Veelbelovende romantiek

In de naam van Allah, de meest Barmhartige de meest Genadevolle 

Romantiek

‘Het is volle maan en het gefluister overstemt de stilte. De bomen wapperen door de wind. Samen zij aan zij. Bevangen door de liefde. Overschaduwd door romantiek.’

Inleiding

Er wordt vaak gesproken over romantiek, maar zelden wordt ingegaan op de grondbeginselen van de romantiek. Hier zal getracht worden om de filosofie van de romantiek nader onder de loep te nemen.  Daardoor zal men een betere kijk krijgen op de romantiek en zal men begrijpen wat de macht van de liefde inhoudt. Verder zal aandacht worden besteed aan het feit hoe men romantiek kan beleven. De filosofie van de romantiek zal tevens licht werpen op het gebied van de liefde binnen een relatie. Dit onderwerp zal vanuit het religieuze oogpunt besproken worden.

Licht van de romantiek

” 27. Gij doet de nacht in de dag overgaan en de dag in de nacht.. ” (Koran 3:27)

Allah wil hier de mens duidelijk maken, dat alleen Hij de macht heeft om de nacht in de dag en de dag in de nacht over te laten gaan. De dag gaat op een subtiele wijze over op de nacht. De zon gaat niet in één seconde onder, maar gaat langzaam onder en neemt veel tijd in beslag. Bij zonsondergang verkleurt de zon van de gele kleur tot de rode kleur. Uiteindelijk komt de zon minder goed in beeld en verdwijnt achter de horizon. Zo ook gaat de nacht niet meteen over op de dag. De zonsopkomst verloopt ook op een subtiele wijze.

Hiermee wil Allah de mens laten zien, dat een verandering van een situatie of een toestand altijd op een subtiele wijze moet verlopen. Zo zal de mens deze verandering beter en eerder accepteren. Zolang iets langzaam en subtiel verloopt, zal de liefde de boventoon voeren. Zolang de liefde de boventoon voert, zal de mens eerder geneigd zijn deze verandering aan te nemen. De macht van de liefde is het langzaam en subtiel veranderen van de ene situatie naar de andere situatie. Dit proces noemen we romantiek en vormt als één van de grondbeginselen waar de filosofie van de romantiek op gebaseerd is. Bij het aan- en uitdoen van een lamp, kan er dus geen sprake zijn van romantiek. Er is immers sprake van een snelle overgang van licht naar donker, die niet op een subtiele wijze verloopt.

Romantiek als basis

“43. O, gij die gelooft, komt niet tot het gebed als gij bedwelmd zijt..” (Koran 4:43)

Hier laat Allah weer zien hoe belangrijk de rol van de romantiek is, als basis om de islam te introduceren. Men moet iemand niet meteen dwingen om een vrome moslim te worden, maar het moet geleidelijk gebeuren. Zo heeft Allah tegen degenen die tot de Islam bekeerd waren, minder strenge regels voorgesteld. Voor hen was het drinken van alcohol toegestaan, zolang ze maar niet dronken het gebed gingen verrichten. Nadat deze mensen geleidelijk aan hun drankgebruik hadden verminderd, heeft Allah hen later bevolen om helemaal geen alcohol meer te drinken. Allah heeft de Islam dus geleidelijk geïntroduceerd. De opkomst van de Islam is dus gebaseerd op de filosofie van de romantiek. Het toepassen van de romantiek bij de introductie van de Islam, heeft van de Islam een wereldgodsdienst gemaakt.

Periodes van romantiek

De profeet Mohammed (s) heeft de Islam op een romantische wijze gepresenteerd. Dit betekent dat de visie van de romantiek bij de profeet al bekend was. Men kan nooit iets op een romantische wijze presenteren, als men zelf nooit de romantiek kan ervaren en beleven. Bovendien kan iets nooit op een romantische wijze gepresenteerd worden, als datgene geen romantiek bevat. Wil men als mens de romantiek gaan beleven, dan moet men dus de Islam omarmen en Ahlalbait (as) trouw volgen. Zo zal men daadwerkelijk kunnen genieten van de romantiek. De romantiek kan dan als iets waardevols beschouwd worden.

Ahlalbait (as) hebben de mens duidelijk gemaakt, dat ook Allah de voorkeur geeft aan de romantische periodes. Dit zijn de periodes waarin de zon opkomt en ondergaat. Ahlalbait (as) hebben de mens met nadruk op verwezen, dat vooral in deze twee periodes van een dag Allah de smeekgebeden van de mens aanvaardt. Bij het aanspreken van Allah, moet men echter wel altijd de juiste woorden gebruiken. Vandaar dat vooral voor deze romantische periodes van een dag in Sahife Sajjadië van Imam Sajjad (as) speciale smeekgebeden te vinden zijn. Het is van belang dat men daarvoor alleen deze smeekgebeden gebruikt, omdat alleen Ahlalbait (as) de ware romantiek hebben ervaren. Als men zich in deze periodes volledig toewijdt aan Allah, dan zal men ongetwijfeld romantiek gaan beleven. Deze belevenis van romantiek zal de mens dichter bij Allah brengen.

Slot

Dagelijks wordt ze thuis opgevrolijkt door het aanschouwen van het gezicht van haar vader. Ze is onlosmakelijk verbonden met haar moeder en is altijd gelukkig in de nabijheid van haar broers en zussen. Dit alles geeft ze op. Ze verlaat haar ouderlijke huis en vestigt zich in een nieuwe omgeving in een nieuw huis. Ze is zelfs bereid om haar leven te delen met een persoon, die ze slechts in een kort tijdsbestek uit haar leven heeft leren kennen. Een man hoort daarom zijn vrouw het meest lief te hebben. Wellicht zijn dit moeilijke tijden voor de vrouw om deze gewenningsperiode te doorstaan. Dit moet daarom op een romantische wijze verlopen. Op een manier waarop het hart gestreeld wordt.

Auteur: Mudi (actieflid onderzoekscomite en mediacomite)

 © Copyright Ahlalbait Jongeren

Scroll naar boven