebeden worden gehoord (wanhoop), hypocriet zijn tegenover je broeders en zusters, het niet op tijd verrichten van het gebed en het niet voldoen aan de plichten jegens jouw ouders. (Anisul Lail).

Uitleg 2

Oh Allah! Vergeef de zonden die de hoop onderdrukken. 

Hoewel dit stukje weggelaten is uit de editie van Sheikh Abbas Qummi, het bestaat nog steeds in andere officiële boeken en nabeschouwingen van de ‘Du’a’.

Volgens Imam Sadiq (a), zijn de volgende zondes diegene die de hoop onderdrukken:

1.Wanhopen aan de genade van Allah.

2.Geen vertrouwen te hebben in Allah’s genade.

3.Iemand anders vertrouwen dan Allah

4.Ongeloof in Allah’s beloftes.

Imam Zainul Abidin (a) heeft in Sahifa Sajjadiya  verwezen naar een soortgelijk effect. Hij heeft gezegd: “De zoektocht van de ene behoeftige persoon naar de andere behoeftige persoon is een dwaasheid van zijn hersenen, en verlies van zijn gezond verstand. Oh Allah! Hoeveel mensen hebben gezocht naar de eer van U, en zijn vervolgens onteerd. Zij, die rijkdom zochten van anderen dan U, werden vervolgens met armoede terneergeslagen, en zij die grootheid zochten van anderen dan U, waren tegemoet gekomen met vernietiging.”

Muhammad Ibn ‘Aljaan vertelt: “Ooit werd ik zo noodlijdend, gelimiteerd en hulpeloos, dat ik besloot financiële steun te vragen aan Hassan Ibn Zaid, wie destijds de gouverneur van Medina was.  Aangezien hij een vriend van mij was, hoopte ik dat hij sympathiek zou zijn naar mij toe.  Onderweg naar het bestuurshuis, ontmoette ik Muhammad Ibn Abdulla, wie een kleinzoon was van Imam Muhammad Baqir (a)”.                                                              

Toen hij mijn verbaasdheid zag, vroeg hij mij waar naartoe ging. Ik heb hem geïnformeerd over alle omstandigheden, en ik heb hem verteld dat ik geen andere uitweg zag dan hulp vragen aan Hassan Ibn Zaid. Hij zei: “Jouw behoefte zal niet vervuld worden, voorwaar ik mijn oom, Imam Ja’far as Sadiq (a), horen zeggen dat Allah aan een van zijn Profeten het volgende heeft openbaard: – “Ik zweer bij Mijn Grootsheid en Verhevenheid dat ik de hoop zal verbreken van iedere persoon die hoopt, als reden van radeloosheid, hulp te krijgen van iemand anders als Mij, en Ik zal hem ten schande brengen in de ogen van de mensen, en Ik zal hem verder weg plaatsen van Mijn Genade en Welwillendheid. 

Hoopt Mijn dienaar, in zijn radeloosheid, op vergemakkelijking van iemand anders als Mij, terwijl Ik diegene ben die het lot bepaalt? Hoopt hij iets anders te krijgen van iemand anders, terwijl Ik de Toereikende en Gulle ben?’’ (Anisul Lail)

Uitleg 3

اللّهُمَّ اغْفِر لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تُغَيِّرُ النِّعَمَ

O Allah! Vergeef mij de zonden die goddelijke gunsten veranderen (in ongunsten). 

Imam al-Sadiq (a) heeft verklaard dat deze onder meer de volgende zonden vallen: (1) onrechtvaardigheid tegen mensen, (2) het tot zwijgen brengen van een Alim (geleerde) of het tegen hem zijn, (3) ondankbaarheid jegens Allah’s genade en (4) toewijzing van een deelgenoot aan Allah (polytheïsme). Imam al-Sadiq (a) heeft ook de volgende andere zonden onder deze categorie opgesomd: (1) het weergeven van iemands eigen armoede, (2) het verachten van Allah’s gunst en (3) het uiten van een klacht jegens Allah. (Anisul Lail)

Uitleg 4

اللّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الّذنُوبَ الّتي تُنْزِلُ البَلاَ

O Allah! Vergeef mij de zonden die tegenslagen doen neerdalen. 

Volgens Imam Zain al-Abidin (a), zouden de volgende zonden tegenslagen of aandoeningen meebrengen: (1) het loslaten van hulp aan mensen die zich in droefenis bevinden, (2) het loslaten van bijstand aan onderdrukte personen die om hulp roepen, en (3) het te niet doen van de verplichting van “het erkennen van het goede en het verbieden van het kwade (Amr bil Ma’ruf en Nahi Anil Munkar). (Anisul Lail)

Uitleg 5

اللّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تُنْزِلُ النِّقَمَ

O Allah! Vergeef mij de zonden die onheil doen neerdalen.

Volgens een Hadith (overlevering) zouden de volgende zonden onheil kunnen veroorzaken: (1) schending van een verdrag, (2) manifestatie van schandelijk gedrag, (3) publicatie van valsheid, (4) het geven van een oordeel die in strijd is met Allah’s openbaring, (5) het weigeren, of het voorkomen van de betaling van de zakaat, en (6) Minder geven/doen dan beloofd. (Malbubi)

Uitleg 6

اللّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تَهْتِكُ العِصَمَ

“O Allah! Vergeef mij de zonden die de beschermingen te niet doen gaan.”

Het woord ”Isam” is het meervoud van ”Ismat” wat onberispelijkheid  betekent. Hoewel onberispelijkheid gereserveerd is voor de Imams en de Profeten, wordt elke gezonde en volwassen persoon begiftigd door Allah met het vermogen om zich te kunnen verdedigen en verzetten tegen zonden en zichzelf kuis te houden. Maar het plegen van bepaalde zonden bestormt zijn bevoegdheden van de verdediging en vernietigt zelfs zijn onberispelijkheid, waarbij hij een loszinnige en een verdorven persoon kan worden.

Moge Allah ons beschermen tegen zulke zonden! Imam Jafar al Sadiq (a) heeft de volgende zonden onder degenen die iemands kuisheid beschaamd opgesomd: (1) het drinken van bedwelmende middelen, (2) gokken, (3) het overgeven van zichzelf aan toneelstukken die een spot of insultatie onder de mensen veroorzaken, (4) het roddelen over ondeugden of schanddaden van andere mensen en (5) het omgaan  met degenen die sceptisch of agnostisch zijn. (Anisul Lail) 

Bron: http://www.duas.org/kumayl.htm

© Copyright Ahlalbait Jongeren

De volgende recitatie van Abu Thar Al-Halawaji is prachtig en ontzettend handig om tegelijkertijd mee te lezen in het Engels!

https://www.youtube.com/watch?v=Us7VggN3uMs

Scroll naar boven