De Heilige Maand Ramadan

In een jaar, drie dagen voordat de maand Shabaan afgelopen zou zijn, vroeg profeet Mohammed (s) aan Bilal om alle mensen bijeen te roepen. Nadat alle bewoners van de stad zich verzameld hadden, ging profeet op de spreekstoel zitten en heeft Allah bedankt, en vervolgens zei hij:
“De maand Ramadan komt eraan. Het is de meester der maanden en het heeft een nacht die Laylatul Qadr wordt genoemd. De waardevolle nacht is beter dan duizend maanden. Hierin zijn de deuren van de Hel gesloten en de deuren van het Paradijs open”

“De maand Ramadan (is de maand) waarin de Koran geopenbaard is; als Leiding voor de mensheid en als duidelijke bewijzen van de Leiding en het onderscheid”
De Heilige Koran [2:185]

Q&A

Op deze pagina zijn de meest gestelde vragen terug te vinden over de heilige maand Ramadan.

Inspriratie videos

Op zoek naar leerzame video’s ter inspiratie tijdens deze heilige maand? Bekijk ze op onze YouTube.

Leer de Fiqh

Leer de Fiqh. Een gesprek tussen vader en zoon over het vasten in de maand heilige Ramadan.

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

De Preek van de Profeet Mohammad (s) op de laatste vrijdag van (de maand) Sha’baan over de grootheid van de maand Ramadan:

“O Mensen! De heilige maand van Allah (swt) zal aanbreken. Een maand van zegen, genade en vergiffenis. Een maand die voor Allah (swt) de beste maand van alle maanden is. Zijn dagen zijn het beste van alle dagen, zijn nachten zijn het beste van alle nachten, en zijn uren zijn het beste van alle uren. Het is de maand die u uitnodigt om de gast te zijn van Allah (swt) en u uitnodigt om een van hen te zijn die dicht bij Hem zijn. Elke adem die u neemt verheerlijkt Hem; uw slaap is verering, uw handelingen worden goedgekeurd en uw smeekgebeden worden beantwoord. Zo, vraag Allah (swt), uw God; om u een gezond lichaam en een open hart te geven zodat u snel Zijn boek kunt reciteren, want slechts hij is ongelukkig wie van de vergiffenis van Allah (swt) tijdens deze grote maand verstoken is.”

“Herinner de honger en de dorst van de dag van Qiyamah (Oordeel) met uw honger en dorst, geef aalmoes aan de behoeftige en armen, eer uw ouderen, toon vriendelijkheid aan de jongeren, handhaaf relaties met uw bloedverwanten, bewaak uw tongen, sluit uw ogen voor dat wat niet toelaatbaar is om te zien, sluit uw oren voor dat wat verboden is om te horen, toon medeleven aan het wezen van de mensen zodat medeleven aan uw wezen getoond zal worden. Toon berouw aan Allah (swt) voor uw zonden en hef uw handen in dua op tijdens deze tijden, want deze zijn het beste van de tijden en Allah (swt) kijkt met vriendelijkheid naar zijn dienaren, antwoord hen tijdens deze uren en Hij verleent hun behoeften als hij wordt gevraagd.”

“O Mensen! Uw zielen zijn afhankelijk van uw handelingen, bevrijd deze met Istighfar (berouw) en verlicht deze met lange prostratie (sadjdah) en weet dat Allah (swt) zweert bij Zijn macht: Dat er geen straf zal zijn voor de persoon die bidt en neerknielt en hij zal geen vrees hebben voor het vuur op de dag wanneer de mens zich vóór God van de werelden bevindt.”

“O Mensen, wie Iftaar aan een vastende persoon tijdens deze maand geeft, zal zijn als iemand die een persoon heeft bevrijd en zijn begane zonden zullen worden vergeven.”

Enkele mensen die daar toen waren vroegen de Profeet (s): “Niet ieder van ons is in staat om de vastende personen uit te nodigen?” De Profeet (s) antwoordde: “Allah geeft Zijn beloning zelfs als de Iftaar (maaltijd) een glas water betreft.”

“Iemand die een goed gedrag (Akhlaq) heeft tijdens deze maand zal in staat zijn de `Siraat’ over te steken, op de dag dat de voeten zullen uitglijden.”
“Iemand die de fouten van de anderen verbergt zal in het voordeel zijn dat, Allah (swt) Zijn woede op de dag des Oordeels in bedwang zal houden.”
“En voor degene die een wees eert, Allah (swt) zal hem op de dag des Oordeels eren.”
“En voor de persoon die zijn vriendelijkheid vertoont, Allah (swt) zal genadig met hem zijn op de dag des Oordeels”.
“En de persoon die de relatiebanden verbreekt, Allah (swt) zal geen genade met hem hebben”.
“Wie een aanbevolen (mustahab) gebed verricht in deze maand, Allah (swt) zal het vuur van de Hel ver van hem houden.”
“Wie een verplicht gebed verricht, Allah (swt) zal hem belonen met zeventig gebeden [waard] in deze maand. En wie veel bidt tijdens deze maand zullen zijn lasten verlicht worden op de dag des Oordeels. Hij die één vers van de heilige Koran reciteert, zal de beloning krijgen van het reciteren van de hele heilige Koran tijdens de andere maanden.

“O Mensen! Tijdens deze maand zijn de deuren van de hemel open, vraag daarom Allah (swt) om deze voor u niet te sluiten. De deuren van de hel zijn gesloten, vraag Allah (swt) om deze voor u gesloten te houden. Tijdens deze maand is de Shaytan (Satan) gevangengenomen, vraag God dat de duivel geen macht over u zal hebben.”

© Copyright Ahlalbait Jongeren

10 Ramadan

Overlijden Khadija bint Ghoewiled (a)

Lees hier haar biografie

15 Ramadan

Geboorte Imam Hassan Al Mujtaba (a)

Lees hier zijn biografie

Nacht vóór de 19de dag van Ramadan

1e nacht van Qadr

De waardevolle nacht is beter dan duizend maanden.

Klik hier voor uitgebreide artikel over Laylat Al Qadr en de aanbevolen handelingen

Nacht vóór de 21e dag van Ramadan

2e nacht van Qadr

De waardevolle nacht is beter dan duizend maanden.

Klik hier voor uitgebreide artikel over Laylat Al Qadr en de aanbevolen handelingen

21 Ramadan

Marterlaarschap Imam Ali (a)

Lees hier zijn biografie

Nacht vóór de 23e dag van Ramadan

3e nacht van Qadr

De waardevolle nacht is beter dan duizend maanden.

Klik hier voor uitgebreide artikel over Laylat Al Qadr en de aanbevolen handelingen

Handelingen tijdens deze maand

Nacht vóór de eerste dag van Ramadan:
– De intentie hebben om te vasten voor de eerste dag van Ramadan
– Ritueel grote was
– Beginnen met het lezen van de Koran

6de dag van Ramadan:
Op deze dag is de Torah neergezonden op de profeet Mozus (a) en op deze dag jaar 1200 na Hijra is onze Imam Musa Al-Reda officieel imam geworden op de moslims. Het is een heilige dag en hierbij wordt de blijdschap binnen de moslimgemeenschap gebracht. Het is aan te raden om God in deze dag veel te bedanken, omdat hij zijn naam heeft laten tonen via Ahlalbait(a).

10de dag van Ramadan:
Het jaar 10 vóór hijra, overleed de moeder der Gelovigen Khadija (a).

12de dag van Ramadan:
Op deze dag is de Bijbel neer gezonden op de profeet Jezus (a).

Nacht vóór de 13de dag van Ramadan:
(Het eerste nacht van de witte nachten):
– Ritueel grote was
– Vier Reka’at bidden. Bij elk reka’at de volgende soeras lezen; Het Begin van de koran (Al-Fatihah) één keer lezen en de  Zuiverheid van Geloof (Al-Ikhlaas) 25 keer lezen.

Nacht vóór de 14de dag van Ramadan:
– Vier Reka’at bidden. Bij elk reka’at de volgende soeras lezen; Het Begin (Al-Fatihah) één keer lezen en de  Zuiverheid van Geloof (Al-Ikhlaas) 25 keer.
– Dua al Mujeer: http://www.duas.org/mujir.htm

De nacht vóór de 15de dag van Ramadan:
– Ritueel grote was
– Ziaret Al-Hussein (a)
– Bidden, 100 Rika’at. Elke twee Reka’at apart. Bij iedere reka’a de volgende soera lezen; Het Begin (Al-Fatihah) één keer en de Zuiverheid van Geloof (Al-Ikhlaas) 10 keer.
– Dua al Mujeer: http://www.duas.org/mujir.htm

15de dag van Ramadan:
Het is de geboorte dag van Imam Hassan (a) jaar 2 na Hijra. Het is aan te raden om God te bedanken voor het laten verschijnen van zijn imam op aarde, Imam Ali (a)
– Sadaka geven
– “Alhamdoellah” zoveel mogelijk zeggen
– In de nacht: Dua al Mujeer: http://www.duas.org/mujir.htm– Veel gebeden verrichten
– Allah veel bedanken voor het laten verschijnen van de waarheid en de leugens af te dwingen
– Sadaka geven

Deze nacht, de nacht van veldslag van Badr was een koude droge nacht. De profeet (s) heeft zijn mannen gevraagd wie van hen water van de put kan halen. Niemand gaf antwoord. Imam Ali (a) is gelijk opgestaan om water te gaan halen. Echter, de put was diep en er was geen emmer om water naar boven te hijsen. Daarom keerde hij terug. In zijn terugweg heeft het hard gewaaid. Hij ging op de grond zitten, totdat het weer rustig werd. Na een paar stappen verder, heeft het weer hard gewaaid. Hij ging weer op de grond zitten. Daarna en voor de derde keer, heeft het weer hard gewaaid. Hij ging op de grond zitten, totdat het weer rustig werd.

Toen hij bij de profeet aankwam, vroeg de profeet (s) hem: “Oh, aba Hassan (vader van Hassan), waarom heeft het lang geduurd tot je weer terugkeerde.” Imam Ali (a) zei: “Ik ben drie keer harde wind tegen gekomen.”
Profeet: “Weet je wat dat was Ali, de eerste was Jabrael (engel) en 1000 andere engelen die jou salaam kwamen zeggen. De tweede was Mikaiel (engel) en 1000 andere engelen om jou ook salaam te zeggen, en de laatste was Asrafiel (engel) en 1000 andere engelen. Die kwamen allemaal om ons te steunen.”

“Alahume Sali Alla mohammed wa’ali Mohammed”

Nacht vóór de 19de dag van Ramadan:
1ste nacht van Qadr. De waardevolle nacht is beter dan duizend maanden.
Klik hier voor uitgebreide artikel over Laylat Al Qadr en de aanbevolen handelingen20ste dag van Ramadan:
8 jaar na hijra is de opening van Mekka. Het is een islamitische overwinning. Het is een feestelijke dag in de islam. Het is aan te raden om Allah te danken voor zijn geschenken.

Nacht vóór de 21ste dag van Ramadan:
– 2de nacht van Qadr. De waardevolle nacht is beter dan duizend maanden
Klik hier voor uitgebreide artikel over Laylat Al Qadr en de aanbevolen handelingen

– Martelaarschap Imam Ali (a), op de nacht van vrijdag, jaar 40 na hijra. Daarna heeft Imam Hassan (a) zijn preek gehouden over hoe zijn vader vermoord is. Het is een heel treurige nacht, het verdriet van Ahlalbait keert terug.

– Op deze dag ook, is Jezus (de zoon van Maria (a)) opgestegen naar de Allah (swt).

Nacht vóór de 23ste dag van Ramadan:
3de nacht van Qadr. De waardevolle nacht is beter dan duizend maanden.
Klik hier voor uitgebreide artikel over Laylat Al Qadr en de aanbevolen handelingen

27ste nacht van Ramadan:
Ritueel grote was

Laatste nacht van Ramadan:
Veel gebededen verrichten en Koran aflezen.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Laylat Al Qadr (de waardevolle nacht)

 In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

“Voorwaar, Wij hebben hem (de Koran) neergezonden in de Waardevolle Nacht (lailat alqadr). En wat doet jullie weten wat de Waardevolle Nacht is? De Waardevolle Nacht is beter dan duizend maanden. De Engelen en de Geest (Jibriel) daalden in haar neer met de toestemming van hun Heer, voor elke beschikking. Vrede heerst (in de nacht), tot aan de ochtend schemering.”
[Hoofdstuk Al Qadr; 97]

In deze waardevolle nacht bracht de engel Jibriel (a) de eerste openbaring van de Heilige Koran over aan de profeet Mohammed (s). Deze nacht was het begin van de waardevolle boodschap!

Uit het vers kun je herleiden dat deze nacht beter is dan duizend maanden. Dat komt overeen met 83 jaar! Subhaan’Allah; Een nacht die beter is dan 83 jaar!

Wanneer je een goede daad, Koran reciteert, een gebed, een smeekgebed etc. verricht tijdens deze nacht is het alsof je deze goede daden al 83 jaar hebt gedaan. Als je alleen een gebed verricht tijdens deze nacht is het alsof je dit gebed al 83 jaar hebt verricht. Een heel mensenleven dus!

Een andere naam voor deze nacht is; De nacht van het lot. Tijdens deze nacht bepaalt Allah (swt) het lot voor iedere mens. Jouw lot voor het komende jaar wordt dus bepaald in deze waardevolle nacht, daarom moet je goed voorbereid zijn en zoveel mogelijk goede daden verrichten.

Imam Mohammed al-Baqir (a) zei : “Allah (swt) zal alle slechte daden van diegene die laylat elqadr herdenkt vergeven, ook al was het aantal van zijn slechte daden zoveel als de sterren in de hemel, zo zwaar als de bergen en evenveel als de oppervlakte van de zeeën”.

Er is overgeleverd over de profeet Mohammed (s) dat hij zei :

“Wie van jullie salaat leylat Al Qadr bidt en daarna 70x “Estagfer Allah wa etoeb ieleih” zegt, zal al zijn slechte daden en die van zijn ouders worden vergeven voordat hij opstaat en Allah zal engelen sturen zodat ze hem goede daden toeschrijven voor een heel jaar. Ook zal Hij engelen naar het paradijs sturen, zodat ze bomen voor hem planten, kastelen voor hem bouwen en rivieren aanleggen en hij zal dit leven niet verlaten of hij zal dit allemaal zeker zien”.

Imam Musa ibn Ja’far (a) zei: wie de ghusl (grote wassing) doet tijdens laylat Al Qadr en herdenkt deze nacht tot de zonsopgang, zal uit al zijn slechte daden stappen. (De slechte daden worden vergeven door Allah (swt)).

De volgende handelingen kunnen worden uitgevoerd tijdens Laylat Al Qadr (de waardevolle nacht):

> Het lezen van de volgende dua’s: Klik hier

Dua Al Faraj

Dua Joushan Al Kabeer & Al Zageer 

> Ghusl (Grote was):

Tijdens het wassen moet je het volgende zeggen:

Allahuma tahir qalby wa ischrah lie sadry wa ejr ala lesany medhatak wa althanaa’ aleik, Allahuma ej’alhu lie tohoeran wa schifaa’ wa noeran innaka ‘ala kol schey’ kadier.

Nadat je klaar bent met de grote was, zeg je het volgende:

Allahuma tahar qalby wazka amaly wa ej’al ma ‘indika ghairan lie, Allahuma ej’alni min eltawabien wa ej’alni min elmotatahirien.

> Koranrecitatie, de volgende Soera’at moet je oplezen :

– Soerah al Ankaboet (29), deel 20 (Koran: De Spin)

– Soerah ar Roem (30), deel 21 (Koran: De Romeinen)

– Soerah ad Doekhan (44), deel 25 (Koran: De Rook)

– Soerah al Qadr 1000x oplezen.

> Salaat laylat Al-Qadr (gebed van de waardevolle nacht):

Twee ruka’s: na soerah Al Fatiha lees je 7 keer soerah Al Ighlas.

Nadat je klaar bent met het gebed zeg je 70x het volgende: “Estagfer Allah wa etoeb ieleih.”

> Dua Imam Al Sajjad (a)

> De ziaraat lezen van de volgende personen: Klik hier

-Ziarat Imam Hussein (a).

-Ziarat Imam Ali ibn el Hussein(elakbar) (a).

-Ziarat Al Shuhada.

-Ziarat al Abbas (a).

-Ziarat Amier Elmo’minien (Imam Ali) (a)

> Je opent de Koran en zet hem in je handen en zegt het volgende:


Allahuma inie es’aluka bekitabika elmenzil wa ma fieh wa fieh ismak elakbar wa ema’oek elhosna wa ma yaghaaf wa yarja en taj’alanie min ‘etkanak min elnar.

Daarna kun je iets vragen aan Allah (swt)

> Gebed; 100 ruka

Tijdens iedere ruka lees je na soerat Al Fatiha 10 keer soerah Al Ighlas. Je krijgt hier veel beloning voor, zowel in dit leven als in het hiernamaals.

> Imam Jafar al-Sadiq (a) zei: Neem de Koran en zet hem op je hoofd en zeg het volgende:


Allahuma behak hatha elKoran wa behak men erseltoeh beh wa behak kol mo’min medhatho fieh, wa behakika aleihom fella ahad a’raf behakik mink,

10x : Bika ya Allah.

10x : Be’Mohammed

10x : Be’Ali

10x : Be’Fatima

10x : Be’Al Hassan

10x : Be’Al Hussein

10x : Be’Ali ibn elHussein

10x : Be’Mohammed ibn Ali

10x : Be’Ja’far ibn Mohammed

10x : Be’Moesa ibn Ja’far

10x : Be’Ali ibn Moesa

10x : Be’Mohammed ibn Ali
10x : Be’Ali ibn Mohammed
10x : BelHassan ibn Ali

10x : Bel’Hojjat al qa’im

Daarna mag je iets aan Allah (swt) vragen (dua verrichten).

> Je kunt de volgende dua opzeggen :

yatha ellazi ken kabl kol schey’ thoma ghalak kol schey’ thoma yabka wa yefna kol schey’ yatha lazie leis fie elsamawat el’ola wa la fie elarthein elsofla wa la fawqahon wa la beinahon wa la tahtahon illa ya’bod gheirah, lek elhamd hamda la yaqdar ala ahsaa’ih illa ent.

Dus beste broeders en zusters gebruik deze waardevolle nacht om goede daden, extra gebeden, smeekbeden, koran recitaties enz. te verrichten en moge Allah (swt) jullie hiervoor belonen en jullie gebeden accepteren InshaAllah.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

De zegeningen van de maand Ramadan

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle


Drieëndertig zegeningen van de maand Ramadan (voordelen)

De maand Ramadan kent uitgebreide voordelen, waaronder het feit dat Allah deze maand extra gul zegeningen aanreikt. Als men deze herkent en realiseert, zou men het hele jaar door willen vasten. De zegeningen en voordelen van de maand van het vasten zijn gegroepeerd en samengevat in verschillende categorieën. Deze zegeningen zijn direct uit de Heilige Koran en hadith overgenomen. Wat hieronder volgt, is slechts een greep uit de vele voordelen en zegeningen van de heilige maand Ramadan.

1. Taqwa

 • Angst voor Allah (swt)
 • Het opvolgen van de openbaringen van Allah (swt)
 • Het succes zien in de kleine dingen die men heeft bereikt
 • Voorbereiden op het vertrek van deze wereld naar het Hiernamaals
 • Zelfdiscipline
 • Zelfcontrole
 • Zelfbeperking
 • Zelfontwikkeling
 • Zelfevaluatie

Door het accepteren van deze criteria en door het beoefenen ervan, zal de moslim het concept van Taqwa in zijn privé- en sociale leven bereiken.

2. Bescherming

 • Het vermijden van onzedelijkheden
 • Het vermijden van woede/felheid
 • Het vermijden van onverstandige handelingen
 • Het vermijden van alle makrooh (ongewenst gedrag) en haram handelingen (niet toegestaan gedrag of verboden handelingen)

Door deze goede manieren aan te houden, zal een moslim zich tijdens het vasten aanleren een beter mens in de samenleving worden.

3. Openbaring van de Heilige Koran

De Heilige Koran werd geopenbaard tijdens de maand Ramadan. De Heilige Koran is bedoeld als:

 • Een leidraad voor de mensheid
 • Een onderscheid tussen goed en kwaad verduidelijken
 • Een opsomming en bekroning van alle voorgaande openbaringen
 • Een verheugende boodschap aan de gelovigen
 • Een genezing
 • Een daad van barmhartigheid

4. Deuren van de hemel zijn open

5. Deuren van de hel zijn gesloten

6. Duivels zijn geketend

7. Vasten met Iman (geloof) en verwachtingen

Zulke intenties leiden tot vergiffenis door Allah (swt) voor de zonden van het individu.

8. Deur van Rayyan

In het Paradijs bevindt zich een deur genaamd Al-Rayyan. Deze is bedoeld voor de mensen die de maand Ramadan vasten. Alleen zij kunnen van de paradijselijke zaligheden van het gebied achter deze deur genieten.

09. Vreugdes

Er zijn twee dingen waarop vastende moslims zich verheugen, namelijk:

 • Het verbreken van het vasten
 • De ontmoeting met Allah (swt) op de Dag des Oordeels

10. Adem

 • De adem van de vastende moslims zal op de Dag des Oordeels beter zijn dan de geur van muskus. 

11. Blijde tijdingen:

 • Deze blijde tijdingen worden gegeven aan de weldoeners, terwijl de slechtdoeners gestopt dienen te worden tijdens het vasten.

12. Van de maand Ramadan tot de volgende maand Ramadan

 • Degene die de maand Ramadan vast en in het jaar daarop de maand Ramadan eveneens met een goede intentie vast, krijgt het hele jaar door vergiffenis voor zijn begane zonden.

13. Vermenigvuldiging van beloningen

 • De beloning voor het verrichten van goede daden levert 10x, 70x, 700x of meer op gedurende de maand Ramadan.

14. Anderen voeden

 • Wie anderen uitnodigt voor de Iftaar (al betreft het slechts een glas water) en zorgzaam is voor de hongerigen en behoeftigen gedurende de maand Ramadan, zal zijn als iemand die een persoon heeft bevrijd en zijn begane zonden zullen worden vergeven.

15. Zegening van Iftar

 • De dua (smeekbede) wordt door Allah (swt) tijdens de iftar geaccepteerd.

16. Zegeningen van Sahoor (De late nacht-/vroege ochtendmaaltijd)

Deze maaltijd geeft extra gelegenheid voor:

 • Nachtgebeden
 • Het herinneren van Allah (swt)
 • Recitatie van de Heilige Koran
 • Het verrichten van het gezamenlijke ochtendgebed.
 • Fajr dua

17. Nachtgebeden

 • Wie de avondgebeden uitvoert met oprechtheid en goede intenties zal vergeving krijgen voor zijn begane zonden jegens God. Wie zonden begaat waar andere mensen onder hebben moeten lijden, zal ook vergiffenis van die andere mensen moeten krijgen voordat deze zonde compleet “kwijtgescholden” kan worden.

18. Shafa’at (bemiddeling tot vergiffenis)

Wie vast in de maand van Ramadan krijgt op de Dag des Oordeels Shafa’at van:

 • de maand Ramadan
 • de Heilige Koran

19. Ihya (nachten wakker doorbrengen)

 • Dit geldt vooral voor de laatste tien dagen van Ramadan. Als een moslim dit soort inspanningen verricht, ontvangt hij/zij beloningen, vergeving en worden zegeningen verveelvoudigd.

20. Itikaf (terugtrekking)

Een moslim die zich terugtrekt en bewuster met de maand bezig is tijdens de laatste tien dagen krijgt:

 • Zegen en beloningen
 • Zielsrust
 • Beschouwing en evaluatie
 • Wordt een beter mens

21. Lailatul Qadr (De Nacht van de Macht)

Wie met oprechtheid en goede intenties deze nacht (waarvan het onbekend is in welke van de laatste 10 nachten van Ramadan het valt) tegemoet gaat, ontvangt de volgende voordelen:

 • Vergeving van fouten
 • Deze nacht is beter dan 1.000 maanden
 • Dua
 • Zikr
 • Gebeden
 • Het lezen van de heilige Koran
 • Beloningen
 • Zegen
 • Betere mens

22. Vrijgevigheid

 • Vriendelijkheid, gastvrijheid, etc. Dit en nog veel meer behoort tot de voordelen van de maand Ramadan.

23. Zakat al-Fitrah (liefdadigheid op de dag van Eid)

De voordelen van het betalen van liefdadigheid aan de armen zijn talrijk, en bestaan o.a. uit:

 • Zuiverheid
 • Het voeden van de behoeftigen
 • Het delen van het geluk
 • Verbetering van de menselijke relaties
 • Verbetering van de samenleving

24. Sadaqah (liefdadigheid)

Het betalen van de sadaqah komt met vele voordelen:

 • Zuiverheid
 • Bloei van de rijkdom
 • Verbetering van de economie
 • Verspreiding van de rijkdom
 • Verwijdering van de inflatie
 • Uitbanning van armoede

25. Vasten en gezondheid

Vasten heeft o.a. de volgende invloeden op het lichaam:

 • Zuivering van het lichaam van giftige stoffen
 • Gewichtsvermindering
 • Minder snelle veroudering van het lichaam
 • Er jonger uitzien

26. Verandering van leefstijl

 • Door een andere levensstijl aan te meten, bevrijdt men zich van de eentonigheid van het leven en geniet men dus meer van zijn levensduur.

27. Delen

 • Het delen van honger, dorst en rituelen met anderen in de samenleving vergroot het gevoel van saamhorigheid.

28. Eid-ul-Fitr (Feest)

 • Het delen van geluk met elkaar als broeders en zusters van de samenleving.

29. Begraafplaatsen bezoeken
Men zal de volgende voordelen krijgen door het bezoeken van begraafplaatsen:

 • Dua voor de overledenen
 • Zichzelf klaarmaken voor het vertrek uit deze wereld
 • Respect voor de overledene
 • Een bescheidenere blik op het leven

30. Elke ademhaling is Tasbiih

 • Elke ademhaling en zelfs de slaap is ibadah, aanbidding.

31. Umrah in Ramadan

Een bezoek aan Mekka tijdens de maand van Ramadan is:

 • Gelijk aan een Hadj (bedevaart)
 • Gelijk aan een Hadj met de Profeet Mohammed (s)

32. Historische successen en overwinningen in de Ramadan

In de Islamitische geschiedenis zijn er vele overwinningen behaald tijdens Ramadan:

 • Slag bij Badr
 • Slag bij Khandaq
 • Opening van Mekka
 • Slag bij Tabuk
 • Tariq Ibn Ziyad opent Europa
 • Salahuddin bevrijd Jeruzalem van de kruisvaarders
 • Egypte en Israël, 1973 – Egyptenaren verdreven de Israëliërs uit Egypte tijdens de maand Ramadan, de maand van het vasten etc.

33. Leren over historische incidenten die tijdens de maand Ramadan hebben plaatsgevonden:

 • Overlijden van Hazrat Khadijeh (a).
 • Geboorte van Imam Hassan bin Ali (a).
 • Martelaarschap van Imam Ali bin Abi Talib (a).
 • Youm-al-Quds.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Doel van de heilige maand Ramadan

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

“O gelovigen! Het vasten is u voorgeschreven, zoals voor degenen die u voor waren gegaan, opdat u het kwaad afweert. (Vast) een zeker aantal dagen…”
(Koran: Hoofdstuk 2, Verzen 183-184)

Vasten in de maand Ramadan. Wat houdt dat in?

Vasten is voorgeschreven in de Abrahamitische godsdienst.

De Joodse, Christelijke en Islamitische religies dragen alle drie het vasten op. Zo vastte Mozes voor veertig dagen op de berg Sinaï tijdens de openbaring van de Tien Geboden (Exodus 24:18).

Hoewel het nu minder gangbaar is, is het een Joodse traditie om bij rouw of gevaar te gaan vasten. Van de praktiserende Joden vasten de meesten nog steeds op de Dag van Boetedoening en de herdenking van de verwoesting van Jeruzalem in 597 voor Christus. Ook Jezus van Nazareth, vrede zij met hem, vastte op de Dag van Boetedoening en de vastenmaand van Mozes om zo de Satanische verleiding af te wenden.

Toen werd Jezus door de Geest de woestijn in geleid om te worden verleid door de duivel. Na veertig dagen en veertig nachten te hebben gevast, had hij honger.”(Mattheus 4:2)

Veel Christenen houden een veertigdaags vastentijd voor Pasen, hoewel het nu alleen onthouding is van bepaalde etenswaren dan van al het eten en drinken. Moslims vasten op de maand van Ramadan en mogen op de meeste andere dagen van het jaar ook vasten.

De Enige God schrijft vasten voor aan de gelovigen en dat gaat samen met vele voordelen. Onder de materiële genoegens wordt verstaan het eten en drinken, seksuele plezier en ijdelheid. Vasten betekent onthouding daarvan, wat tegen de natuurlijke instincten ingaat, om het gebod van God te volgen. Dit ontwikkelt en versterkt een persoon zijn zelfbeheersing, en brengt hem tegelijkertijd dichter bij zijn Schepper. Andere voordelen van vasten zijn:

 • Vasten brengt geduld bij, leert zelfbeheersing en discipline.
 • Vasten vergroot het medeleven voor de minder bedeelden.
 • Vasten vergroot de focus op spiritualiteit en verkleint de focus op materialisme.
 • Vasten heeft vele positieve invloed op de gezondheid.
 • Vasten kan een boetedoening zijn voor zonden en een grote beloning opbrengen.
 • Vasten is een deel van een sterk spiritueel en fysiek vernieuwingsplan.
 • Vasten herinnert aan belangrijke heilige religieuze gebeurtenissen.

De Islamitische vastenmaand Ramadan is een voortzetting van de geschiedenis van het vasten in de Abrahamitische godsdiensten. Het voordeel en beloning die aan het vasten is verbonden, maken het een belangrijk middel om jouw geloof en het praktiseren ervan te verbeteren.

Voorwaar, de mannen en de vrouwen die vasten…voor hen heeft Allah vergiffenis en een grote beloning bereid.” (Koran 33:35)

Wat houdt de vastenmaand van Ramadan in?

In het kort bedoelen we met vasten altijd de onthouding van het eten, drinken, ijdele praat en geslachtsverkeer tussen dageraad (die tijd breekt pas aan als er voldoende hemellicht is om een zwarte draad van de witte draad te onderscheiden) tot na zonsondergang (wanneer de rode zonspiegeling de Oostelijke helft van de hemel verlaat). De mensen die niet hoeven te vasten vanwege hun gezondheidstoestand, zwangerschap, etc. kunnen dat compenseren door een liefdadigheid te geven en/of moeten de te vasten dagen later inhalen. Echter, de ware aard van de vastenmaand Ramadan is meer dan onthouding van een paar dingen. Het is een periode om constant en in toenemende mate je in te gaan spannen tot spirituele perfectie.

Dorst en honger zul je ondergaan, voel en doorleef het, hier en nu, om de ernst en scherpte van droogte en hongersnood te beseffen, die op de Dag des Oordeels, aan de orde van de dag zal zijn.’’

 • Geef aalmoezen aan de armen en de behoeftigen.
 • Behandel je ouders en ouderen met respect.
 • Wees aardig en liefhebbend voor je kinderen en jongeren.
 • Verzorg en help je verwanten.
 • Praat niet over dingen, die niet eens horen te worden gefluisterd.
 • Sluit je ogen voor dat wat onfatsoenlijk is om naar te kijken.
 • Wees doof voor dat wat te lasterlijk is om aan te horen.
 • Wees vriendelijk, zachtaardig en meelevend voor de weesjongen, opdat na jou, mocht het nodig zijn, jouw kinderen dezelfde behandeling van anderen krijgen.
 • Wend je berouwvol tot God en zoek Zijn nabijheid. (Heilige Profeet, vrede zij met hem en zijn familie)

Naast het vasten en het streven naar een voortreffelijk moreel karakter, wijden Moslims zich in deze maand met zoveel mogelijk tijd en energie, gebed en smeekbede tot de Enige Ware God. Gedurende een aantal nachten in deze maand, blijven Moslims de gehele nacht wakker in aanbidding. Na de laatste dag van de maand van Ramadan, vieren Moslims ’Ied ul Fitr (Suikerfeest) om de voltooiing van de vastenmaand te gedenken. Ze verzamelen zich voor het gebed en eten en geven cadeaus weg (vooral voor kinderen). Echter is het een dag van gemengde gevoelens, omdat de meest gezegende maand van Ramadan met al zijn kansen op vergiffenis en beloning weer voor een jaar is verstreken.

Ik zoek mijn toevlucht bij Uw vriendelijkste beschikking, Oh Heer, opdat niet de dageraad van deze nacht aanbreekt, of de maand van Ramadan tot een eind komt, en ik nog steeds een aangeklaagde (niet vergeven) zondaar ben, blootgesteld om gestraft te worden, op de Dag dat ik voor U zal verschijnen.”

[Uit een gebed voor de laatste nacht van de maand Ramadan, geleerd door Imam Jafar as-Sadiq, (a)]

Waarom wordt vasten vooral in de maand van Ramadan voorgeschreven aan Moslims?

De maand van Ramadan is de negende maand in de Islamitische maankalender. En omdat een maanjaar ongeveer anderhalve week korter is dan een zonnejaar, gaat de maand van Ramadan terug in de seizoenen. Het is een heilige maand, omdat God het bestemd heeft voor de openbaring van heilige teksten.

Imam Ja’far as-Sadiq citeert de Heilige Profeet, vrede zij met hem en zijn familie, toen hij zei: “De Boeken van Abraham werden geopenbaard in de eerste nacht van de maand van Ramadan; de Torah werd geopenbaard in de zesde nacht van de maand van Ramadan; de Evangelie werd geopenbaard in de dertiende nacht van de maand Ramadan . . ., en de Heilige Qur’an in de drie-en-twintigste van de maand van Ramadan.”

Het wordt ook als heilig beschouwd, omdat het de Nacht van Macht (Laylatul Qadr) bevat. “Qadr” betekent letterlijk lot, en in deze nacht bepaalt God iedere gebeurtenis die zich in het komende jaar voor elk van Zijn schepsels gaat voordoen.

Conclusie

Moslims vasten om, zoals bij ieder ander handeling, nabijheid te zoeken bij God, Zijn genoegens en Vergiffenis, en om je geest te zuiveren. Vasten tijdens deze maand eert de openbaringen van God en bereid jou voor op de nacht van bepalingen met hoop op vergiffenis. Vasten is een jaarlijkse spirituele vernieuwing en in deze maand van genade belooft God overvloedige beloningen, dat een deel is van het Islamitische pad en je op weg helpt tot de ideale ‘ik’.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Basisregels voor de heilige maand Ramadan

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Vasten algemeen/regels
Er zijn een aantal aspecten die het vasten ongeldig maken, een aantal bekende voorbeelden zijn:

– Eten en drinken
– Slikken van dikke stof/rook

– Hoofd totaal onder water/bij het zwemmen bijvoorbeeld (soms een uitzondering)

– Opzettelijk braken / buiten je wil dan blijft het vasten geldig

Indien een persoon vergeten is dat hij aan het vasten is en hij verbreekt het vasten door wat te drinken bijvoorbeeld, dan blijft zijn vasten geldig.

In principe mag je niet stoppen met vasten omdat je zwak voelt. Alleen als deze zwakte echt zo erg ondragelijk wordt dan mag je het vasten verbreken. Later moet deze dag wel ingehaald worden.

Als je niet vast vanwege een reden dan is het aangeraden om nog steeds zoveel mogelijk aan de regels van de Ramadan te houden. Je moet medicijnen slikken bijvoorbeeld met water. Dan is het nog steeds aanbevolen om te blijven vasten in de vorm dat je niet overbodig drinkt en eet.

Betreft Reizen

In principe geldt dat waar je jouw gebeden verkort bid, jij niet hoeft te vasten. Als jij een “veel reiziger” bent dan blijf je gewoon vasten. Ook als het doel van jouw reis, een doel is dat verboden is in de islam.

Reizen is niet verboden tijdens de maand Ramadan. Echter, het wordt wel afgeraden om te reizen, waarbij je het vasten moet verbreken. Moet je toch ergens naar toe reizen? Begin dan jouw reis na het middaggebed, in dat geval blijft jouw vasten geldig indien je dezelfde dag terugkomt.

Betreft inhalen

Als je een dag niet hebt kunnen vasten buiten je wil om, dus je was ziek of je was op reis. In dat geval kun je jouw vasten gewoon inhalen op elke willekeurige dag. Op twee dagen is het echter verboden om te vasten: Eid al Adha en Eid al Fitr.

Als je jouw vasten moet inhalen van een aantal jaren dan kun je het jaar inhalen dat jij wenst. Maar als er geen tijd is om alles in te halen voordat de komende Ramadan begint dan is het beter/aangeraden om de meest recente dagen eerst in te halen.

Gebed eerst

Het is verder aangeraden om eerst het vasten te verbreken met yoghurt en dadel en daarna het gebed te verrichten na de gebedsoproep. In het geval dat je niet vol kunt houden of je bent bij iemand op bezoek/iemand is op je aan het wachten dan kun je eerst uitgebreid eten en daarna bidden. Maar de basisregel is wel het gebed zo snel mogelijk verrichten.

Betreft je intentie om te vasten

De intenties voor het vasten zijn te verdelen in drie categorieën:

– Vasten dat verplicht is met een vast bepaalde dag/periode (de maand Ramadan, nizr (eed met Allah) vasten op een vast bepaalde dag);

Uiterlijk tijdstip: voor het ochtendgebed.

– Vasten dat verplicht is zonder een vast bepaalde dag (qadha, nizr (eed met Allah) vasten zonder een vast bepaalde dag);

Uiterlijk tijdstip: voor het middaggebed.

– Vasten dat niet verplicht is (mustahab);

Uiterlijk tijdstip: voor het avondgebed.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Wanneer begint de Heilige maand Ramadan?


 In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Inleiding:
Door middel van dit korte document willen wij graag enig uitleg geven over de gang van zaken bij het bepalen van de eerste dag van de maand Ramadan.

Ten eerste is het belangrijk om te weten dat in de Arabische maankalender de maanden 29 of 30 dagen hebben. Momenteel bevinden wij ons in de maand Sha’baan. Na deze maand begint de heilige maand Ramadan.

Het is straks 29 Sha’baan en jij wilt weten of voor jou de volgende dag de maand Ramadan begint of dat je 30 dagen moet aanhouden voor de maand Sha’baan en de dag erna pas met de maand Ramadan moet beginnen.

Basisregel: 

Voor elk persoon geldt in principe: 

Als je de maan hebt gezien na zonsondergang, met het blote oog, dan begint de dag daarop de maand Ramadan! 

Daar bovenop komen de fiqh-regels van de geleerden die wellicht hulpmiddelen toestaan of een andere gebied bekijken dan het gebied waarin jij woont. 

Elke geleerde, zijn regel: 

We moeten begrijpen dat dit een groot onderwerp is waar veel geleerden onderzoek naar hebben gedaan. Vele jongeren zeggen: “Waarom beginnen we niet allemaal op dezelfde dag Dat is toch beter?!” 

In dit geval is het niet beter. Een geleerde is verantwoordelijk voor zijn fiqh-regels. Deze regels zijn tot stand gekomen door het onderzoek dat hij heeft verricht. Hij moet tegenover Allah (swt) aantonen dat hij de mensen juist heeft geleid. Hij moet vertrouwen op zijn kennis. Hij moet vertrouwen op het onderzoek dat hij heeft verricht, want hij is verantwoordelijk. Geleerden kunnen niet zeggen: ‘Laten we op dezelfde dag beginnen, want elke geleerde heeft zijn eigen regels.’ Op één dag beginnen zal betekenen dat een aantal geleerden NIET hun eigen regels gaan opvolgen. Dit is onverantwoord. 

Als jongeren opgroeien, maken zij kennis met hun geleerde. In eerste instantie neem je de geleerde van jouw ouders over. Indien jij tot de overtuiging bent gekomen dat deze man die jouw ouders volgen niet diegene is die de meeste kennis heeft, dan ben je verplicht om een andere geleerde te volgen. Jij moet jezelf later kunnen verantwoorden en kunnen beredeneren dat jij vertrouwen hebt in de geleerde die jij volgt. Een uitleg als: “Ik wilde op dezelfde dag beginnen als mijn familie” is GEEN geldige reden om te beginnen met de maand Ramadan.” 

Extra regels van de geleerden bovenop de basisregel kunnen zijn: 

– Het toestaan van het gebruik van een telescoop; 

– De zichtbaarheid van de maan toetsen in een land met dezelfde nacht als het land waarin je woont (bv. Zuid Afrika deelt grote delen van de nacht met Nederland betreft tijdstippen); 

– Een combinatie van deze twee. 

Mag je een andere geleerde volgen? 

Bij een fatwa mag men geen andere geleerde volgen, tenzij in deze fatwa sprake is van een verplichte voorzichtigheid (ihtyat woejoebie). In dat geval heeft men de mogelijkheid om met betrekking tot dit vraagstuk de andere meest geleerde na hem te volgen (en dus niet naar wens een geleerde te selecteren). 

Echter, in de fatwa’s voor het vaststellen van de eerste dag van de maand Ramadan of het begin van de ied-al-fitr is er bij de meeste geleerden hier geen sprake van. Men mag dus hierin geen andere geleerde volgen. 

Dit geldt ook voor de volgers van Sayed Al Sistani. Dit heeft Ahlalbait Jongeren nagevraagd bij zijn vertegenwoordigers! 

Wat bedoel Sayed Al Sistani met zijn fatwa 1740? 

1740. The 1st day of any month will not be proved by the verdict of a Mujtahed and it is better to observe precaution. 

Dit betekent het volgende: 

Wij moeten volgens deze fatwa (uitspraak/methode) van de geleerde het begin van de maand Ramadan bepalen, ongeacht of de geleerde al een verklaring/aankondiging voor het begin van de maand heeft afgegeven! 

Wanneer moet de maan te zien zijn? 

De maan moet volgens de fiqh gezien worden tussen zonsondergang en de fajr (dageraad). Dit heeft ermee te maken dat je voor de fajr jouw intentie tot vasten moet hebben bepaald. De maan is vaak niet de hele tijd aanwezig tijdens deze periode. Dus naast de actuele maanstand moet ook worden gekeken naar de maansopgang en maansondergang. Als de maan namelijk al onder is, dan zal hij niet te zien zijn, ondanks de “actuele maanstand”. Er is kans op zichtbaarheid met het blote oog als de maan ongeveer 20 of meer minuten later onder gaat dan de zon. Met een telescoop is hij soms ook te zien als deze tijd minder is. De actuele maanstand en de tijden zijn op de deze website te vinden: klik hier (maandtijden) enklik hier (actuele maanstand). Deze aantal minuten blijft een schatting, er moet ook gekeken worden naar de vorming van de maan. Naast dat hij lang na de zon onder moet gaan moet deze ook zodanig gevormd zijn dat hij zichtbaar moet zijn. In combinatie met ander bronnen kan je dit als bevestiging zien. 

Het bepalen van de eerste dag: 

De eerste dag van de maand bepalen, in dit geval de maand Ramadan, kan op verschillende manieren. Elke geleerde heeft zijn eigen onderzoek met zijn eigen methode. 

Een aantal voorbeelden van methoden: 

– De maand begint bij de geboorte van de maan. Deze methode wordt onder de levende sjiitische geleerden niet gebruikt, maar zien we nog wel terug bij andere stromingen/landen. Alle informatie over de geboorte van de maan kun je via deze link bekijken. Dit jaar is de geboorte van de maan op dinsdag 16 juni. 

– De maand begint bij het zien van de maan met het oog, of theoretisch bijna 100% zeker zijn van de mogelijkheid: 

* Overal op de wereld. 

* In het land waarin je woont. Bij twijfel mag je volgens sommige geleerden ook kijken naar: 

+ Landen die dezelfde nacht delen als het land waarin jij woont (je mag dan landen volgen als Irak en Iran, waar de berichtgeving erg goed is). 

+ Landen ten oosten van het land waarin jij woont op dezelfde horizon (deze zien de maan moeilijker, dus als zij het kunnen zien dan kan jij aannemen dat het ook in het land waarin jij woont te zien is). 

Maar wij gaan ons richten op de eerste regel: de maan zien in het land waar je woont, Nederland. 

In Nederland hoor je vaak van jongeren die deze regel op moeten volgen dat je ze vaak moeite hebben met wanneer de maand begint. Ze weten het niet zeker, ze horen verschillende verhalen ect. 

Er waren moeilijkere tijden voor de moslims in het buitenland. Tegenwoordig hebben wij het internet en betrouwbare wetenschappelijke kennis waarmee wij simpel via verschillende bronnen een controle kunnen uitvoeren of de maan op een avond te zien zal zijn of niet in Nederland. 

Het bepalen van de eerste dag: 

Wanneer begint de Ramadan voor jou: 

– Je hebt zelf de maan gezien.  

– Door bijvoorbeeld bewolking kun je hem niet zien, maar de wetenschap toont aan dat de maan te zien zal zijn met het blote oog. Dit kun je controleren met de volgende bronnen: 

* Moonsighting.com 

* Extra controle door tabel voor maans- en zonsondergang en de actuele maanstand: Geleerden geven aan dat het verschil tussen zonsondergang en maansondergang ongeveer 15-20 minuten moet zijn bij voldoende zichtbaarheid van de maan voordat hij te zien is met het blote oog. 

Hieronder zijn plaatjes te zien van de website moonsighting.com: 

De zichtbaarheid van de maan op dinsdag 16 juni t/m donderdag 18 juni: 

  

© Copyright Ahlalbait Jongeren 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd worden zonder (1) toestemming van de organisatie (info@ahlalbait.nl) en (2) een bronvermelding! 

Wij kunnen VOORLOPIG concluderen dat de maan pas donderdag 19 juni met het blote oog te zien zal zijn in Nederland, wat betekent dat vrijdag 20 juni inshaAllah de eerste dag van de maand Ramadan zal zijn.  

Wat te doen bij twijfel? 

o De getuige van twee betrouwbare mensen dat zij de maan gezien hebben. Zij moeten te vertrouwen zijn, gelovig en gerespecteerd gedrag vertonen.  

o Als de maan te zien is in landen ten oosten, op dezelfde hoogte, dan is hij ook in het land te zien waarin jij woont. Er zijn ook geleerden die aangeven dat je de landen mag volgen die dezelfde nacht delen. 

o Wanneer het nieuws wereldkundig is dat jij niet eraan hoeft te twijfelen. [TV/Internet] 

o Nog steeds niet duidelijk, wat te doen? Intentie belangrijk:  

(1) Indien er geen bewijs is dat Ramadan “morgen” is, dan mag je niet de intentie hebben dat je “morgen” gaat vasten voor de maand Ramadan.  

(2) Intentie sha’baan:  

• Niet vasten. Het volmaken van 30 dagen van sha’baan. Na dertig dagen is sha’baan klaar en begint de Ramadan. Indien blijkt dat het toch Ramadan is dan moet je gelijk stoppen met eten en de rest van de dag vasten zul je deze dag moeten later alsnog moeten inhalen. 

• Wel vasten, met de intentie gewenst in sha’baan. Indien een dag later gebleken is dat het alsnog Ramadan is dan was je intentie verkeerd. Jouw vasten is nog steeds geldig. Jouw intentie zal om worden gezet.  

(3) Intentie in de handen van Allah: je gaat een intentie aannemen waarvan jij met jouw kennis aanneemt dat het zo dicht mogelijk tegen de werkelijkheid aanzit. Deze intentie is het beste en altijd aangeraden. Je mag met deze intentie vasten op de volgende dag. Indien inderdaad de volgende blijkt dat de Ramadan begonnen is, dan wordt het vasten geaccepteerd. Indien het sha’baan blijkt te zijn, dan wordt het vasten ook geaccepteerd als mustahab (gewenst). 

Websites en Fiqh-regels van de geleerden: 

Via de website van jouw geleerde kan jij de fiqh-regel opzoeken die jij moet opvolgen. Hieronder hebben wij ons best gedaan om de dag van EID voor elke geleerde aan te geven aan de hand van de bovenstaande informatie en de fatwa’s van de geleerden. Let op: de onderstaande dagen gelden voor de inwoners van NEDERLAND! 

Sayed Al Sistani: 

Fiqh-regel: De maan moet te zien zijn, met het blote oog, in het land waarin jij woont. Overtuigend(!) wetenschappelijk bewijs tot de zichtbaarheid is voldoende.  

Website: www.sistani.org [in meerdere talen] of http://www.najaf.org/english/ 

Wanneer begin van de maand Ramadan: vrijdag 19 juni 2015 (zeer waarschijnlijk, nog niet zeker) 

Sayed Al Khoei: 

Fiqh-regel: De maan moet te zien, met het blote oog, in een land dat dezelfde nacht of een gedeelte ervan met het land waarin jij woont deelt. 

Website: http://www.alkhoei.org/ of https://www.facebook.com/AlKhoeiFoundation 

Wanneer begin van de maand Ramadan: donderdag 18 juni 2015 (zeer waarschijnlijk, nog niet zeker) 

Sayed Mohammad Fadlullah: 

Fiqh-regel: De maan moet te zien zijn in een land dat dezelfde nacht of een gedeelte ervan met het land waarin jij woont deelt. Het gebruik van een telescoop of andere hulpmiddelen is toegestaan. 

Website: http://english.bayynat.org.lb/ 

Wanneer begin van de maand Ramadan: donderdag 18 juni 2015 (zeker, zie website) 

Sayed Mohammed Said Al Hakeem: 

Fiqh-regel: De maan moet gezien worden, in een van de landen uit Europa, Azië, Afrika of Australië. Op dat moment is het bevestigd voor de hele wereld. De landen uit Noord- en Zuid-Amerika mogen niet gevolgd worden. Deze moeten zelf de maan bekijken of afgaan op landen uit andere continenten. 

Website: http://alhakeem.com/ 

Wanneer begin van de maand Ramadan: donderdag 18 juni 2015 (zeer waarschijnlijk, nog niet zeker) 

Sayed Sadiq Al Shirazi:   

Fiqh-regel: Na navraag en zover bekend, geldt de fatwa van Sayed Al Shirazi voor zijn volgers over de hele wereld. De exacte manier van het bepalen volgt inshaAllah. 

Website: http://imamshirazi.com, http://www.alshirazi.net https://www.facebook.com/SadiqShirazi 

Wanneer begin van de maand Ramadan: n.n.b. 

Sayed Ali Al Khamenei: 

Fiqh-regel: De maan moet te zien zijn, met het blote oog of telescoop, in het land waarin jij woont. Overtuigend(!) wetenschappelijk bewijs tot de zichtbaarheid is voldoende. Je hoeft bij overtuigend wetenschappelijk bewijs niet zelf te gaan kijken. 

Website: http://www.leader.ir/langs/en/ – https://twitter.com/Imam__Khamenei of voor Nederland: http://iranianembassy.nl// https://www.facebook.com/Imam.Khamenei 

Wanneer begin van de maand Ramadan: n.n.b. 

Staat jouw geleerde er niet tussen? Kijk op de website van jouw geleerde welke Fiqh regel hij heeft en vergelijk het met de regels en de dagen die hierboven zijn genoemd.  

Wij willen jullie vragen om onjuistheden graag aan ons door te geven via info@ahlalbait.nl of via het reageersysteem hieronder. Alvast bedankt! Op deze manier kunnen wij deze pagina verbeteren. Het blijft ieders verantwoordelijkheid om de juiste regels op te volgen.  

© Copyright Ahlalbait Jongeren 

Niets uit de website mag worden verveelvoudigd/gekopieerd zonder: 

(1) toestemming van de organisatie (info@ahlalbait.nl

(2) een bronvermelding! 

© Copyright dient te worden gerespecteerd in de islam! 

Het behouden van gewoontes

Tien tips om de Ramadanspirit in leven te houden
Overgenomen uit: Tebyan


 In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Het vasten leert de mens discipline, uithoudingsvermogen en vooral zelfbeheersing en zelfbedwang, waardoor men in de maand Ramadan nieuwe gewoontes opdoet. Het is van belang om ook na afloop van Ramadan gemotiveerd te blijven om deze gewoontes te behouden.
 
Een aantal psychologen zijn het erover eens dat een persoon ongeveer drie weken nodig heeft om nieuwe gewoontes te ontwikkelen. Als men regelmatig bidt, vast, zijn humeur beheerst, probeert om meer geduld op te brengen, of een andere goede gewoonte ontwikkelt tijdens Ramadan, heeft men een goede basis om ook na afloop van de maand Ramadan hiermee door te gaan.
 
Toch hebben we allemaal wel eens zwakke momenten. De sterke motivatie om goede gewoontes aan te meten tijdens Ramadan is in de rest van het jaar misschien niet zo sterk. Hieronder een aantal tips om de Ramadanspirit ook in de rest van het jaar te behouden.

1. Het verrichten van smeekbedes (dua)

Het is Allah (swt) die je de mogelijkheid heeft gegeven om goede gewoontes in de maand Ramadan op te doen. Alleen Hij kan je helpen om deze goede gewoontes te behouden.

Verricht smeekbedes opdat Allah (swt) je niet alleen helpt om goede gewoontes te behouden, maar dat Hij ze ook accepteert en dat onze liefde voor Allah (swt) groeit, zodat we dichter tot Hem komen.

2. Maak er een gewoonte van

Wie goede gewoontes wil behouden, moet ervoor zorgen dat ze een deel blijven uitmaken van het dagelijkse schema. Bijvoorbeeld, het vasten.

De Profeet Mohammed (s) moedigde het vasten op maandag en donderdag (buiten Ramadan) aan en zei: ”de daden van men worden op maandag en donderdag gemeld aan Allah (swt) en het liefst vast ik wanneer mijn daden worden gerapporteerd”.

Dit is een goede manier om voorbereid te zijn op de eerstvolgende Ramadan.

Ander voorbeeld: was je extra vrijgevig tijdens Ramadan? Dan zou je een vast bedrag van je wekelijkse of maandelijkse salaris aan een goed doel kunnen doneren om deze vrijgevigheid in stand te houden.

Zorg ervoor dat het een gewoonte wordt en dat het in je dagelijkse en wekelijkse schema past. Het is van belang om goede voornemens ook daadwerkelijk te praktiseren. Moge Allah (swt) ons allen belonen.

3. Evalueer jezelf elke avond

Een dagelijkse evaluatie van onszelf, onze bedoelingen, woorden en daden is een slimme manier om goede gewoontes te behouden.

Reflecteer je dagelijkse daden: wat ging goed, wat ging minder goed, waarom ging het goed of juist minder goed, wat had je moeten doen en hoe kan het de volgende keer anders? Reflecteer op je dagelijkse gebeden, op wat je tegen of over anderen hebt gezegd, hoe je je hebt gedragen t.o.v. je ouders, etc.

4. Evalueer jezelf wekelijks

Een wekelijkse evaluatie helpt om alles in grote lijnen te zien. Je zult dan kunnen evalueren hoe je op de langere termijn je goede gewoontes hebt kunnen behouden en in de praktijk toe hebt kunnen passen. Dit zou je ook op maand- en jaarbasis uit kunnen voeren. Voor de fanatiekelingen: je zou zelfs een grafiek of een tabel bij kunnen houden (bijv. over hoeveel/hoe weinig je hebt geroddeld, hoe dit met de tijd veranderd is).

5. Vraag een vriend om hulp

Als je een goede vriend hebt met wie je nieuwe gewoontes kunt delen, houd hem dan op de hoogte van de goede gewoontes die je jezelf wilt aanleren. Eventueel zouden jullie kunnen voornemen om samen deze nieuwe gewoonte aan te leren en aan te houden. Het zou aanmoedigend kunnen werken en het zal insha’Allah je zuster- en broederschap relatie versterken.

Als alternatief kun je op zoek gaan naar groepen of stichtingen die dezelfde doelen hebben. Bijvoorbeeld: als je tijdens de Ramadan dagelijks Quran leest, zou je na de Ramadan aan kunnen sluiten bij een islamitische vereniging waar ze Quranlessen geven.

6. Geef niet op bij fouten

De schoonheid van Tawbah (berouw) in de Islam, is dat Allah (swt) ons zegent met de kans om terug te keren naar Hem nadat je iets verkeerds hebt gedaan. We zijn mensen en maken wel eens fouten, maar het punt is dat we leren van onze fouten en dat we ze niet herhalen. Alleen Allah (swt) is perfect.

Als je bijvoorbeeld tijdens de maand Ramadan de gebedstijden extra goed in de gaten hield en altijd op tijd bad, maar na afloop van deze maand er iets minder goed op ging letten, moet je deze fout erkennen, Allah om vergiffenis en versterking vragen en deze fout aanpakken en niet herhalen.

Als men een paar keer niet op tijd gebeden heeft, moet dit geen reden zijn om niet meer te bidden. We moeten nooit opgeven om het gebed te verrichten en natuurlijk op tijd.

7. Vraag jezelf af waarom je de gewoonte aanhoudt

“Niyyah”/intentie is de sleutel tot Allah’s acceptatie van onze goede daden. Als we bijv. een goede gewoonte proberen te ontwikkelen alleen om bij anderen een goede indruk te maken, is dat niet oprecht en zal deze gewoonte niet lang aanhouden.

Als we een gewoonte ontwikkelen omwille van alleen Allah (swt), zal deze insha’Allah niet alleen beloond worden, maar zal er ook de juiste motivatie zijn om deze gewoonte aan te houden.

8. Verwacht niet dezelfde resultaten

Je zult merken en er versteld van staan dat men in de heilige maand Ramadan veel meer energie heeft dan in de andere maanden. Wanneer men het Fajr gebed moet verrichten is hij/zij helemaal wakker, terwijl hij/zij normaal slaperig en zonder energie opstond.

Goede gewoontes zijn vaak goed te behouden in de gezegende maand Ramadan. Het moeilijke gedeelte moet men na de Ramadan bewijzen, want dan moet men zichzelf dwingen deze gewoontes aan te houden. Of het nu over het gebed gaat, minder eten of meer geduld hebben. Alle gewoontes zijn even belangrijk.

Wees dankbaar als je in staat bent om een goede gewoonte te behouden en bedenk manieren om nog meer succes te boeken.

9. Probeer langzaam omhoog te gaan

Laten we zeggen dat men dagelijks tijdens de Ramadan ongeveer een half uur de Quran leest. Als de Ramadan voorbij is, voelt men zich traag, lui en wil het snel opgeven. Toch zou je deze goede gewoonte willen behouden, ook nadat de gezegende maand voorbij is.

In plaats van te proberen om de Quran een half uurtje te lezen, begin je net als in de maand Ramadan met het lezen van vijf minuten, bijv. na elk gebed. Zelfs al is het 5 minuten per dag, je zult zien dat dit toch een gewoonte blijft. De tijd die je eraan besteedt zal op den duur steeds meer toenemen. Misschien overtreft men de volgende Ramadan het maximum van een half uur, insha’Allah.

10. Geef jezelf geen opties

Hoe komt het dat je opstaat om naar je werk te gaan, hoe vermoeid je ook bent? Hoe komt het dat je opstaat om naar school te gaan, terwijl je lekker warm in je bed lag? Men geeft zichzelf hier geen opties, om de negatieve gevolgen te vermijden, zoals ontslag of het falen op school.

Gebruik dezelfde soort psychologie voor jezelf als het gaat om het onderhouden van goede gewoontes. Zeg tegen jezelf, dat Allah erg boos zal zijn als je het Fajr gebed niet verricht. Het moet niet uitmaken hoe koud je het hebt op een ijzige decemberochtend of hoe moe je bent. Dit leidt alleen maar meer tot slechte daden, wat kan leiden tot afzwakking van het geloof en een neerwaartse spiraal in je leven.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Waarom verbreken de sjiieten later hun vasten?

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle 

Tijdens de heilige maand Ramadan eten en drinken de moslims overdag niet. Iedere moslim moet weten wanneer het precies avond is zodat hij/zij het vasten kan verbreken. Vandaag de dag is te zien dat de sjiieten later hun vasten verbreken. Om achter het antwoord te komen moeten wij begrijpen dat de Koran in het Arabisch is neer gezonden en dat er regels zijn. In de Koran staat: 
  
http://www.ahlalbait.nl/images/stories/Thumbnails/koranvasten.jpg 
  
Houd het gebed bij het verbleken van de zon tot aan het donker van de nacht; en het reciteren bij de 
dageraad. Voorwaar, van het reciteren bij de dageraad wordt getuigd. [17:78] 

Als wij gaan kijken naar dit vers dan wordt er vermeld dat het onze plicht is om te vasten totdat het donker wordt. 
Maar wat bedoelt Allah (swt) precies met donker, wanneer is precies het begin van de avond? 

Allah (swt) zegt: إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيۡلِ , dit betekent donker en dat de hemel niet meer roodkleurig is. Er is een verschil tussen de onderstaande twee woorden: 
غسق: Khasak betekent donker dus dat hemel niet meer rood/oranje is maar zwart, de avondschemering. 
شفق: Shafaak is wanneer de zon begint onder te gaan en er nog zonnestralen te zien zijn, meestal in de kleur oranje/geel, de duisternis van de nacht dus. 
Allah swt gebruikt het woord غسق (Khasak) en daarom verbreken sjiieten het vasten later. 

Ook in verschillende overleveringen is te lezen dat de Profeet (s) zijn vasten na de avondschemering verbrak zoals: 
Sunan Tirmidhi deel 3 blz 190 overlevering 702 : 
Overgeleverd door Umar ibn al khattab, overgeleverd door de Profeet (s): Wanneer de verduistering ontstaat van de nacht vanuit het oosten, en de dag en de zon verdwijnt hoor je het vasten te verbreken. 
Geschreven door Yasser 
  
Extra informatie: 
 
Wij baseren onze Fiqh veder op fatwa’s (Islamitische juridische wetsregel). 
Het is de taak van de Marja (hoogste Islamitische geleerde in jurisprudentie) om vanuit de Koran en de overleveringen een oordeel te 
geven betreffende dit onderwerp. 
Het verbreken van het vasten is gelijk aan het Maghrib gebed. De 
jiitische geleerden verschillen van mening wanneer het Maghrib gebed precies ingaat: 
1) Een kleine minderheid van de geleerden heeft als fatwa dat het Maghrib gebed ingaat bij zonsondergang. 
2) Een kleine minderheid van de geleerden heeft als fatwa dat het Maghrib gebed ingaat wanneer de roodheid na zonsondergang in de hemelpasseert. 
3) Een grote meerderheid van de geleerden heeft als fatwa dat vanaf zonsondergang het Zohr (middag) gebed qadha wordt (omdat niet 
uitgesloten kan worden dat het Maghrib gebed niet is ingegaan); maar als een verplichte voorzorgsmaatregel gaat het Maghrib gebed pas in na hetverdwijnen van de roodheid van de oostelijke horizon. 

Verder wordt het aanbevolen om het vasten te verbreken met de volgende dua: 
– Allahume Leke Simtu (Oh God, voor u heb ik gevast) 
– We bikke amentu (En in U heb ik geloofd) 
– We 3aleeke tewekeltu (En op U heb ik gebouwd/zal ik bouwen) 
– We beriz8ike af6artu (En ik heb het vasten verbroken op wat U mij gegeven heeft) 
– We le somi gadan naweetu (Mijn intentie is om morgen weer te vasten) 
– Te8ebel mina ya Allah (Accepteer van ons, Oh Allah) 

© Copyright Ahlalbait Jongeren 

In de  naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

𝗘𝗶𝗱 𝗔𝗹 𝗙𝗶𝘁𝗿 – 𝘞𝘢𝘵 𝘫𝘪𝘫 𝘦𝘳𝘰𝘷𝘦𝘳 𝘮𝘰𝘦𝘵 𝘸𝘦𝘵𝘦𝘯!

Op de eerste dag van de maand Shawwal vindt Eid Al Fitr plaats. Vanwege de vele vragen die wij erover krijgen delen wij graag de aanbevolen daden, filosofie en extra uitleg over Eid Al Fitr en alles wat daar bij komt kijken. Denk hierbij aan Zakat Al Fitr en het Eid-gebed.

Scroll naar boven