De Heilige Maand Rajab

Profeet Mohammed (s) heeft gezegd: “Rajab is de maand voor vergiffenis van mijn Ummah (natie), dus smeek veel voor vergiffenis. En Allah (swt) is de meest Vergevensgezinde en Genadevolle. Rajab wordt ook de stromende genoemd, omdat de genade naar de Ummah toestroomt. Dus: zeg zoveel mogelijk: astegfer Allah, wa’as’aleh altoba.”
[Ketab Alhussain ibn Said] 

Rajab is een maand in het Paradijs. Een rivier die witter dan yoghurt is en zoeter dan honing. Wie één dag op Rajab vast, dan zal Allah (swt) hem/haar van deze rivier laten drinken.”
Imam Ali (a)
[Bihar Al-Anwar v90, p37]

De maand Rajab is van start gegaan. Vanaf begin Rajab tot eind Ramadan moet het leven in het teken staan van aanbidding. Deze drie maanden zijn de belangrijkste maanden binnen de islamitische kalender. Belangrijk omdat jouw levenslot voor het komende jaar bezegeld wordt in Lailat al Kadr in de heilige maand Ramadan. 

Zoals voor het sporten altijd een warming up verricht moet worden voor een goede sportprestatie, geldt dit principe ook op het spirituele gebied. De maanden Rajab en Shaban moeten beschouwd worden als een warming up voor de maand Ramadan. De maand Rajab staat in het teken van vergiffenis en het tonen van berouw voor de begane zonden. Je hebt twee maanden om bij Allah (swt) vergiffenis te zoeken. Probeer de maand Ramadan in te gaan zonder nog maar een zonde op je geweten te hebben. De beloning die je in de maand Rajab krijgt kun je niet verkrijgen in de maand Ramadan. 
De maand Ramadan is bedoeld om een stap dichterbij volmaaktheid te zetten door het verrichten van goede daden. In de 23ste dag van de maand Ramadan wordt dan je levenslot voor het komend jaar verzegeld. 

3 Rajab

Overlijden Imam Ali Al Hadi (a)

10 Rajab

Geboorte Imam Mohammed Al Jawad (a)

13 Rajab

Geboorte Imam Ali (a)

25 Rajab

Martelaarschap Imam Musa Al-Kadhim (a)

27 Rajab

Mab’ath, de profetische missie

Algemene handelingen tijdens deze heilige maand

Vergiffenis vragen: De profeet (s) zei: Wie tijdens de maand Rajab het volgende zegt: “astegfer Allah althi-la illa illa hoe’a wahdhoe la-sharieke lah, Wa’atoeb ieleeh 100 x en heeft het met een sadaka afgesloten. Zal Allah (swt) zijn leven uiteindelijk met genade en vergiffenis afsluiten”.
Smeekbede: duizend keer het volgende zeggen: “astegfer Allah dul jallal wa’alakraam men jamiea aldenoeb wa’al ethaam”.
Koran lezen: Soera Al-Ikhlaas (zuiverheid van Geloof), duizend keer lezen. En als het vrijdag van Rajab wordt, dan zal een licht uit de hemel komen die de lezer richting het paradijs aantrekt.
Gebeden: 4 reka’at bidden in een vrijdag van Rajab. Lees in iedere Reka’a 1x soarat Al-Fatihah (het begin van de koran), 7 x soarat al-kursy en vijf keer soerat AL-Aklaas (zuiverheid van geloof). Als je klaar bent, zeg 10 keer: astegfer Allah, althi la illah illa hoe’a wa’asa’aleh altuba.List item
Vasten: zoveel mogelijk dagen vasten.  
Nachtgebed: Iedere nacht van Rajab twee reka’at bidden: In iedere reka’a : 1 x soerat Al-Fatiha, 3 x soerat Al-kaafiron (De ongelovigen) en 1x soerat Al-Ikhlaas (zuiverheid van Geloof). Als je klaar bent zeg de volgende woorden: “la illah ila Allah, wahdehoe la shareek leh. Leh almoelk, wa leh alhmed. Jehee wa joemiet. Wa hoe hy la yamoet. Bejadeh alghaier. Wahoe ala kel shaie khadier. Wa illeh al masier. Wala hawel wala qua illa bellah”.
Koranrecitatie, de volgende soara’at, iedere soera 3 x lezen: 
– Het Begin (Al-Fatihah) 
– De Troonvers (Soarat alkursy) 
– De Ongelovigen (Al-kaafiroen) 
– Zuiverheid van Geloof (Al-Ikhlaas) 
– De Dauw (Al-Falaq) 
– De Mensheid (Al-Naas) List item

Specifieke handelingen en gebeden van iedere dag in Rajab: 

1e nacht: een heel heilige nacht. De volgende handelingen zijn heel gewenst:  
1- Ghusl (Grote wassing) 
2-Het reciteren van zeyaret Imam Hussain (a) 
3- Het verrichten van 20 raka (in paren!) na het maghreb gebed, waarin het volgende wordt gereciteerd: 
– Hoofdstuk al-Fatiha 
– Hoofdstuk al-Ikhlas (qol howa Allah ahad) 
Met 20 raka in paren wordt bedoeld: 2x raka (zoals ochtendgebed) en dan de tasleem. Zonder het gebed te eindigen met 3x Allahu Akbar sta je op en zeg je Allahu Akbar en daarna begin je de volgende twee rakat weer. 

Meer info over wat de “tasleem” is of hoe je het ochtendgebed doet vind je hier.

4- Het verrichten van 2 rak’at na het Isha gebed, waarin het volgende wordt gereciteerd: 


Eerste raka:  
– Hoofdstuk al-Fatiha 
– Hoofdstuk al-Sharh (allem nashrah leke sadrak)  
– 3 maal hoofdstuk al-Ikhlas (qol howa Allah ahad) 


Tweede raka: 
– Hoofdstuk al-Fatiha 
– Hoofdstuk al-Sharh (allem nashrah leke sadrak)  
– Hoofdstuk al-Ikhlas (qol howa Allah ahad)  
– Hoofstuk al-Nas (qol a’oethoe be rab al-nas)  
– Hoofdstuk al-Falaq (qol a’oethoe be rab al-falaq)
 
Na het verrichten van het gebed het volgende reciteren: 

– 30 maal: La illaha illa Allah (Er is geen god dan Allah)  
– 30 maal: Allahuma sali ala Mohammed we ale Mohammed (Oh Allah zend u zegeningen op Mohammed en de familie van Mohammed) 

1de dag van Rajab: 

Vasten 
Grote rituele wassing 
Ziaret Imam Al-Hussain (a).  

– 2de nacht van Rajab: 

Een extra gebed van 10 rakat (in paren! Dus 5x zoals het ochtendgebed) waarin het volgende wordt gereciteerd: 
 
– Hoofdstuk Al-Fatiha  
– Hoofdstuk Al-Kafiroen (qol ya ayoha alkafiroen) 

– 2de dag van Rajab: 

Geboorte Imam Ali Al Hadi (a) 

– 3de nacht van Rajab: 

Een extra gebed van 10 rakat (in paren! Dus 5x zoals het ochtendgebed) waarin het volgende wordt gereciteerd: 
 
– Hoofdstuk Al-Fatiha  
– Hoofdstuk Al-Nasr (itha ja’a nasr Allahi we alfath)  

– 4de nacht van Rajab: 
 
Een extra gebed van 100 raka (in paren dus 50x het ochtendgebed) waarin het volgende wordt gereciteerd:  
– Hoofdstuk Al-Fatiha 
– Soerat al-Falaq (qol a’oethoe be rab el falaq) 
 
– 5de nacht van Rajab: 
 
Een extra gebed van 6 rak’at (in paren dus 3x zoals het ochtendgebed) waarin het volgende wordt gereciteerd: 
 
– Hoofdstuk Al-Fatiha 
 
– 25 maal hoofdstuk al-Ikhlas (qol howa Allah ahad) 

– 10de dag van Rajab: Geboorte van Imam Jawad (a). 

Ziaret Imam Jawad (a). 

– 13de nacht van Rajab: 

Een extra gebed van 2 rakat zoals het ochtend gebed verricht wordt. 
In elke raka moet echter de volgende hoofdstukken worden gereciteerd: soerat al fatiha, soerat Yaseen en soerat al mulk. 

– 13de dag van Rajab: het is de 1e der witte dagen van Rajab en de geboorte van Imam Ali (a). 

Vasten 
Het bidden van een extra gebed van 12 rakat zoals beschreven voor de eerste donderdag van Rajab. Zie boven.  
Ziaret Imam Ali (a) 

– 14de nacht van Rajab:  

Een extra gebed van 4 rakat: 2x een 2 raka gebed zoals het ochtend gebed verricht wordt.  
In elke raka moet echter de volgende hoofdstukken worden gereciteerd: soerat al fatiha, soerat Yaseen en soerat al mulk. 

– 14de dag van Rajab: 2e witte dag van Rajab 

Vasten 

– 15de nacht van Rajab: Heilige nacht 

Een extra gebed van 4 rakat: 2x een 2 raka gebed zoals het ochtend gebed verricht wordt.  
In elke raka moet echter de volgende hoofdstukken worden gereciteerd: soerat Al Fatiha, soerat Yaseen en soerat Al Mulk. 
Vasten 
Grote wassing 
Ziaret Imam Al-Hussain (a).  

– 15e dag van Rajab 

Vasten 
Ziaret Imam Al-Hussain (a).  

– 27e nacht van Rajab: het profeetschap van ons profeet Mohammed (s), zeer heilige nacht. 

Salaat: twaalf reka’at na de asha gebed 
Ziaret Profeet Mohammed (s).  
Ziaret Imam Ali (a).  

– 27e dag van Rajab: Dag van het profeetschap van profeet Mohammed (s), volgende handelingen en gebeden zijn gewenst: 

Vasten 
Grote rituele wassing 
Salawaat herhalen: “Sali ala mohammed wa’ali mohammed” 
Ziaret Profeet Mohammed (s).  
Ziaret Imam Ali (a).  

– Laatste dag van Rajab: Ook een zeer heilige dag. 

Grote rituele wassing 
Vasten 

Eerste donderdagnacht van de maand Rajab: 

De heilige profeet Mohammed (s) heeft gezegd dat deze gebeden het middel voor vergeving zijn op de eerste nacht in ons graf. “De Allemachtige zal de beloning van dit gebed in de beste, verlichtende en welsprekende vorm sturen.” Waarop de geïnformeerden zullen antwoorden: “Mijn Geliefde, ik ben blij dat u verlossing heeft gevonden van beproevingen.” Toen hem werd gevraagd: “Wie bent u? Bij God, ik heb nooit iemand mooier gezien dan u. Ik heb geen woorden zoeter gehoord dan die van u. Of geur beter dan die van u.” Waarop werd geantwoord: “Ik ben het gebed dat u offerde op de avond van de eerste vrijdag van de maand Rajab. Ik ben naar u gekomen om een vriend te zijn in deze eenzaamheid, om u te verlossen van de schrik en afkeer. Wees verzekerd dat mijn toevlucht bij u zal zijn tot er op de Hoorn wordt geblazen op de Dag des Oordeels”. [Theya Alsalihien] 

Handelingen te verrichten op die dag:  

– Vasten 
– Het verrichten van een gebed tussen het maghrib en isha gebed: 

12 raka (wordt in paren gebeden: 6 keer een 2 rakat gebed zoals het ochtendgebed) 
In elke raka moet echter na het reciteren van soerat Al Fatiha, het volgende hoofdstuk worden gelezen:  

– 3 maal soerat al qadr (inna anzalnaho fi laylet al qadr) 
– 12 maal soerat al Ikhlaas (qol hoqa Allaho ahad) 

Na het gebed (dus nadat je alle 12 raka hebt gebeden) reciteer het volgende:  

– Reciteer 70x: 
اللهم صل على محمد النبي الامي و على اله 
Allahumma s’ale a’laa muh’ammadin nabiyyil ummi wa a’laa aaleh. 
O Allah stuur zegeningen op Mohammed, de Ummi profeet, en op zijn familie. 

– Ga in sujud en reciteer 70x: 
سبوح قدوس رب الملائكة و الروح 
subbuh’un quddoos rabbul malaaaekate war-rooh’ 
Heilige en meest Heilig is de Heer van de engelen en geesten. 

– Zit rechtop en reciteer 70x: 
رب اغفر و ارحم و تجاوز عما تعلم انك انت العلي الاعظم  
rabbighfir war-ham watajaawaz a’mma ta’lamo innaka antal a’liyyul a’zam. 
O Heer! Vergeef en wees barmhartig en toegeef over hetgeen U goed kent, U bent verheven en machtig. 

– Ga in sujud en reciteer nogmaals 70x:  
سبوح قدوس رب الملائكة و الروح 
subbooh’un quddoos rabbul malaaekate war-rooh’. 
Heilige en meest Heilig is de Heer van de engelen en geesten

Scroll naar boven