Het gebed

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle


De Salaat (het gebed) is een van de pilaren van de dien (het geloof), ofwel van de Ima’an van elke moslim. Het is een van de belangrijkste basisvoorwaarden voor het succes voor de gelovigen. Het gebed is een vaste en verplichte vorm van aanbidding. Het is door het gebed dat de Goddelijke glorie zich inplant in het hart. De Salaat is dus het eerste dagelijkse werk van een moslim en het is ook zijn laatste bezigheid. Ook al heeft men het zeer druk, moet men tijd maken om Allah te gedenken. Degene die de Salaat op tijd verricht heeft weinig kans om zich met de verkeerde zaken bezig te houden. Dit is in de koran gezegd:

“Waarlijk, de gelovigen slagen, degenen die nederig zijn in hun Salaat”. (Koran  23:1,2)

Profeet Mohammed (s) heeft dit ook benadrukt in de volgende overlevering:

“Degene die hun Salaat nauwgezet en met veel zorgvuldigheid verrichten, zullen een licht vinden en een bewijs van hun geloof en een oorzaak van hun redding op de dag des oordeels”.

De profeet Mohammed (s) zei: “De eerste daad waarvoor de dienaar van Allah op de dag der opstanding verantwoording moet afleggen is het gebed. Als dat goed is, dan zal hij bloeien en geslaagd zijn. En als dat gebrekkig is, zal hij gefaald en verloren hebben”.


De plaats van de Salaat in de Islam

De Salaat is dus een van de basisplichten voor de moslim! Als schepselen van God moeten we God aanbidden. Het aanbidden van God moet ook lichamelijk zijn. Het lichaam moet zich buigen, neerwerpen, verplaatsen, onthouden van voedsel, reinigen, bedekken, etc. Het lichaam moet leren om de ogen, oren, tong en de handen te beheersen.

Iemand kwam bij de profeet Mohammed (s) en vroeg naar de beste daden in de Islam. Profeet zei: ‘De Salaat’. De man vroeg: ‘en daarna?’. Profeet zei: ‘De Salaat’. De man vroeg: ‘en daarna?’. Profeet zei: De Salaat”.

Door de verplichting van de Salaat te ontkennen vervalt men tot ongeloven. Men vervalt dan tot zonde. Hierover is een duidelijke overlevering van de profeet (s):“ Het verschil tussen een moslim en een niet moslim is het niet verrichten van het gebed”.


Doel van het verrichten van de Salaat

Het gebed (Salaat) helpt de moslim om zijn ziel te wassen. Door 5 keer per dag te bidden, helpt hij zijn ziel te verzuiveren. Het zuiveren van het hart van al de zondes die door de Nefs (ziel) gepleegd werden. Je ziel dus verzuiveren en hoge waarde opkomen in het geloof om uiteindelijk de tevredenheid van God (Allah) te krijgen. Er bestaat ook een overlevering welke het belang van het gebed aangeeft: “Met het verrichten van het gebed neemt men afstand van afgoderij en ongelovigheid”. Deze overlevering verklaart dus dat het niet verrichten van het gebed tot ongelovigheid, dwaling en het verlaten van de Islam leidt. Er is ook een andere overlevering die het belang van het verrichten van de Salaat bevestigd:

“De Salaat is een pilaar van het geloof, degene die dat verricht heeft het geloof uitgevoerd. Degene die dat niet verricht, heeft het geloof verwoest”.


Tijden van Salaat en aantal Reka’at

Het verplichte deel van de Salaat wordt 5 keer per dag verricht. Er zijn natuurlijk ook andere soorten Salaat, die aangeraden zijn, maar niet verplicht! Die mag je op elk tijdstip van de dag verrichten, om extra zegeningen te krijgen. Ze mogen uiteraard niet ten koste gaan van het verplichte gebed.

Gebedstijden:
–  ’s Ochtends (Fedjer) twee Reka’at.
– ‘s Middags (Duoher en Aser) 2 keer vier Reka’at.
– ’s Avonds (Magreb en Ashea)) 1 keer drie Reka’at en 1 keer vier Reka’at.


De voorwaarden voor de Salaat

De voorwaarden voor de geldigheid van de Salaat:

1) Reinheid: het schoon zijn van het lichaam, de kleding en de plaats waar het gebed wordt verricht. De kleine wassing (woedou) moet gedaan worden vóór het verrichten van het gebed! Reinheid is een van de belangrijkste voorwaarden om het gebed te kunnen verrichten!

2) Juiste tijdstip: het gebed moet op de juiste tijd worden verricht en het is niet toegestaan een bepaald gebed eerder te verrichten. Elke moslim moet zijn uiterste best doen om ieder gebed op de juiste tijd te verrichten. “….voorwaar, de Salaat is de gelovigen op vaste tijden voorgeschreven”. (Koran  4:103)

3) Richting Mekka: het verrichten van de Salaat moet in de richting van Mekka gedaan worden, zoals beschreven in de koran: “….En waar jij vandaan vertrekt, wend jouw gezicht in de richting van Masjid al-Haram en voorwaar, het is zeker de waarheid van jouw Heer en Allah is niet onachtzaam omtrent wat jullie doen”. (Koran 2:149)
In een ander vers: “waarlijk Wij hebben gezien hoe jouw gezicht zich voortdurend tot de hemel wendde, daarom wenden Wij jou naar de Qiblah die jou welgevallig is. Wend jouw gezicht in de richting van Masjid al-Haram…..”. (Kora’an 4:144)

4) Bedekken van lichaamsdelen: iedere moslim is verplicht om zijn lichaam te bedekken bij het verrichten van het gebed. Voor mannen moet het gebied tussen de navel en knieën bedekt zijn. Voor vrouwen geldt dat hun hele lichaam bedekt moet zijn, behalve gezicht, handen en voeten (tot de enkels). De vrouw mag haar voeten alleen onbedekt laten wanneer er geen non-mahrams bij zijn. 


De grondslagen van de Salaat

1) Intentie: het voornemen de Salaat te verrichten. De intentie wordt voor of samen met het takbier el-Ihram (het uitspreken van Allah oe’akber bij aanvang van Salaat) geformuleerd. De intentie van te voren bepalen of eventueel uitspreken kwam in de volgende Hadith als volg: “Alle daden worden volgens de intentie veroordeeld”.

2) Het voordragen van soerah al-fatihah: de eerste soerah (hoofdstuk) van de Koran dient voorgelezen te worden.

3) De juiste handelingen verrichten: buigen, staan, en zitten. Deze handelingen moeten op het juiste moment en in de juiste volgorde uitgevoerd worden.

4) Het goed uitspreken van smeekbeden, tasbieh en Koranverzen

5) Beginnen met Allah o’akber

Scroll naar boven