Hijab, de bevrijdende kracht

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle 

Gehoorzaamheid speelt een belangrijke rol in ons leven, we hebben er dagelijks op verschillende manieren mee te maken. Veel personen om ons heen verwachten telkens dat wij gehoorzaam zijn aan hen en wanneer wij dat niet zijn, dan zullen wij daar de consequenties van ondervinden. Neem bijvoorbeeld onze studie.

Wanneer wij een tentamen hebben en wij niet op komen dagen, zullen we een onvoldoende krijgen. Wat voor de meeste mensen ook erg belangrijk is, is het behouden van hun baan. Zij zullen hierdoor proberen om zich zoveel mogelijk aan de regels te houden van hun werkgever. Want als zij bijvoorbeeld te vaak te laat komen of zich misdragen op de werkvloer dan weten zij dat zij hierom ontslagen kunnen worden. Zo leren wij in het dagelijkse leven dat het ongehoorzaam zijn aan bepaalde regels een afwijzing (uit ons voorbeeld het ontslag) tot gevolg kan hebben. Voor jezelf geldt hetzelfde: als je teleurgesteld bent doordat iemand bepaalde afspraken niet aan jou nakomt, dan zul je niet snel meer met diegene samenwerken.

Mensen hechten dus veel belang aan gehoorzaamheid, maar je zult alleen gehoorzaam zijn aan iemand als jij daar iets voor terug krijgt: we hebben net al het voorbeeld van de baan genoemd, maar het kan ook gaan om iets wat niet materieel is, zoals tevredenheid. Het zit in de aard van de mens dat hij graag wilt dat anderen tevreden over hem zijn. Laten we eens kijken naar de vrouw.

Wanneer wij op straat om ons heen kijken zien wij dat de vrouw elke dag weer haar uiterste best doet om bewust of onbewust de tevredenheid van de mensen om haar heen voor zich te winnen. Dit probeert zij te bereiken met haar kleding waarmee zij haar vrouwelijke vormen sterk accentueert, haar make-up waarmee ze haar ogen en lippen verleidelijker maakt en de andere dingen die hierbij kunnen komen kijken, zoals parfum, sieraden, noem maar op. Zij wordt hierbij gestimuleerd door het ideaalbeeld dat de maatschappij heeft gecreëerd en waaraan een vrouw zou moeten voldoen.

Ik heb hierbij opzettelijk niet de haardracht genoemd. Want of de vrouw nou haar haren laat zien of een hoofddoek draagt: wanneer zij de schoonheid van haar lichaam en gezicht accentueert, dan zal dit hetzelfde effect op de mensen om haar heen hebben. Het effect van verleiding en aandacht. Het maakt hierbij dus niet uit of je een hoofddoek draagt of niet. En ik gebruik expres het woord hoofddoek, omdat in deze context (de context van een vrouw met heel strakke kleren en extra veel make-up op), in deze context is haar hoofddoek inderdaad niet meer dan een doek dat haar hoofd bedekt. Haar hoofd en niets anders dan haar hoofd. Het heeft totaal de waarde verloren waar het in eerste instantie voor zou moeten dienen. Het heeft totaal de betekenis verloren die Allah (swt) eraan heeft toegekend toen hij de vrouw voorschreef de Hijaab te dragen.

Ik hoop van harte beste zusters, dat jullie ook begrijpen dat dit geen Hijaab is, zoals Allah (swt) deze aan ons heeft voorgeschreven. En om dit te beseffen hoeven we er nog niet eens de Koran en Ahadith op na te slaan. Door logisch beredeneren kunnen we er met ons verstand al achter komen dat het nooit zou kunnen zijn dat iemand als Allah (swt), de Almachtige, de Alwetende, die over elk kleine molecuul heeft nagedacht en alles op deze wereld een functie en betekenis heeft toegeschreven, iets als een hoofddoekje zou voorschrijven zonder daar ook een betekenis en een voordeel voor de vrouw aan te ontlenen.

Allah (swt) zegt in Soerat Al-Ahzaab aya 59 het volgende:

”O profeet! Zeg tegen uw vrouwen en uw dochters en de vrouwen der gelovigen dat zij een gedeelte van haar omslagdoeken over haar (hoofd) laten hangen. Dit is beter, opdat zij mogen worden onderscheiden en niet lastig worden gevallen. En Allah is Vergevensgezind, Genadevol” (Koran: al-Ahzaab, 59)

Allah (swt) toont ons in dit vers de functies van de Hijaab voor de vrouw, namelijk het uiten van haar identiteit (‘’Opdat zij mogen worden onderscheiden’’) en het beschermen van de Islamitische vrouw (‘’En niet lastig worden gevallen’’). Als de Hijaab er werkelijk zo uit zou moeten zien zoals wij deze bij veel vrouwen aanschouwen (strakke kleren en heupwiegend, bijna dansend, over straat gaan), dan zou het betekenen dat Allah (swt) gefaald heeft bij het opleggen van de maatregel ‘Hijaab’. Waarmee Hij had willen voorkomen dat de vrouw op straat lastig gevallen zou worden. Want een vrouw met deze vorm van Hijaab trekt evenveel en dezelfde soort aandacht als een vrouw met dezelfde kleding en make-up, maar dan zonder hoofddoek. Maar Allah (swt) is de Meest Volmaakte en het zou dus nooit zo kunnen zijn dat Hij faalt en het probleem ligt dus ook bij de mens zelf, die het concept Hijaab niet altijd even goed heeft begrepen. En omdat veel moslima’s niet beseffen wat Hijaab precies inhoudt of er in elk geval niet optimaal naar proberen te leven, dragen zij een verkeerd en vertekend beeld uit naar de niet-islamitische (vooral Westerse) wereld. Het beeld van onderdrukking.

Want zo’n Westerse niet-moslim ziet zelf ook dat Samira er hetzelfde uitziet als Katrien qua verschijning en gedrag (bij wijze van), behalve dat Samira een doekje om haar hoofd heeft en Katrien niet. En omdat ze er hetzelfde uitzien lijkt het voor de Westerling alsof die hoofddoek geen functie heeft, behalve dat hij er erg verstikkend en warm uitziet. En als Samira dan gevraagd wordt waarom zij die hoofddoek draagt, dan zijn er twee mogelijkheden:

1. Samira weet het niet, ‘het hoort nou eenmaal bij mijn geloof’

2. Samira antwoord dat de Hijaab ervoor dient om de vrouw er niet verleidelijk uit te laten zien en haar te beschermen tegen de blikken van de man

In beide gevallen zal de Westerling de Hijaab zien als onderdrukking. Dat ze iets doet waarvan ze niet weet waarom ze het eigenlijk doet kan erop wijzen dat iemand haar dwingt het te doen en als zij zegt dat ‘ze er niet verleidelijk uit mag zien’ dan denkt die Westerling ‘ach ga toch weg! Je ziet er hetzelfde uit als Katrien, of je nou wel of niet dat doekje om je kop hebt!’. Voor de Westerling is de hoofddoek dan iets wat geen functie heeft en in deze context heeft de Westerling helemaal gelijk.

De hijaab is echter een goddelijk bevel dat in de Koran duidelijk genoemd wordt en net als de andere verplichtingen die Allah ons gesteld heeft, is het de plicht van een moslima om ook dit bevel na te komen. Het verschrikkelijke lot van de vrouwen die zich niet aan dit bevel houden is geschetst in de volgende hadith:

De profeet Mohammed (s) zei: ‘‘Twee groepen inwoners van het vuur heb ik in mijn tijd nog niet gezien: Mensen met zwepen, zoals de staarten van de koeien, waarmee zij de mensen slaan. En vrouwen die gekleed doch naakt zijn, heupwiegend en anderen hiertoe ook brengend. Hun hoofden zijn als de bulten van wiegende kamelen. Zij zullen het paradijs niet binnentreden en zij zullen haar geur niet ruiken ook al is haar geur van verre afstand te ruiken.’’

Allah (swt) heeft zowel de vrouw als de man van specifieke gevoelsmatige eigenschappen voorzien en op basis van deze verschillende eigenschappen heeft Hij hen tevens van verschillende kledingvoorschriften voorzien. Dit is dan ook de reden waarom Allah (swt) de Islamitische vrouw heeft opgedragen om haar gehele lichaam te bedekken in de aanwezigheid van niet-Mahram mannen, het gezicht en de handen uitgezonderd. Allah zegt hierover in Zijn Heilige Boek:

‘”En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook haar ogen neergeslagen houden en hun passies beheersen, en dat zij haar schoonheid niet tonen dan hetgeen ervan zichtbaar moet zijn, en dat zij haar hoofddoeken over haar boezem laten hangen(…)” (Koran: an-Nour, 31)

Behalve dat het gehele lichaam, behalve het gezicht en de handen, bedekt moet zijn, zijn er nog andere kledingvoorschriften waar de Hijaab aan moet voldoen: het moet wijd zijn zodat de vrouwelijke vormen niet geaccentueerd worden de kleren mogen niet doorzichtig zijn. Ze mogen niet te opvallend zijn van kleur of stof omdat ze daarmee alsnog de aandacht kunnen trekken etc.

De Islam geeft geen concrete kledingsstijl aan die elke Islamitische vrouw zou moeten dragen, zoals de zwarte abaya, zolang het aan bovenstaande regels voldoet.

De meeste Islamitische vrouwen kennen deze regels wel, maar toch houdt nog steeds niet iedereen zich eraan. De verleiding van het dragen van opvallende kleding volgens de laatste mode, die vaak niet voldoet aan de Islamitische kledingsvoorschriften, om daarmee de aandacht van de mensen om haar heen te krijgen is vaak nog te groot. En dit is een teken van een zwak imaan. Een teken dat de liefde van deze dame voor de Heer die haar geschapen heeft, nog steeds niet sterk genoeg is. Want als deze liefde echt zo sterk was, dan zou zij alles doen wat Hij haar opdraagt om zo Zijn tevredenheid te winnen. Dit kun je ook vaak zien aan sommige meisjes die geen Hijaab dragen en er hun hele leven tegen zijn, maar dan opeens verliefd worden op een jongen die alleen maar met haar wil trouwen als ze een Hijaab draagt. Je ziet dan dat deze meisjes heel snel en makkelijk die hoofddoek om doen. Zo is dat met alles. Een minnaar heeft alles voor zijn beminde over, omdat zijn liefde voor haar zo sterk is.

Een Islamitische vrouw met een sterke imaan echter, die uit liefde voor Allah (swt) Zijn regels wel in acht neemt en haar best doet om deze na te volgen, wil buitenshuis op niemand indruk maken, behalve op Allah (swt). Ze interesseert zich niet voor het feit of mannen haar wel of niet aantrekkelijk vinden, of dat ze indruk maakt op de mensen om haar heen met haar verschijning. Ze verlaat haar huis als een deel van het menselijke ras dat puilt van de zelfvertrouwen en niet als iemand die blikken, aandacht en woorden van anderen nodig heeft om haar zelfvertrouwen en eigenwaarde aan te ontlenen.

Behalve dat de hijaab aan uiterlijke voorwaarden moet voldoen, dient de hijaab ook in het gedrag van de moslima naar voren te komen. Zij dient kuisheid uit te dragen. De belangrijkste sleutelwoorden hierbij zijn, behalve het bedekt gekleed gaan: schaamte en bescheidenheid. Een moslima dient niet opvallend te lopen (heupwiegend is helemaal uit den boze!!), hoort haar blik neer te slaan in aanwezigheid van mannen en is bescheiden in haar spraak. De manier van praten mag niet te luid zijn of verleidelijk.

In tegenstelling tot wat men in het Westen denkt, staat de Hijaab niet voor onderdrukking en geforceerde stilte. De Hijaab is een barrière, een schild, een bescherming. Het is niet het symbool van terrorisme, maar het staat voor de identiteit van een moslima die de religie van de vrede volgt. De Hijaab verlaagt/ vernedert een vrouw niet, maar verhoogt en vereert haar juist. Een vrouw die de Hijaab draagt en ernaar praktiseert, is zich niet aan het verbergen of bang, maar ze is sterk en moedig. Door het dragen van een Hijaab kiest een moslima ervoor om niet langer een dienares te zijn van de mensen, maar slechts een dienares te zijn van Allah (swt), de Heer van de mensen!

De Hijaab belemmert ook niet het actief kunnen deelnemen aan de maatschappij door de vrouw. Integendeel, de Hijaab is juist een bewijs van Allah (swt) dat de Islamitische vrouw actief moet deelnemen aan de maatschappij. Een van de doelen van de Hijaab is namelijk om ervoor te zorgen dat een vrouw een moraal acceptabel publiek leven kan leiden, want de Hijaab is er voor buitenshuis.

Zoals ik in het begin al vertelde speelt gehoorzaamheid een grote rol in ons leven en de Meest Belangrijke aan Wie wij altijd gehoorzaam dienen te zijn, omdat wij zonder zijn liefde en tevredenheid over ons nergens zijn, is natuurlijk Allah (swt). En de Hijaab is één van de vormen van gehoorzaamheid van de vrouw aan haar Heer.

‘’En het betaamt de gelovige man of vrouw niet, wanneer Allah en Zijn boodschapper over een zaak hebben beslist, dat er voor hen een keuze zou zijn in die zaak. En wie Allah en Zijn boodschapper niet gehoorzaamt, is zeker klaarblijkelijk afgedwaald.’ (Koran: Al Ahzaab; 36)

Door het dragen van de Hijaab kiest de moslima ervoor voortdurend in een staat van gehoorzaamheid en aanbidding te verkeren.

Ik wil Allah (swt) hierbij vragen om ons te helpen onze liefde voor Hem om te zetten in gehoorzaamheid aan Hem. Ik vraag Allah (swt) ook om ons allen te blijven leiden naar Zijn Rechte pad. En ons nooit meer te laten dwalen nadat Hij ons geleid heeft en om ons onze zonden te vergeven.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Scroll naar boven