Wat is de rol van religie in het vormen van een moreel karakter?

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle,

Ik zit een boek te lezen in de trein als ik ineens achter mij hoor: “Ach ja, we leven maar één keer, dus geniet ervan boys!”. Met mijn hoofd schuddend, richtte ik mijn ogen weer op de tekst uit mijn boek en las ik verder, terwijl de groep mannen achter mij luidruchtigheid veroorzaakten in de trein door de metal muziek uit hun telefoon en hun kaatsende glazen van bier. Weer een gebrek aan moraliteit en discipline, dacht ik bij mezelf. Toen een oude Nederlandse man trillend met zijn stok vasthield aan de leuning op zoek naar een plaats om te kunnen zitten, stond ik voor hem op.

Het leven van een religieus persoon wordt bestuurd door zijn geloof in God, de Enige die hoger staat dan hem. Religie zal de volgers van een religie het gevoel van verantwoordelijkheid – gerelateerd aan wereldse zaken en zaken uit het hiernamaals – geven, voordat hij van plan is om te handelen. Deze aanpak zal een religieus persoon over het algemeen meer in staat bieden om een moreel karakter te vormen dan een niet-religieus persoon. Dit is dus wat een religieus persoon beter maakt dan een wereldlijke of atheïstische persoon.

Het is erg duidelijk dat de wereldlijke manier van denken – vanwege de beperkte reikwijdte (het fysieke aspect van het leven alleen) – geen cruciale rol speelt in de vorming van een moreel karakter zoals religie dat doet. Veel mensen hebben hun innerlijke natuur genegeerd door afwijzing van hun Schepper. Mensen die het bestaan van God ontkennen, volgen hun egocentrische karakters om hun oneindige materialistische verlangens te vervullen met betrekking tot hun materialistische geluk op aarde, zonder na te denken over het leven na de dood. Mensen zijn egoïstisch geworden door hun liefde voor het materiële, waarbij zij alleen denken aan zichzelf en wat van hen is. De morele principes liefde, zorg, barmhartigheid, nederigheid, vrijheid, tolerantie en wederzijdse respect zijn vervangen door waarden als haat, misbruik, ellende, trots, onrecht, intolerantie en slachtpartijen. De sociale kwalen die de wereld hebben getroffen zijn een gevolg van sommige mensen die er niet in zijn geslaagd om de kernwaarden van moraliteit te begrijpen.

Religie is een manier van leven. Een moslim of moslima zijn is niet alleen het geloven in één God en in Zijn Boodschapper, de Profeet Mohammed (s). Religie bestuur het leven van een gelovige op een positieve manier, waardoor de handelingen van een gelovige worden verricht omwille van Allah (swt), de Verhevene. Iedere handeling die een gelovige verricht met de zuivere intentie, verricht hij of zij alleen om Allah (swt) tevreden te stellen en om de mens te dienen. Dit is de reden dat een gelovige geen complimenten of dankbaarheid van de mens verwacht, omdat zijn beloning al klaar ligt bij zijn Heer. De islam heeft de gelovige puzzelstukjes gegeven om een moreel karakter te vormen. Nu nog aan jou om deze puzzelstukjes bij elkaar te pakken en een geheel te vormen met de hulp van de twaalf reflecties van de Profeet Mohammed (s).

“Alstublieft meneer, gaat u maar zitten!”, zei ik. Hij keek mij aan en liep voorzichtig met trillende benen naar de zitplaats. “Hartelijk dank, mevrouw”, zei hij tegen mij. Ik keek met een glimlach naar de grond en zei: “Dank is aan God, meneer.”

Allah (swt) is mijn Schepper van Wie Barmhartigheid en eeuwige goedheid afkomstig is. Het houden van Hem opent een nieuwe licht in het leven. Zijn Rechtvaardigheid, Zijn Vergeving, Zijn Liefde en Zijn Genade vormen dit licht in een verscheurde maatschappij én in de ziel van een burger die zijn gevoel van rechtvaardigheid nergens terug kan vinden in de maatschappij. Allah is Rechtvaardig. Het ontkennen van Allah (swt) is het ontkennen van al deze humane waarden.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Scroll naar boven