Het effect van religie en tevredenheid op je innerlijke rust

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Iedereen verlangt naar rijkdom. De reden daarvoor lijkt eenvoudig namelijk om innerlijke rust te vinden en geen zorgen meer te hoeven kennen. Aangezien geld in onze eeuw en in al de voorgaande eeuwen een belangrijk rol heeft gespeeld. Echter de meesten hebben niet in de gaten dat rijkdom niet altijd leidt tot het rustige, vrolijke en zorgeloze leven waar iedereen wel naar verlangt en droomt. Iemand die heel rijk is kan zich van binnen toch heel ‘arm’ voelen en iemand die heel arm is kan zich van binnen toch heel rijk voelen, zolang diegene tevredenheid als de beste eigenschap heeft.

Imam Al-Baqir (a) zei: ‘Wie tevreden is met wat Allah (swt) hem heeft gegeven, is rijker dan de rijkste.’ Laten we eerst kijken naar de betekenis van het woord ‘Tevredenheid’. Tevredenheid is: Méér dan vrede, verzadigd, zelfvoldoening; Het is goed zo. Ik verlang niets meer.

Wat maakt ons nou eigenlijk daadwerkelijk rijk? Zijn het al die euro’s op de bank? Een dure auto? Of dat grote paleis aan de heuvel? Een mens kan enorm veel bezitten, maar toch steeds meer verlangen naar iets groter, beter, mooier oftewel het gras is groener bij de buren en zodoende blijft de mens ontevreden met wat Allah (swt) hem heeft gegeven. Door voortdurend te kijken naar mensen die veel meer bezitten dan hijzelf en te vergeten dat hij voldoende heeft en meer in zijn bezit heeft in vergelijking tot vele andere die het met minder moeten doen. Zo kan hij slapeloze nachten doorbrengen omdat hij 2 miljoen euro heeft verloren in een zakendeal, terwijl hij vergeet dat hij nog 100 miljoen euro op zijn banksaldo heeft staan. Iemand anders kan juist heel weinig bezitten en net genoeg geld hebben om zijn gezin te kunnen onderhouden, maar toch rustig en zorgeloos de nacht doorbrengen. Dit komt doordat hij al tevreden is als hij zijn familie vandaag te eten heeft kunnen geven.

Zoals je wel merkt vind je tevredenheid niet in het materiële maar in het immateriële. Allah (swt) heeft dit zo gedaan, zodat rijken en armen beiden een rustig en gelukkig leven kunnen leiden en de verschillen tussen beiden wegvallen.

Allah (swt) heeft in zijn heilige boek gezegd: ‘En laat hun bezittingen en hun kinderen op jou geen (goede) indruk maken; Allah wenst hen slechts daarmee te straffen in dit leven’ [Koran: Al Taubah, 85]

Imam Ali (a) heeft gezegd: ”Tevredenheid is een schat die niet opraakt.” Als je een schat hebt gevonden die duizend euro waard is, dan zal er een tijd komen waarin het geld opraakt nadat je er dingen mee hebt gekocht. Maar tevredenheid kun je altijd hebben in welvarende en minder welvarende tijden. Het is een schat die voor innerlijke rust zorgt en eindeloos is.

Alleen tevredenheid bezitten gaat moeilijk zonder het kennen van de juiste religie. Deze moeten samen hand in hand gaan voor een optimaal resultaat. Het geloof zorgt ervoor dat iemand sterk in de voeten staat wanneer hij moeilijke tijden meemaakt. Want ook al verliest hij bepaalde dingen in dit leven, zoals; dierbaren, geld of andere dingen op verschillende gebieden, of kan hij bepaalde doelen niet waarmaken, toch weet hij dat dit leven op een gegeven moment zal eindigen en vergankelijk is. Als hij geduld toont en tevredenheid uitstraalt, dan is hij zeker van dat hij zijn beloning van Allah (swt) ervoor zal terugkrijgen in het hiernamaals. Want wat we ook verliezen, we zullen er Insha’Allah veel voor terugkrijgen. Maar als we even terugdenken aan de ongelovigen. Zij zien dit leven als hun enige kans om iets te bereiken, aangezien zij niet geloven in God en het hiernamaals.

Als zij hun doel niet bereiken in dit leven, of wanneer het even niet meezit dan zullen zij het heel erg moeilijk krijgen. Als je je enige kans hebt verprutst, dan zie je het niet meer zitten en is zelfmoord of het verslaafd raken aan bepaalde middelen vaak het gevolg hiervan.

In tegenstelling tot de gelovige die geduld heeft. Als dit leven even niet meezit, dan hoopt hij op een beter leven na deze. Hij zal dan zijn best doen voor het komende leven, omdat het hiernamaals toch het belangrijkste en oneindige is.

Allah (swt) heeft in zijn heilige boek de Koran gezegd: ‘’Voorwaar, de verliezers zijn degenen die zichzelf en hun familie (door hun slechte bestemming) verlies toebrengen op de Dag der Opstanding. Weet dat dat het duidelijke verlies is.’’ [Koran: Az Zoemar, 15]

Allah (swt) heeft in zijn heilige boek de Koran gezegd: “Wie het goede doet, man of vrouw, en hij gelooft; voorwaar, aan hem geven Wij een goed leven” [Koran: el Nahl, 97].

Er werd gevraagd aan Imam Ali (a); Wat is de verklaring (tafsier) van deze vers, vooral het gedeelte; ‘aan hem geven Wij een goede leven’? Imam Ali (a) antwoordde en zei: “Met ‘een goed leven’ wordt bedoeld: tevredenheid”.

Als we kijken naar de moslimgemeenschap zien we toch dat niet iedere moslim tevredenheid toont. Maar wie het ware geloof kent, zal tevens ‘tevredenheid’ uitstralen. Bedank Allah (swt) om alles wat hij je heeft gegeven en kijk altijd naar de mensen die het met minder moeten doen of die het moeilijker hebben dan jou. Degene die ontevreden is leeft in onrust en in beroering. Natuurlijk moet je pas tevreden zijn, nadat je aan een belangrijk voorwaarde hebt voldaan; Je moet je best hebben gedaan om je doel te bereiken, maar als het vervolgens echt niet lukt om je doel te bereiken moet je gewoon tevreden zijn met je situatie.

Allah (swt) heeft in zijn heilige boek de Koran gezegd: “Allah belast niemand dan volgens zijn vermogen”. [Koran Al Baqarah, 286]

We moeten ook altijd kijken naar onze grote voorbeeld; Ahlalbait (a). Je moet eens denken aan de manier waarop zij leefden en hoeveel zij in hun bezit hadden. Ze hadden namelijk heel weinig (in materiële zin), maar ze waren heel erg tevreden en leefden in harmonie met elkaar. Je moet deze onfeilbaren als toonbeeld gebruiken en als een richtlijn nemen voor je eigen leven. Toch is er alleen één ding waar we nooit tevreden over moeten zijn en dat is namelijk ons gebed. We moeten nooit denken dat we Allah (swt) genoeg hebben aanbeden. Je moet nooit tevreden zijn over het aantal gebeden die je hebt verricht en je moet altijd bereidwillig zijn om dichter bij Allah te komen. Zo moet een goede daad jouw niet tot arrogantie leiden maar een slechte daad tot diep berouw.

We hebben het onderwerp tevredenheid hier het meest besproken vanuit het geldprobleem, omdat dit toch wel de grootste zorg blijft voor mensen van alle leeftijden. Natuurlijk kun je ook tevreden zijn op veel andere gebieden, zoals: Status, gezondheid, gezin etc.. Als we een smeekgebed (dua) doen moeten we niet alleen om rijkdom, geld of andere aardse kwesties vragen; we moeten van Allah (swt) ook verlangen dat hij ons tevredenheid schenkt. Want als Allah (swt) ons alleen met materiële rijkdom zou zegenen zonder tevredenheid, dan zal onze hebzucht geen einde kennen en zullen we de rust nooit vinden.

Het streven van elke mens is naar innerlijke rust en blijheid vinden in dit leven. Dit kun je bereiken door tevreden te zijn. Hoe sterker je in je geloof staat, des te meer je tevreden zal zijn met je bestemde lot.

Tevredenheid zit in het hart; je kunt de eigenaar in een krot vinden of in een kasteel.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Scroll naar boven