Korte verhaal: wat is de prijs van het paradijs?

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Een man vroeg de Profeet (s): “O boodschapper van Allah, is er een prijs voor het Paradijs?” De Profeet antwoordde: “Ja”. De man vraagt: “Wat is de prijs?” De Profeet zei: “Laa Ilaaha Illah Allah zeggen met oprechtheid door de dienaar van Allah”. De man vraagt: “Wat is deze oprechtheid?” De Profeet zei daarop: “Daadwerkelijk de boodschap volgen die ik geopenbaard kreeg van God en liefde hebben voor mijn nageslacht (Ahlalbait (a))”. De man vroeg: “Mogen mijn vader en moeder worden opgeofferd voor uw veiligheid, behoort dit tot de rechten van de liefde voor Ahlalbait”. De Profeet zei: “Zeker, de liefde voor Ahlalbait is de grootste recht hiervan”.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Scroll naar boven