Wanneer de passie verdwijnt

In de naam van Allah, de meeste Barmhartige de meeste Genadevolle 

Het geheim van loyaliteit binnen een relatie

Je hebt het vaak niet in de gaten. Het gaat bijna ongemerkt. Het knuffelen en de liefdevolle aanrakingen maken plaats voor liefkozende woorden. De liefkozende woorden maken plaats voor een oorverdovende stilte. Verlengd tot een stilzwijgend contract. Stilzwijgend van één kant en onder protest van de andere kant.

Inleiding

Een stel dat net van de huwelijksboot is afgestapt ziet een romantische periode tegemoet. Verliefd tot over hun oren. Twinkeling in hun ogen. De kunst van verleiden en verleid worden wordt afgewisseld met intieme handelingen. Dat zijn momenten waar liefde en aandacht nodig zijn, zodat men zich geborgen en verbonden voelt. De liefde bloeit op met het idee dat deze liefde de ultieme liefde is.

Uiteindelijk beginnen de liefde en passie plaats te maken voor andere zaken in het leven en het lijkt alsof er een vast patroon in begint te sluipen. Alles begint minder spannend te worden, waardoor sleur in de relatie kan ontstaan. De gewenning brengt sluipend het verrukkelijke gevoel van liefde in gevaar. Dit kan leiden tot onenigheid tussen de partners. De verschillen onderling drijven de gemeenschappelijke behoeften uiteen. De partners leven naast en niet met elkaar. De relatie dreigt op de klippen te lopen.

In zo een instantie is het belangrijk om te weten hoe men zijn goede relatie kan behouden. Om de intimiteit binnen de relatie te vergroten is het van cruciaal belang dat er een evenwicht ontstaat binnen de relatie. De grote vraag is hoe men dit kan bewerkstelligen. Vanuit de islamitische visie zal dit vraagstuk behandeld worden.

Loyaliteit

6. Leid ons op het rechte pad,   (soerat al-Fatihah) 

7. Het pad dergenen, aan wie Gij gunsten hebt geschonken – niet dat van hen, op wie toorn is nedergedaald, noch dat der dwalenden.    (soerat al-Fatihah)

Deze twee verzen maken duidelijk dat er een recht pad is, die de mens moet gaan bewandelen. Het pad dat de mens tot Allah brengt. De taak van een profeet is dat hij de mens het rechte pad wijst. Het probleem is echter dat de mens onderweg kan verdwalen of dat de mens de hinderlagen niet ongeschonden kan doorstaan. Het blijft dus nog altijd de vraag of de mens daadwerkelijk het pad, dat onze profeet heeft aangewezen, op de juiste manier kan bewandelen.

Het laatste vers geeft duidelijk aan dat de mens, die het rechte pad volgt, niet tot de dwalenden kan behoren of tot degenen op wie toorn is nedergedaald.

Dit betekent dat er zeker iemand moet zijn die de mens bij de hand neemt en naar Allah brengt. Dat is de taak van de Imam. De profeet wijst de mens het rechte pad en een Imam bewandelt vervolgens dat pad samen met de mens, om hem naar Allah te leiden.

Het is daarom van belang om trouw de Imams te volgen. We moeten loyaal zijn aan onze Imams die Allah gekozen heeft. Dit betekent ondermeer, dat men niet hun vijanden moet gaan gehoorzamen. Alleen wanneer we ons volledig toewijden aan onze Imams, zullen we het rechte pad gemakkelijk en veilig kunnen doorlopen.

Om dit principe duidelijk over te brengen zal dit verteld worden vanuit een voorbeeld. Stel dat de mens met de auto het rechte pad gaat volgen om Allah te kunnen bereiken. Als men zich dan tegen Allah keert en als een spookrijder het pad volgt, dan behoort hij tot degenen op wie toorn is nedergedaald. Men kan het pad ook verlaten en zich totaal ergens anders bevinden. Men is dan verdwaald en behoort tot de dwalenden. Echter, met een navigatiesysteem, het trouw zweren aan de Imams, zul je ongetwijfeld op het rechte pad blijven.

Evenwicht

Het is mogelijk om stabiliteit in de relatie met Allah te bewerkstelligen door zich volledig aan hem toe te wijden. Een evenwicht in een relatie kan daardoor gerealiseerd worden. Dit komt de mens ten goede. Zo heeft Imam Ali as. het volgende gezegd: ‘Als Allah alle mensen in het paradijs zou toelaten behalve één persoon, dan zou ik die persoon zijn. En als Allah alle mensen in de hel zou gooien behalve één persoon, dan zou ik die persoon zijn.’

Dit innerlijk evenwicht in de relatie met Allah is de uitgangspunt voor een ijzersterke relatie. Zo heeft Imam al-Sajjad as. het volgende gezegd: ‘Steeds als U mij hemelhoog laat prijzen tussen de mensen, laat me me dan nederiger opstellen tegenover U’. Dit laat zien dat Ahlalbait as. een sterke relatie hebben met Allah. Het is aan ons om enigszins een soortgelijk evenwicht te bewerkstelligen in onze relatie met Allah, door ons volledig toe te wijden aan Ahlalbait as.

Slot

In het begin van een relatie is het doorgaans vol rozengeur en maneschijn. We dromen allemaal van de perfecte relatie; de ultieme hartstocht, de ware liefde, volledig begrip, het volmaakte geluk en van de geweldige, charmante, talentvolle en vooral romantische partner.

Toch beseffen we dat er geen toverspreuk bestaat waarmee een relatie zonder geschilpunten gecreëerd kan worden.

Naarmate een relatie zich ontwikkelt, zal men zich meer gaan focussen op de zwakke punten van de partner. De zwakke punten worden dan uitvergroot en de sterke punten worden gebagatelliseerd. Het samenzijn kan dan alleen gewaarborgd blijven, wanneer ook een bepaalde afstand verdragen wordt. Zoals eerder genoemd is het van belang dat een evenwicht ontstaat in een relatie. In het begin is men namelijk bereid om veel op te offeren voor de partner, maar naarmate de relatie wat langer duurt blijkt dat beide partners eigen behoeften hebben, die niet met elkaar gelijk lopen. Als men dan niet meer bereid is opofferingen voor elkaar te maken, kunnen frustraties ontstaan die de partners uiteen zouden kunnen drijven.

Er is gebleken dat loyaliteit het evenwicht in een relatie bevordert. Het is daarom belangrijk dat men strenge normen handhaaft op het gebied van trouw in relaties. Het zou een regel moeten zijn dat men op alle vlakken volledig loyaal moet blijven aan de partner. Vooral gedachtes fladderen alle kanten op en daarom is het verstandig dat men voor zichzelf duidelijke grenzen trekt. Zelfs het inbeelden en fantaseren dat een andere persoon jouw partner zou kunnen zijn, zou als vreemdgaan beschouwd moeten worden. Dit heeft indirect grote gevolgen voor de relatie. Men moet dus niet alleen met zijn daden, maar ook met zijn woorden, waarnemingen en gedachten trouw blijven aan zijn partner. Alleen dan zou men zijn relatie kunnen redden van de ondergang en zou men daadwerkelijk kunnen denken aan de ultieme liefde.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Bronnen

Tafseer al-Mizan, saïd al Tabatabaie

Sahiefa al-Sajjadia, imam al-Sajjad

Scroll naar boven