Waarom Hijab?

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Zij is de gesluierde vrouw, die thuishoort in een ver vreemd land en wordt gezien als het vergif van deze vrije en democratische cultuur. Voor sommige mensen is zij het symbool van absolute onderwerping en is zij in vreselijke nood en moet bevrijd worden. Voor andere, laat zij zo een extremistische uitdrukking zien van haar politieke ideeën.

Waarom word een vrouw met een Hijab, die vrijuit deelneemt aan deze maatschappij, al zo bedreigend gezien?

Waarom moet een vrouw haar hoofd en lichaam bedekken? De Islam als een godsdienst probeert het menselijke leven op een zodanige manier te regelen dat men het geluk op deze wereld en in het hiernamaals kan behalen. Daarom streeft de Islam voor een samenleving die vrij is van schadelijke en ongepaste instincten die op elke moment opgewekt kunnen worden.

Vanuit onder andere deze invalshoek onderstreept de Islam de noodzaak en de plicht van de Hijab. Waarom moet een vrouw haar lichaam en haar hoofd bedekken? Deze vraag is een van de vele vragen die niet-moslims en soms ook moslims zich afvragen. Voor vele vrouwen is het de belangrijkste beproeving om moslim te zijn. Moslimse vrouwen dragen een Hijab omdat God hen daarom heeft gevraagd en heeft alleen te maken met haar verplichting aan God.

Een andere reden omvat de noodzaak van bescheidenheid en ingetogenheid tussen een man en een vrouw. Beide zullen dan geëvalueerd worden op intelligentie en vaardigheid en niet op hun uiterlijk. Een vrouw bedekt haar hoofd om een uitgesproken formulering te geven van haar identiteit.Vele vrouwen die het hoofd bedekken, kennen hun eigen zelfrespect en waardigheid.

Het vraagstuk over de Hijab

Het vraagstuk over de Hijab voor moslim vrouwen is in de loop van de geschiedenis tot een twistpunt gekomen en zal waarschijnlijk, zolang er ruimte is voor debat en het respect voor andere meningen, zo blijven. Sommige zijn van mening dat het vraagstuk van de Hijab niet discussieerbaar is en daarmee wijzen op de plicht van het dragen van de Hijab terwijl anderen dat niet zien als een verplichting.

Tenslotte is er een groep die vindt dat de instructies en de regels nog vaag zijn. Daarom is een wetenschappelijke benadering en verheldering van het vraagstuk een vereiste om de mensen een zo compleet mogelijke beeld te geven en daarna in de gelegenheid te stellen zelf conclusies te nemen aan de hand van deze informatie.

Het woord Hijab is afkomstig van het Arabische woord Hajabe wat van het oog bedekken betekent. In de huidige tijd is de betekenis van het woord Hijab geassocieerd met het zich zedig bedekken. De vraag die hierbij ontstaat, is wat het zedig bedekken inhoudt?

De Koran vermeldt: “Zeg tot de gelovige mannen dat zij hun ogen neergeslagen houden en dat zij hun passies beheersen. Dit is reiner voor hen. Voorzeker, Allah is wel op de hoogte van hetgeen zij doen”. (24:31)

En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook haar ogen neergeslagen houden en hun passies beheersen, en dat zij haar schoonheid niet tonen dan hetgeen ervan zichtbaar moet zijn, en dat zij haar hoofddoeken over haar boezem laten hangen. (24:32)

De kledingvoorschriften van de vrouw

De islam kent geen standaard wat betreft de stijl of het type van de kleding die een vrouw mag dragen. Echter dienen een paar punten nageleefd te worden.

– Het eerste punt betreft de delen van het lichaam die bedekt dienen te worden en de delen die gewoonlijk vertoond mogen worden. De delen die gewoonlijk vertoond mogen worden, zijn het gezicht en de handen vanaf de palmen. Dat betekent dat de andere delen dus bedekt dienen te worden:

– Het tweede punt betreft de wijdheid van de kleding. De kleding dient zo te zijn dat het, het lichaam van de vrouw niet beschrijft en dus niet strak tegen haar lichaam aanzit.

– Het derde punt is dat de kleding dik genoeg moet zijn om het lichaam behoorlijk te kunnen bedekken en zodat de huid niet vertoond wordt.

– Het vierde en laatste punt is dat de kleding niet glimmend of abnormaal opvallend dient te zijn zodat het alle aandacht trekt.

Interessant hierbij is dat een vrouw met een christelijk of joods geloof ook regels kent voor het behoorlijk bedekken van het lichaam. Denk hierbij aan het dragen van een lange rok of een zogenaamde mini hoofddoek. Deze regels zijn dus niet nieuw en niet alleen in de Islam, maar elke godsdienst kent haar eigen regels.

De Hijab stuurt een boodschap van acceptatie en afwijzing.

Er zijn wezenlijk grote verschillen in de manier van benaderen van de vrouw in de Islam, in vergelijking met het westen.

Het mediabeeld van bedekte vrouwen als onderdrukt en onderworpen is een naar verzinsel en wordt toegepast om de westerse vrouwen op hun plaats te houden.

Een moslima is zelfstandig en laat zich niet definiëren door een man maar door haar Schepper. Haar kleding is juist een uitdrukking van haar vrijheid, eigenzinnigheid en toewijding aan de enige levenswijze die haar wezenlijk erkent, respecteert en haar werkelijk vrij heeft gemaakt.

Een vrouw die zichzelf bedekt vanuit haar liefde voor God, legt hiermee niet alleen een verklaring af voor wat ze accepteert, maar ze verklaart er ook mee wat ze afwijst.Het is het feit dat zij haar eigen lichaam buiten bepaalde discussies houdt, wat de mensen zo van streek maakt.

Schrijfster: Symaiah Verbeek

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Scroll naar boven