Fatima al-Zahra (a) en het juiste gebed voor het slapen

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Het is overgeleverd dat Fatima al-Zahra (a) het volgende interessante verhaal verteld heeft:

“Op een dag bereide ik me voor om te gaan slapen, totdat mijn vader, de Profeet Mohammed (s), opeens mijn kamer binnen kwam.

Hij (s) zei: “Mijn geliefde dochter, Fatima al-Zahra! Ga nooit slapen voordat je de volgende vier dingen hebt gedaan! Eerst moet je de hele Koran lezen van het begin tot het einde. Ten tweede moet je de Profeten van Allah (swt) vragen om hun bemiddeling na je dood. Ten derde moet je alle gelovigen tevreden maken met je. Als laatste, moet je naar Mekka gaan, en de bedevaart verrichtten.” Na dit gezegd te hebben, begon mijn vader met zijn gebed en moest ik wachten tot hij klaar was, voordat ik hem mijn vraag kon stellen.”

“Ik zei vol verwarring: “Oh, boodschapper van Allah! Je hebt me de opdracht gegeven vier dingen te doen voor het slapen. Maar mijn geliefde vader, ik kan mezelf niet voorstellen dit alles uit te voeren! Ik ben niet in staat dit allemaal te verrichtten op dit late uur!”

De profeet Mohammed (s) glimlachte en antwoordde: “Als je 3 keer Surah Ikhlas leest, is dat alsof je de hele Koran gelezen hebt. Als je groeten geeft aan mij en andere grote profeten, zullen we na je dood voor je bemiddelen. Als je voor de gelovigen bidt, maak je ze gelukkig en tevreden. En als laatste als je ‘Subhanallahe, Walhamdulillahe, Wala Ilaaha Illallahe, Wallahu Akbar’ zegt, is het alsof je de bedevaart verricht hebt.”

Bron: dit stuk is vertaald uit: http://www.ezsoftech.com/islamic/

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Scroll naar boven