Misschien is datgene wat langzamer is verlopen beter voor mij…

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Een Algerijnse vrouw was alleen en huilend op het vliegveld in Jeddah. Men was haar vergeten en ze had haar vliegtuig gemist. Maar God van boven de troon vergeet niets en niemand.

Halverwege de route tussen Jeddah en Algerije en tussen hemel en aarde, hoorde de piloot krakende geluiden. Hierdoor was hij gedwongen om terug te keren naar het vliegveld in Jeddah voor een noodlanding.
De medewerkers op het vliegveld konden geen ruimte vinden voor de passagiers van de noodlanding om te verblijven totdat het vliegtuig werd gerepareerd. De enige ruimte die beschikbaar bleek voor deze groep mensen was de ruimte waarin de Algerijnse vrouw aan het huilen was.

Hoe verbaasd was de Algerijnse vrouw wanneer ze de passagiers uit haar gemiste vliegtuig opeens voor haar zag staan in dezelfde ruimte? Dacht ze dat het een droom was? Of dat haar geloof in God groter is?


Toen de ingenieurs het vliegtuig onderzochten, konden ze geen defect vinden. Alle onderdelen van het vliegtuig waren intact en er waren geen problemen.

Wacht even!! Er werd een noodtoestand verklaard voor haar! Het vliegtuig was al halverwege de vlucht naar de eindbestemming en moest terugkeren voor haar! Tweehonderd passagiers kregen vertraging voor haar! Ingenieurs en reparateurs werden opgeroepen en waren lang bezig om het probleem te detecteren, terwijl er geen probleem was te vinden! Allemaal speciaal voor haar!

Welke smeekgebed heeft zij gedaan? Welk geloof droeg zij bij zich toen haar hart het begaf van angst? En welke handen staken uit naar de hemel naar God toe met het smeekgebed? En welke traan heeft ervoor gezorgd dat het lot zo veranderde?

Het is van Zahra Dmnati, een Algerijnse vrouw die zich vanuit het soennisme naar het shjiisme bekeerde. In een interview met de pers vertelt ze over het wonder dat haar overkwam: “Nadat ik mijn hoop had verloren, richtte ik met mijn hart naar God toe en zei: als mijn bekering de waarheid is, en als diegenen waarvoor ik bekeerd ben bij u grote waarde hebben (Ahlalbait (a)), help mij dan met mijn probleem, want ik ken niemand hier en heb geen geld bij me.” Ze vertelt vervolgens: “Toen ik net klaar was met dit smeekgebed, hoorde ik de omroep dat het vliegtuig dat onderweg was naar Algerije een technische probleem had en dat het vliegtuig terug zal keren naar Jeddah. Toen ik dit hoorde, wist ik dat er iets was gebeurd. Toen ik vervolgens aan boord ging van het vliegtuig, richtte ik me tot de qibla en zei: ik wou dat de mensheid wist dat God mij vergeven had en mij het juiste pad heeft getoond.”

Als alles van je afgenomen wordt en alle deuren zich voor je sluiten, moet je je het volgende herinneren: God gaat nooit weg, God vergeet nooit, God is dichtbij. Hij beantwoordt de smeekgebeden van de gelovigen. Ook nu, na het tijdperk van de profeten kan een smeekgebed het lot veranderen. Er is nog hoop!


© Copyright Ahlalbait Jongeren

Scroll naar boven