Verhaal met moraal (Imam Reza)

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

De bedienden van koning Mamun Rashid waren zeer boos dat hij onze 8ste Imam, Imam Raza (a), zijn erfgenaam had gemaakt. Om Imam Raza (a) te tonen dat zij hem niet eerbiedigden, besloten de bedienden van Mamun Rashid dat als de 8ste Imam, Imam Raza (a), aan het hof kwam zij niet de deuren zouden openen, of de gordijnen zouden opheffen om Imam Raza (a) door te laten.

Die dag toen Imam Raza (a) aan het hof kwam, openden de deuren en de gordijnen vanzelf voor Imam Raza (a) onder het bevel van Allah(swt). De bedienden werden zeer bang en beschaamd en hervatten hun plicht van het openen van de deuren en de gordijnen voor Imam Raza (a).

Moraal: Niemand kan je iets aandoen wanneer Allah voor u zorgt, aangezien Allah het krachtigst is en controle heeft over alles.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Scroll naar boven