Ramadan en het vasten

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Hieronder zijn alle vragen te vinden die door jongeren gesteld zijn betreffende de heilige maand van Ramadan. Heb je zelf een vraag wat hier niet tussen staat? Mail ons: info@ahlalbait.nl

#1 Is het toegestaan om een zetpil te gebruiken tijdens de Ramadan?

Zetpil in vloeibare vorm net als een vloeibare klysma verbreekt wel het vasten.
Zetpil in vaste vorm toegediend via het rectum verbeekt niet het vasten, maar is niet aanbevolen (makrooh).

#2 Hoe zit het met het inslikken van poeder of dikke rook?

Basisregel:

Als verplichte voorzorgsmaatregel (ihtyat wajib) wordt het vasten ongeldig bij het inslikken van dikke stof/rook.

Antwoord op de vraag:

Inademen van poeder maakt het vasten niet ongeldig, zolang het niet door de keel gaat (inslikken). Of de poeder wel of niet geurloos is maakt geen verschil voor het vasten.
Zolang je niet zeker bent dat de poeder in de keel terecht is gekomen, moet je uitgaan dat dit niet het geval is en blijft het vasten geldig.

Als je zeker wist dat deze poeder niet in de keel terecht zou komen, maar onverwachts niet opzettelijk in de keel terecht is gekomen, dan blijft het vasten geldig.

Als je vooraf dacht dat het waarschijnlijk is (niet zeker) dat deze poeder niet in de keel terecht zal komen en je hebt geen aandacht besteed om dit te voorkomen; en het is niet opzettelijk in de keel terecht gekomen, dan is het beter om deze dag van het vasten als qadha over te doen.

#3 Hoe zit het met het inslikken van speeksel en slijm?

-Het inslikken van speeksel maakt het vasten niet ongeldig.

-Het inslikken van slijm maakt het vasten niet ongeldig zolang het nog in de keel bevindt, zodra de slijm in de mond komt dan maakt het inslikken hiervan het vasten ongeldig uit verplichte voorzorg. Bij opzettelijk inslikken van slijm in de mond is geen kafarah vereist, alleen deze dag vasten inhalen is vol voldoende.

De intentie om te vasten moet minimaal voor het ochtend gebed en het is mogelijk om in de eerste dag de intentie voor het vasten te doen voor de hele maand Ramadan (dat betekent dat je niet elke dag opnieuw intentie moet doen).
#4 Wanneer zijn de witte dagen waarbij het aanbevolen is om te vasten?
Imam Ali (a) heeft overgeleverd dat de Profeet (s) zei: de engel Gabriel (a) heeft mij benaderd en zei; ‘Vast van iedere maand 3 dagen. De eerste dag wordt beschouwd als 10.000 jaar vasten. De tweede dag wordt beschouwd als 30.000 jaar vasten. De derde dag wordt beschouwd als 100.000 jaar vasten.’ Ik zei; ‘O boodschapper van Allah, geldt dit alleen voor mij of geldt dit voor iedereen in het algemeen?’ Gabriel (a) zei; ‘Allah zal jou belonen en ook degenen die hier naar handelen.’ Ik zei; ‘Welke 3 dagen zijn dat?’. Gabriel (a) zei; ‘De witte dagen van iedere maand en dat zijn de 13de, de 14de, en de 15de van de maand.
Bron: ‘Wasail al Shia’,  [ 13789 ]
#5: Aan wie moet ik Zakat al Fitr geven?
Het geld moet naar arme mensen (Moslims met onvoldoende voorziening voor het komende jaar). Indien geen armen mensen in jouw land aanwezig zijn, dan pas mag je het geld geven aan arme mensen in andere landen. Aangezien in Nederland niemand arm kan zijn (vergeleken met het mensen die arm zijn in het buitenland), moet het geld naar het buitenland. 
Je kunt het beste nu alvast het geld reserveren en (uiterlijk) in de avond/nacht voor het suikerfeest, moet je dan de intentie hebben om het te geven.
Het beste kun je een sheikh (geleerde) raadplegen om het geld aan hem te overhandigen en hij is dan verder verantwoordelijk dat het geld naar de juiste bestemming gaat.  
#6 Hoe zit het met inhalen van dagen waarop ik niet heb kunnen vasten?
Je moet de dagen op welke je niet hebt kunnen vasten (door een geldige reden; ziekte bijvoorbeeld) inhalen voordat de volgende Ramadan begint. Als je niet in staat bent om voor de eerst volgende Ramadan de dagen in te halen, dan moet je deze na de eerst volgende maand Ramadan alsnog inhalen. Als een verplichte voorzorgsmaatregel zal je ‘fidyah’ moeten betalen en dat is 750 gram voedsel (tarwe, brood of rijst) doneren aan een arme persoon per in te halen dag. Voor de arme persoon gelden een aantal voorwaarden. Het mag niet in geld gedoneerd worden. 
Advies: na de volgende maand Ramadan haal je de dagen alsnog in wanneer het jou schikt en betaal de waarde van de ‘fidyah’ aan een sjiitische stichting en vermeld dat dit fidyah is voor zoveel aantal personen. Zij zullen daarvoor voedsel moeten kopen en het doneren aan de desbetreffende personen.
#7 Hoe zit het met het verbreken van het vasten door een verboden daad?
Bij het verbreken van het vasten met een haraam daad (zoals masturbatie), is het uit verplichte voorzorg om al deze 3 kaffaraahs te verwezenlijken.
 
Uit verplichte voorzorgsmaatregel moet je de kaffaraah verwezenlijken zodra je daar in staat bent. Indien je daarin verhinderd bent en na aantal jaren de kaffaraahs nog niet zijn verwezenlijkt volgt er geen consequentie. Er geldt dan nog steeds dat je de kaffaraah moet verwezenlijken zodra je daar in staat bent. Dit heeft geen gevolgen voor de gebeden, deze blijven geldig.

Er zijn 3 kaffaraahs:
 
– een slaaf bevrijden
(in deze tijd zijn er bijna geen slaven meer; dit vervalt daarom voor jou als plicht)
 
–  aan 60 arme personen 750 gr. voedsel (tarwe, brood of rijst) doneren per persoon
 (ipv voedsel geld geven aan arme mensen is niet toegestaan; er zijn wel stichtingen die kaffarahs aannemen als geld en daarmee kopen zij het eten; voor 60 arme mensen komt dat uit op een bedrag van ongeveer totaal 50 euro)
 
– 2 maanden vasten; eerste maand 30 dagen achtereen vasten zonder onderbrekingen en van de volgende maand alleen de eerste dag. De resterende dagen van deze tweede maand kun je dan wel spreiden.

(Vermijd de maand waarin het offerfeest plaatsvind, want vasten op deze dag is verboden en dat wordt dan als een onderbreking beschouwd. Mocht je door een legale reden verhinderd zijn op een aantal dagen te vasten binnen deze maanden, bijvoorbeeld doordat je ziek bent of moet reizen, dan hoef je niet helemaal opnieuw te beginnen en kun je jouw vasten continueren wat betreft de resterende dagen)
#8 Mag ik reizen met de maand Ramadan? Wat zijn de regels?
Het is belangrijk om te weten dat de geleerden betreffende dit vraagstuk onderling verschillen in hun fatwa (regel). 
 
Uitgaande van de fatwa van sayed Sistani:
 
Als je in totaal minder dan 10 dagen in de maand reist (ongeacht bestemming) dan volg je de gebruikelijke regels, het gebed op reis wordt dan verkort: 2 rakaat voor de middaggebeden (Dhur en Asr) en het tweede deel van de avondgebeden (Isha). Het vasten blijft geldig als je na het middaggebed vertrekt en de volgende dag voor het middaggebed weer thuis komt.  
 
Als je 10 dagen of meer reist (ongeacht bestemming) of in totaal 10 dagen op reis bent, zelfs met 2 of 3 reisdagen (door overnachtingen), en de intentie voor dit reispatroon bestaat voor 6 maanden in een jaar of jaarlijks 3 maanden in twee jaar dan voldoe je aan de regels van veelreiziger (katheer al safar). In dat geval blijven je gebeden onveranderd en bid je volledig ook als je op reis bent en het vasten blijft geldig op al je reisdagen ongeacht wanneer je vertrekt op de dag en ongeacht bestemming. 
 
De eerste 2 weken als veelreiziger wordt als voorzorgsmaatregel gesteld dat je moet combineren van het gebed zowel volledig als verkort bidden en combineren van het vasten zowel vasten alsook inhalen van het vasten. 
 
Als je 8 of 9 dagen in de maand reist of op reis bent dan moet je uit verplichte voorzorg voorzorgsmaatregel de gebeden combineren zowel volledig (tamaam) als verkort (qasir) bidden en het vasten combineren zowel vasten alsook inhalen van het vasten (qadha). 
 
N.B. Mocht je een andere geleerde volgen dan sayed Sistani dan adviseren wij jou om de fatwa van jouw geleerde hierover te raadplegen! 
 
#9 Wordt het vasten verbroken door een injectie? Het gaat hierbij om anticonceptie.
 
Nee, dit verbreekt het vasten niet.

Scroll naar boven