Een vers als reden voor bekering

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Een vers was voor een atheïst de reden om zich tot de Islam te bekerenVele verzen waren voor atheïsten directe redenen geweest om zich in de vroegere tijden van de islam, de tijd van de openbarig van de heilige Koran, te bekeren tot de islam. Deze verzen hebben ook vandaag de dag dezelfde kracht om de harten en zielen van niet-moslims te raken.

Deze atheïst ontkende het bestaan van God en bespotte de gelovigen.

Hij was trots op zijn ongeloof en het feit dat hij atheïst was. Hij zei altijd: ‘’Als Allah (swt) bestaat, waarom komt Hij dan zelf niet opdagen?”

Allah (swt) wilde hem tot het onvermoede brengen.

Hij droomde dat hij aan het verdrinken was en op het moment dat hij dichtbij de dood kwam schreeuwde hij: ‘’ O God!!!”

Hij werd schreeuwend wakker en zijn lichaam trilde.  Hij was verbaasd en fluisterde tegen zichzelf:        “Hoe is het mogelijk! Hoe kan ik het bestaan van God voelen? Terwijl ik Ultra-atheïst ben!!!”

De volgende dag herhaalde dezelfde scene in zijn droom.  Op het moment dat hij op het punt stond te verdrinken zocht hij zijn toevlucht bij God, schrok wakker en begon met het lezen van de Koran.

Tot zijn verbazing, kwam hij een vers tegen waarin werd beschreven dat op het moment van verdrinking toevlucht alleen bij God wordt gezocht om gered te worden.

Hij had nooit verwacht een dergelijke betekenis in de Koran te lezen!

“Als u een ongeval op zee overkomt, worden de valse godheden, welke gij aanroept, door u vergeten, behalve Hij zelf, maar wanneer Hij u redt en op het droge brengt, wendt gij u van Hem af, en keert tot uwe afgoden terug; want de mens is ondankbaar.’’ (Surat Al-Israa, vers 67)

Hij zei opeens: “O deze woorden kunnen niet zijn verzonnen door een man die 1400 jaar in een woestijn leefde en nooit gedurende zijn leven heeft gevaren. Hoe kon een mens zoals hij het gevoel van een persoon die op het punt staat te verdrinken zo nauwkeurig beschrijven. O Allah (swt) hij is een  waarheidsgetrouwe Profeet (s), oprecht in zijn uitspraken.”

Deze vers was de reden dat hij een moslim werd.  Alle lof komt Allah (swt) toe voor de zegen van de Islam.

Beste broeder en zuster in het geloof: deel deze artikelen, zodat het hopelijk een reden zal zijn voor leiding, zo God het wil.

Auteur: Abduldaem Al-Kaheel (http://www.kaheel7.com/eng)

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Scroll naar boven