Imam Zainul Abiddin’ s (a) reactie op mishandeling of belediging

In de naam van Allah de meest Barmhartige de meest Genadevolle 

Op een dag bevond onze vierde Imam, Imam al-Sajjad (a) zich, in het gezelschap van zijn aanhangers. Op een gegeven moment benaderde een man, die tot de verwanten van de Imam behoorde, en begon Imam Zainull Abiddin, al-Sajjad, (a) te beledigen. De naam van deze man was al-Hassan Ibn al-Muthanna. Imam Zainul Abiddin (a) negeerde deze man en zei nadat de man hem verlaten had aan zijn metgezellen: “Jullie hebben gehoord wat die man tegen me heeft gezegd, ik wil graag dat jullie met me meekomen om te horen wat ik hem daarop zal antwoorden.”

De metgezellen van Imam Zainul Abedeen (a) zeiden toen: “Wij zullen met u meekomen, alhoewel wij hadden gewenst dat u of wij (een soortgelijke reactie) aan hem zouden zeggen.” Imam Zainul Abiddin (a) zei terwijl hij naar het huis van deze man liep: “En zij, die wanneer zij een slechte daad begaan of zichzelf onrecht aandoen Allah gedenken en om vergiffenis vragen voor hun zonden – wie kan deze zonden vergeven buiten Allah? – en niet volharden in hun (slechte) daden tegen beter weten in,(Koran 3: 135). 

Zijn metgezellen die dit hoorden kwamen tot de conclusie dat Imam Zainul Abiddin (a) slechts vriendelijke woorden tegen de man zou zeggen. Imam Zainul Abiddin (a) bereikte al-Hassan Ibn al-Muthanna’ s huis en zei: ” Vertel hem dat dit Zainul Abedeen (a) is.”

De man hoorde dit en kwam uit het huis en was voorbereid voor een ontmoeting. Hij was er zeker van dat Imam Zainul Abiddin (a) slechts gekomen is om wraak te nemen op zijn uitlatingen. Toen al-Hassan al-Muthanna verscheen zei Imam Zainul Abiddin (a): ” Mijn Broeder! U bent naar me gekomen en hebt iets gezegd. Als dat wat u hebt gezegd daadwerkelijk op mij van toepassing is, dan streef ik naar vergiffenis bij Allah (SWT); en als u mij onterecht heeft beschuldigd terwijl ik onschuldig ben, dan vraag ik Allah (SWT) om u te vergeven! ” 

Toen de man deze woorden van Imam Zainul Abedeen (a) hoorde kuste hij het voorhoofd van de Imam (a) en zei: ” Ik beschuldigde u van dingen waarvan u onschuldig bent. Deze woorden beschrijven mij als persoon.” 

Moraal: Wordt nooit boos op iemand die boos is – het laat twee mensen een strijd beginnen. Het maakt niet uit hoe andere mensen jou behandelen, je moet altijd een perfecte moraal (Akhlaq) hanteren.

 

© Copyright Ahlalbait Jongeren

 
Vertaald uit: http://www.ezsoftech.com/

Scroll naar boven