Slachtoffer of zelfbescherming?

In de naam van Allah, de meest Barmhartige de meest Genadevolle,

Dat de hidjab een verplichting is van Allah (swt) voor de vrouw, is inmiddels wel duidelijk. Allah (swt) heeft Zijn redenen voor iedere verplichting en als dienaren van Allah (swt), leggen wij ons neer bij de wil van onze Heer, omdat Degene die de mens en het universum heeft geschapen, de mens nooit iets zou verplichten als dit niet in zijn voordeel zou zijn. De mens heeft een zeer beperkt intellect. Juist daarom kan dit een trigger zijn voor de geest van de mens om opzoek te gaan naar de wijsheid achter de verplichtingen van de dienaren van Allah (swt) en te duiken in de kennis die de ziel verlichting geeft. Je hoort het vaak, helaas ook in de islamitische gemeenschap, “Waarom moet de vrouw het slachtoffer zijn van de lusten van de man en zichzelf door zijn lusten bedekken? Heeft de man dan geen zelfbeheersing?”. 

Ik zal de vrouwen alvast helpen uit een verzonnen nachtmerrie. Nee, jij draagt de hidjab niet omdat jij het slachtoffer bént van de lusten van de man. Jij draagt de hidjab, omdat de hidjab ervoor zorgt dat jij niet het slachtoffer wórdt van de lusten van de man. De islam heeft bescheiden kledingvoorschriften voor zowel de man als de vrouw verplicht gemaakt. In de Heilige Koran staat: 

“Zeg tegen de gelovige mannen dat zij hun blikken moeten neerslaan en over hun geslachtsdelen (d.w.z. over hun kuisheid) moeten waken. Dat is reiner voor hen. Waarlijk, Allah (swt) is op de hoogte van dat wat zij doen” (Koran 24:30). 

“En zeg tegen de gelovige vrouwen dat zij hun blikken moeten neerslaan en over hun geslachtsdelen (d.w.z. over hun kuisheid) moeten waken, en (dat zij) hun schoonheid niet (moeten) onthullen, behalve datgene wat daar zichtbaar van is….” (Koran 24:31).  

Het zenuwstelsel van de mens is zodanig gecreëerd door Allah (swt) dat informatie de hersenen betreedt via zintuigelijke sensoren, met name via de ogen. Meer dan 80% van alle zintuigelijke informatie die het menselijke brein ingaan, komen van alleen de ogen. Deze informatie die via de ogen is waargenomen wordt opgeslagen en verwerkt, waardoor de informatie die via de ogen wordt waargenomen, in het geheugen blijft, de gedachten en ideeën van de mens worden bepaald en besluiten worden genomen door de mens. Wanneer gedachten zijn verwerkt, ideeën worden bepaald en de mens tot een keuze komt, zal deze informatie die de hersenen hebben betreden via de ogen, omgezet worden in woorden, gedrag en handelingen. 

In deze maatschappij, waarin mensen zich niet of nauwelijks aan bescheiden kledingvoorschriften houden, zijn mannen blootgesteld aan provocerende prikkels afkomstig van de vrouw. Deze prikkels worden in het regulerende systeem van het zenuwstelsel van de man opgenomen, waardoor die prikkels zich vormen tot gedachten, ideeën en besluiten. Uiteindelijk zal de man hoogstwaarschijnlijk handelen aan de hand van deze gedachten en gevoelens, afkomstig van de door zijn oog waargenomen impulsen van de onbescheiden vrouw. Echter, dit is geen excuus voor de man om in te gaan op zijn lusten die door de vrouw zélf zijn opgewekt. Zoals in de Heilige Koran staat, moet zowel de man als de vrouw de ogen neerslaan. Het is dus voor de man niet juist om te zeggen dat de vrouw zich onbescheiden kleedt en dat hij dan zijn gemak kan gaan en mag handelen aan de hand van zijn lusten. Dat is geen islam. Echter, de vrouw had simpelweg deze lusten bij de man kunnen voorkomen door haar schoonheid niet te onthullen en door zich te houden aan de islamitische kledingvoorschriften.

Wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen  dat agressie en seksueel geweld tegen meisjes en vrouwen in de Westerse maatschappijen een “gewone” norm is en wordt geaccepteerd door de Westerse cultuur alsof het een onderdeel is van het Westen. Op de leeftijd van 21 jaar, lijden bijna 98% van de vrouwen aan een vorm van seksuele agressie in de VS, Europa en andere liberale samenlevingen. Deze maatschappijen hebben zich neergelegd aan dit onrecht en deze schade tegenover vrouwen. Er zijn speciale organisaties die vrouwen helpen om te gaan met seksueel geweld. Er zijn ook telefoonnummers beschikbaar om met crisissituaties om te gaan als het slachtoffer medische of emotionele steun nodig heeft. Er wordt ook steun gegeven aan meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn geworden van zulk geweld. 

Echter, deze maatschappijen zijn er niet in geslaagd om het fundamentele probleem aan te pakken dat eerder in dit artikel werd besproken, en dat is het beheersen van de impulsen afkomstig van de omgeving die leiden tot deze misdaden tegen vrouwen. Islamitische kledingvoorschriften voor vrouwen en de islamitische leer over het beheersen van de blik, fungeren als krachtige filters om de hersenen te beschermen tegen blootstelling aan provocerende prikkels en tegen corruptie. Alleen op deze manier verwerken hersenen geen slechte en provocerende prikkels in het geheugen. De hersenen slaan geen slechte gedachten en ideeën op. De hersenen ontwikkelen ook geen ongewenste emotionele en sociale gehechtheid, waardoor de output van de mens over controle, logica, goede woorden, goed gedrag en goede handelingen bezit.  

Islam wil de vrouw beschermen tegen onrecht van de man. Islam geeft de man én de vrouw regels over het gedrag, om op die manier fatsoenlijk en bescheiden gedrag in de maatschappij te handhaven. Fysieke en geestelijke onbescheidenheid is hedendaags de oorzaak van seksueel geweld tegen de vrouw. Jezelf bedekken als vrouw, is een teken van jouw eigen bewustheid in het leven. Jezelf bedekken als vrouw is een teken van intellect. Jezelf bedekken als vrouw is een échte bevrijding van geweld en van onderdrukking. Zonder bescheidenheid bestaat geen religie. Het gaat hier niet om de man, het gaat om jouw eigen vrijheid als vrouw. Jij als vrouw bevrijdt jezelf van het slachtofferschap als je de waarde kent van de hidjab en deze waarde iedere dag zowel mentaal als fysiek durft uit te stralen in een maatschappij die geen bescheidenheid kent. 

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Scroll naar boven